01
01
Община Плевен ©
02
02
Регионален Исторически Музей - Плевен ©
03
03
Мавзолей - костница "Свети Георги" ©
04
04
Паметник - "Майка България" ©

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - с.Пелишат

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за избиране на общински съветници и кметове на 07 април 2013 Г.
(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
ОБЛАСТ: ПЛЕВЕН ОБЩИНА: ПЛЕВЕН
С.ПЕЛИШАТ КМЕТСТВО:  СЕКЦИЯ 220
АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ:
----------------------------------------------
ИМЕ
----------------------------------------------
АЛБЕРТ ГЕНОВ ВЕЛИКОВ
АЛЕКСАНДРА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ГЕНОВ
АЛИАН МЕМИШЕВ МУСОВ
АЛИАН СЕРГЕЕВ АЛИАНОВ
АНАТОЛИ БОЯНОВ ЯНКОВ
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ ФИЛЧЕВ
АНАТОЛИЙ ПЛАМЕНОВ САВОВ
АНАТОЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
АНГЕЛ БОЖИНОВ ШИМБИЛКОВ
АНГЕЛ ПЕТКОВ ПАВЛОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ ГОРАНОВ
АНГЕЛ ЦВЯТКОВ МЪДРЕВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
АНДРЕАН ЖИВКОВ МАРИНОВ
АНДРИЯНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
АНЕЛИЯ КАЛИНОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ САМУИЛОВА АСЕНОВА
АНЕТА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
АНИ ИСАЕВА АСЕНОВА
АНИ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
АНИТА ИВОВА МАНОЛОВА
АНИФЕ АСЕНОВА МАНОЛОВА
АНКА АСЕНОВА АНКОВА
АНТОН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
АНУШКА ГЕНЧЕВА ТУРИЦОВА
АРСО МАРКОВ МАРИНОВ
АСЕН ИВОВ МАНОЛОВ
АТАНАС АСЕНОВ ВАТЕВ
АТАНАС АСЕНОВ НАНКОВ
АТАНАС ИЛИОНОВ КРЪСТЕВ
АТАНАСКА ИВАНОВА МЪДРЕВА
БИЛЯНА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА
БИСЕР ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ
БИСЕР ОГНЯНОВ ИГНАТОВ
БИСЕРКА ИВАНОВА САКЪЗОВА
БИСТРА ИВАНОВА ТОМЕВА
БОГДАН СПАСОВ СИМЕОНОВ
БОГДАНА КИРОВА МИЧЕВА
БОГДАНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
БОЖИН ВЕЛИКОВ САКЪЗОВ
БОЖИН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
БОЖИН ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ
БОЙКА ИВАНОВА КОЛЕВА
БОЙКО ПЕТКОВ ПАНДОВ
БОЙКО ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОЙЧО ИВАНОВ НИКОЛОВ
БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
БОРИС ПАНЧЕВ ЛАЧЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ МЕЧКОВ
БОРИСЛАВ МАКСИМОВ КОСТОВ
БОРКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
БОРЯНА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА
БОЧО ГОРАНОВ БОЧЕВ
БОЯН ДАНКОВ АНГЕЛОВ
БОЯН ИЛИОНОВ ЯНКОВ
БОЯНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
ВАЛЕНТИН ДИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ВЪЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ДАВИДОВ
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА ГЕНОВА
ВАЛЕРИ БОРИСОВ МИНЧЕВ
ВАЛЕРИ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ БАНЧЕВ ДОНЧЕВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ИЛЧЕВ
ВЕЛА ТОДОРОВА СЕМКОВА
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ПАНДОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛАЕВА БОЧЕВА
ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ШИМБИЛКОВА
ВЕЛИЧКО ЙОРДАНОВ ХИНКОВ
ВЕЛИЧКО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ВЕНЕТА ПЕТКОВА БОЙКИНА
ВЕНЕТА ТОДОРОВА АЧЕВА
ВЕНКА ДРАГАНОВА СЪБЕВА
ВЕРА ПЕТРОВА ДЕШКОВА
ВЕРА ПЪРВАНОВА КОМАРЕВСКА
ВЕСА ИГНАТОВА ЦОНОВА
ВЕСА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
ВЕСА ХРИСТАНОВА КРЪСТЕВА
ВЕСЕЛА ЖИВКОВА АСЕНОВА
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЛАЧЕВ
ВЕСЕЛИН ЙОЧЕВ МАРИНОВ
ВЕСЕЛИН КОСТОВ АТАНАСОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ МОЧКОВ
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЧАРЧОКОВА
ВЕСТА ВЪРБАНОВА ПАРАЛИЙСКА
ВИКТОР РУСАНОВ НЕЙКОВ
ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА ЛЕСИКОВА
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВА ИГНАТОВА
ВЯРА АНГЕЛОВА ЯНКОВА
ГАЛЯ ИВОВА МАНОЛОВА
ГАЛЯ ТОДОРОВА ДОБРЕВА
ГЕНОВЕВА ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА
ГЕНОВЕВА ПЕТКОВА СПАСОВСКА
ГЕОРГИ БОЖИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ПАНЧЕВ МИНЧЕВ
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ БОЯДЖИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЧАРЧОКОВ
ГЕРГИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
ГЕРГИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ГИТА ИСАЕВА БОРИСОВА
ГРЕТА ГРИГОРОВА МАРИНОВА
ГЮЛА БОРИСОВА ИВАНОВА
ГЮРГА ТИХОМИРОВА БОРИСОВА
ДАИЛ ЗЮЛФИЕ САИДОВ
ДАМАСКИН КРАЧУНОВ ЛАЧЕВ
ДАМЯН ЙОРДАНОВ ЛАЧЕВ
ДАМЯН НАНКОВ ВЪЛЧЕВ
ДАМЯНА ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА
ДАНАИЛ СТАНИСЛАВОВ ДАНКОВ
ДАНИЕЛА ДЕМИРОВА ВЕЛЕВА
ДАНИЕЛА ИВАЙЛОВА ИРИСТЕМОВА
ДАНКО БОРИСОВ МАНОЛОВ
ДАНКО ДЕНКОВ СИМЕОНОВ
ДАНКО ТИХОМИРОВ БОРИСОВ
ДАФИНКА НИКОЛАЕВА КОСТОВА
ДЕНКА АНГЕЛОВА МИНЧЕВА
ДЕНКА БОРИСОВА МАНОЛОВА
ДЖЕЙЛЯН АНДРЕАНОВА МАРИНОВА
ДИАН ИЛИЕВ МАРИНОВ
ДИЛКА БОЧЕВА ВАТЕВА
ДИЛКА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
ДИЛКО НИКОЛОВ ПАНДОВ
ДИЛКО ЦВЕТАНОВ МИХАЙЛОВ
ДИЛЯНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТРИНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
ДИМИТРОВКА ДАМЯНОВА ТОДОРОВА
ДИМИТРОВКА КОСТАДИНОВА ДОРГУНСКА
ДИМИТРОВКА СИМЕОНОВА ХИНЧЕВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИЛИОНОВ КОНОВ
ДИМКА ТОДОРОВА НЕДКОВА
ДИМЧО ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
ДИНКА АСЕНОВА МАНОЛОВА
ДОБРИН ЖИВКОВ АСЕНОВ
ДОНКА ФИРОВА МИНЧЕВА
ЕВГЕНИЯ ДАНОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНКА КОСТОВА ИГНАТОВА
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛКА ФЕРДИНАНДОВА НИКОЛОВА
ЕЛКО ЙОРДАНОВ САВЕВ
ЕМИЛИЯ АЛИАНОВА МАНОЛОВА
ЕМИЛИЯ ЗОРКОВА ФИЛИПОВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛИЯ МАРКОВА МАРИНОВА
ЕМИЛИЯ МИШЕВА МАНОЛОВА
ЕМИЛИЯ САШЕВА АЛИАНОВА
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КРУМОВА
ЕМИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ
ЕФРОСИНА ЗАХАРИЕВА ПАНЧЕВА
ЕФРОСИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ЖЕЛЯЗКО АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ
ЖИВКА АСЕНОВА МАНОЛОВА
ЖИВКА ДАНИЕЛОВА ДАНАИЛОВА
ЖИВКА МАРИНОВА ДОЧЕВА
ЖИВКА МАРКОВА МАРИНОВА
ЖИВКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
ЖИВКО МАРИНОВ САВОВ
ЖИВКО ФИЛИПОВ АСЕНОВ
ЗАХАРИ ВАЛЕНТИНОВ ПОПОВ
ЗИНКА ИСАЕВА МИХАЙЛОВА
ЗЛАТКА ПАНАЙОТОВА ВЕЛИКОВА
ЗОРКА АСЕНОВА МАНОЛОВА
ЗОРНИЦА САМУИЛОВА МИХАЙЛОВА
ЗОЯ РАШКОВА МАНОЛОВА
ЗЮЛФИЕ СТАНИСЛАВОВА ДАНКОВА
ЗЮЛФИЕ ШИБАНОВА ИСМАИЛОВА
ЗЮМБЮЛА РАШКОВА МИХАЙЛОВА
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
ИВАЛИНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ИВАЛИНА МИШЕВА САШКОВА
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ИЛИОНОВ КРЪСТЕВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН НИСТОРОВ ЦВЕТАНОВ
ИВАНИЦА ВЕЛИЧКОВА АТАНАСОВА
ИВАНИЦА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
ИВАНКА АНТИМОВА ГРИГОРОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ИВАНЧО ГЕОРГИЕВ ТУРИЦОВ
ИВО БОРИСОВ МАНОЛОВ
ИВО ДЕНЧЕВ БОРИСОВ
ИВО САШКОВ БОРИСОВ
ИВО СТАНИСЛАВОВ ДАНКОВ
ИГНАТ КОНСТАНТИНОВ КОСТОВ
ИГНАТ КОСТОВ НИКОЛОВ
ИГНАТ ПАНЧЕВ ЛАЗАРОВ
ИГНАТ ТОДОРОВ КОЛЕВ
ИГНАТ ЦВЯТКОВ ТОМЕВ
ИЛАРИОН АНДРЕЕВ ИВАНОВ
ИЛИАНА ИСИНОВА РАШЕВА
ИЛИОН КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
ИЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ
ИЛКО ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ
ИСАЙ ЗЮМБЮЛЕВ РАШКОВ
ЙОАНА ДИМИТРОВА ЦОНКОВА
ЙОВКО ГОРАНОВ ХРИСТОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ МАРИНОВ
ЙОРДАН ЙОЧЕВ МАРИНОВ
ЙОРДАН МАКАВЕЕВ МОЧКОВ
ЙОРДАН САВЕВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАНА ГОРАНОВА МОШЪКОВА
ЙОРДАНКА АСЕНОВА ИГНАТОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЕНЧЕВА
ЙОСИФ САМУИЛОВ МАРИНОВ
КАЛИН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
КАЛИН БОЯНОВ ЯНКОВ
КАЛИН ДАМАСКИНОВ ЛАЧЕВ
КАЛОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КАТЕРИНА ИВОВА МАНОЛОВА
КИРИЛ АНГЕЛОВ КЪНЕВ
КОНСТАНТИН МИЛКОВ ЛУНГАРОВ
КОСТАДИН ВЪРБАНОВ КАМАРАШКИ
КОСТАДИН ИВАНОВ ИГНАТОВ
КОСТАДИН ПАНЧЕВ КЪНЧЕВ
КОСТАДИНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
КОСТАДИНКА ЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
КОСТАДИНКА ИГНАТОВА НИКОЛОВА
КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ ГЕНОВ
КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ МАРИНОВ
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ЯНЕВ
КРЕМЕНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
КРУМ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
КРЪСТИНКА СИМЕОНОВА ЧАКЪРЕВА
КРЪСТЮ БОЖИНОВ КРЪСТЕВ
КРЪСТЮ ПАНЧЕВ ГЕНОВ
КРЪСТЮ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
КРЪСТЮ ХРИСТОВ ПАНКОВ
КУНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ЛАЗАРИЯ ЕНЧЕВА ЛИЧЕВА
ЛАЧО ПЕТРОВ ЙОЧЕВ
ЛЕНА ПЕТКОВА ЦАНЕВА
ЛИДИЯ СЛАВЧЕВА МАРИНОВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕЦОВА
ЛИЛЯНА МАРИНОВА ЛАЧЕВА
ЛЮБИМА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ЛЮДМИЛА МОМЧИЛОВА АЛЕКСИЕВА
МАГДАЛИНА ПЪШЕВА БОЖКОВА
МАРГАРИТА БОЖИНОВА ТОДОРОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА БОЯДЖИЕВА
МАРИЕЛА ИГНАТОВА ЙОЧЕВА
МАРИЙКА БОЖИНОВА ПАНДОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ПАРЛИЙСКА
МАРИЙКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА ПЕТРОВА ЦАЧЕВА
МАРИН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
МАРИН ВЕСЕЛИНОВ КОСТОВ
МАРИН ДАМЯНОВ КОСТОВ
МАРИН ЖИВКОВ МАРИНОВ
МАРИН ПАНЧЕВ ГАДУЛСКИ
МАРИНЧО ПЕТКОВ НИКОЛОВ
МАРИЯ ВЪЛОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ МИТЕВА БОЙКИНА
МАРИЯН АСЕНОВ ФИЛИПОВ
МАРИЯН БОРИСОВ МАНОЛОВ
МАРИЯН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
МАРИЯН ТИХОМИРОВ БОРИСОВ
МАРИЯНА КОСТОВА НИКОЛОВА
МАРКО МАРИНОВ ИВАНОВ
МАРУШКА НИКОЛОВА ЯНЕВА
МЕНДУХА АНДРЕАНОВА ЖИВКОВА
МИЛАДИН ЯНКОВ ПЕТКОВ
МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ МАРИНОВ
МИЛЕН ПЕТКОВ ПАНДОВ
МИЛЕН ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ
МИЛКА КИРИЛОВА РОЗОВСКА
МИЛКА ПАНЧЕВА АТАНАСОВА
МИЛКО ИВОВ МАНОЛОВ
МИЛКО КОСТОВ ГЕТОВ
МИЛЧО МАРИНОВ ШАРКОВ
МИМИ ЛЮБЕНОВА ЯНЕВА
МИНЧО ДИМИТРОВ ИГНАТОВ
МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ
МИТКО ПЕТРОВ КРАЧУНОВ
МИШО АЛИАНОВ МАНОЛОВ
МИШО ИВОВ МАНОЛОВ
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ПАРАЛИЙСКА
НАДКА НАЙДЕНОВА ИЛИЕВА
НАДКА НИКОЛОВА СТАНЧЕВА
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
НЕВЕНА НАНКОВА КУЗМАНОВА
НЕВЕНА СИМЕОНОВА ПЕТКОВА
НЕДА СТОЯНОВА ЙОЧЕВА
НИКОЛА ПЕТКОВ ФИЛЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАРЛИЙСКИ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ КЮЧУКОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МОНЧЕВ
НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
НИКОЛИНА СЪЛЕВА ЛУНГАРОВА
НОРА ПАНЧЕВА ДЕЙЧЕВА
ОГНЯН ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ
ПАВЛИНА БОРИСОВА ТОДОРОВА
ПАВЛИНА ГЕРГОВА ЦОНКОВА
ПАНЧО НИКОЛОВ ЦОНЕВ
ПЕЛАГИЯ СЕРАФИМОВА НИКОЛОВА
ПЕНА ПАНЧЕВА ЯХНИЙКОВА
ПЕНКА БОЖИНОВА ЧАЛЪКОВА
ПЕНКА ВЛАЙКОВА КАМАРАШКА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ФИЛЧЕВА
ПЕНКА ЕНЧЕВА ЦВЕТКОВА
ПЕНКА ИЛИЕВА ВАТЕВА
ПЕНКО ХРИСТОВ ЗЛИЙСКИ
ПЕПА ДИКОВА МАНОЛОВА
ПЕПА СТЕФАНОВА УЗУНОВА
ПЕТКАНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦОНКОВ
ПЕТКО КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
ПЕТКО МАРИНОВ ПАНДОВ
ПЕТРА ИВАНОВА ФИЛЧЕВА
ПЕТРАНА ВЕЛИКОВА ЛАЗАРОВА
ПЕТРАНА ГЕНОВА ШАРКОВА
ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА КОСТОВА
ПЕТРАНА КОСТАДИНОВА КАМАРАШКА
ПЕТРАНКА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ГЕЦОВ
ПЕТЪР АНДРЕЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КРЪСТЕВ
ПЕТЪР БОЯНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЛАЧЕВ ЙОЧЕВ
ПЕТЪР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ПАНЧЕВ МОШЪКОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ МОЧЕВ
ПЕТЪР ЯНЕВ ЯНЕВ
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА МОЧКОВА
ПЛАМ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН БОРИСЛАВОВ ПЕТКОВ
ПОЛИНА ОЛЕГОВА ДОЛАШКОВА
ПОЛЯ ВЕСЕЛИНОВА ИЛИЕВА-САВОВА
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ПОПОВ
РАДОСЛАВ ТОМОВ ХРИСТОВ
РАДОСЛАВА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА
РАЙКО САШКОВ БОРИСОВ
РАЙНА МАКАВЕЕВА КОСТОВА
РАШКО БОРИСОВ МАНОЛОВ
РАШКО ТИХОМИРОВ БОРИСОВ
РЕНИ ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА
РЕНИ МИТКОВА ВЕЛИКОВА
РОЗА БИСЕРОВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА ГЕНОВА ЙОЧЕВА
РОЗА ЛАЗАРОВА ЗЛИЙСКА
РОЗА ХРИСТОВА ПАРАШКЕВОВА
РОСИЦА АТАНАСОВА КЪНЧЕВА
РОСИЦА ИВАНОВА МАРИНОВА
РОСИЦА НИКОЛОВА ИВАНОВА
РОСИЦА САМУИЛОВА МИХАЙЛОВА
РОСИЦА ТОДОРОВА МИТКОВА
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
РУМЯНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
САВКА ТОДОРОВА ПАРЛИЙСКА
САШКО МИШЕВ МАНОЛОВ
САШО АЛИАНОВ МАНОЛОВ
САШО САМУИЛОВ АСЕНОВ
СВЕТЛИНА МАКАВЕЕВА ПЕТКОВА
СВЕТЛИНА ПЕТКОВА ГЕНОВА
СВИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ КОСТОВ
СВОБОДА БОЖИНОВА САНДОЛОВА
СЕВДА ЖИВКОВА САВОВА
СЕВДАНА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
СЕРГЕЙ АЛИАНОВ МАНОЛОВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ
СИЙКА МЛАДЕНОВА ЛУНГАРОВА
СИЛВЕСТЪР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
СИМЕОНКА БОЖИНОВА ДЕМЕКОВА
СЛАВИ БОЖИНОВ АТАНАСОВ
СЛАВЯНКА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА
СОФКА ИВАЙЛОВА МАНОЛОВА
СОФКА МАРИЯНОВА БОРИСОВА
СТАНИСЛАВ ДАНАИЛОВ БОРИСОВ
СТАНИСЛАВ РАШКОВ БОРИСОВ
СТЕЛА БОРИСОВА КЪНЕВА
СТЕФАН СИМЕОНОВ ЦАНЕВ
СТЕФАНА ЕНЧЕВА ШИМБИЛКОВА
СТЕФКА БОРИСОВА ЛАЧЕВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
СТЕФКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
СТЕФКА НИКОЛОВА КОСТОВА
СТОЯН БОГДАНОВ СПАСОВ
ТАНА БОРИСОВА АРАБСКА
ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА
ТИХОМИР БОРИСОВ МАНОЛОВ
ТОДОР АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
ТОДОР ВЪРБАНОВ ВАТЕВ
ТОДОР ГЕНЧЕВ ДОЧЕВ
ТОДОР КРЪСТЕВ ТРИФОНОВ
ТОДОР МАРИНОВ ДОРГУНСКИ
ТОДОР МИХАЙЛОВ ЧАЛЪКОВ
ТОДОР ПАНЧЕВ ГЕНОВ
ТОДОРИНА МАРИНОВА СИМЕОНОВА
ТОДОРИЦА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
ТОДОРИЦА ВЛАЙКОВА НЕЙКОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
ТОДОРКА ИВАНОВА ХИНКОВА
ТРАЙКО КРЪСТЕВ ЦВЯТКОВ
ТРИФОНА СИМЕОНОВА КОНОВА
ХРИСТИНА ЦАНКОВА ГАДУЛСКА
ХРИСТИНКА КОСТОВА ЦОЛОВА
ХРИСТИНКА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИНКА ТРИФОНОВА КРЪСТЕВА
ХРИСТО АСЕНОВ АСЕНОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО ПЕТКОВ НИКОЛОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНЧЕВ
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
ЦВЕТАН БОЖИНОВ ЙОРДАНОВ
ЦВЕТАН МАРИНОВ ЕРЕМИЕВ
ЦВЕТАН НИСТОРОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ПАНЧЕВ НЕДКОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАНКА КОСТОВА ФИЛЧЕВА
ЦВЕТАНКА НИКИФОРОВА КРАЧУНОВА
ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТКО ДИМОВ ЦВЕТКОВ
ЦЕНКА МАРИНОВА ЦВЕТКОВА
ЦЕЦКА ПЕТКОВА КОНОВА
ЦОНКА ГЕНОВА КАПИШИРСКА
ЦОНКА СИМЕОНОВА ХАРАЛАНОВА
ШАБАН ЮСЕИНОВ ИСМАИЛОВ
ЮЛИЯ МАРИЯНОВА МАНОЛОВА
ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА МАНОЛОВА
ЮЛИЯН ГРИГОРОВ ПАНЧЕВ
ЮЛИЯНА АТАНАСОВА НАНКОВА
ЮЛКА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА

Copyright 2013 Община Плевен - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - с.Пелишат
slots games - slots-games.org