Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8918-1/16.12.2016 год.

21

ДО Цветелина Илиева Татарлиева жк. „Димитър Миленков” № 214 гр. София Димитър Георгиев Бислимов ул. „Свети Отец Пайсий” № 58, вх.А, ет.2, ап.25 гр. Стара Загора Румен Василев Симеонов ул.”Гренадирска” №39, вх.Б,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8980-1/10.02.2017 год.

21

ДО  Ивана Георгиева Литовойска ул. „Д-р Калинков” № 18, вх.А, ет.4, ап.5  гр. София Мария Георгиева Найденова ул. „Д-р Калинков” № 18, вх.А, ет.4, ап.5  гр. София О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8980-1…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С 92-8984-1/13.02.2017Г.

36

ДО ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА ФУНЕВА УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”№12 ГР. ПЛЕВЕН ИВАЙЛО СТЕФАНОВ КОНОВ УЛ. „СТАДИОНКА”№4, ЕТ.4, АП.7 ГР. ПЛЕВЕН НЕЛИ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА ЖК „ДРУЖБА”БЛ.327,ВХ.А,ЕТ.1,АП.2 ГР. ПЛЕВЕН КРЪСТИНКА…

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО Димитър Валентинов Йонов, представляващ „Йонов БГ”ЕООД

51

С Уведомление №ОУС Ж-26-5406-1/27.01.2017г. на Кмета на Община Плевен отправено към Димитър Валентинов Йонов, представляващ „Йонов БГ”ЕООД, със седалище и адрес на управление  гр.Плевен, ул.”Захари Стоянов”№11А е даден…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8975-1/07.02.2017 год.

47

ДО ЮЛИЯ ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА с. Брестовец Община Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8975-1 гр.Плевен  07.02.2017 год.           Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8950-1/23.01.2017 год.

46

ДО АНЕЛИЯ ТОДОРОВА МАРИНОВА ул.”Неофит Бозвели” № 5-В-1-2  гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8950-1 гр.Плевен   23.01.2017 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на…

ТСУиС-92-8988-1/14.02.2017г.

62

                                                                  О Б Я В Л Е Н И Е                                       …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8961-1/31.01.2017 год.

48

ДО Васил Дамянов Христов бул. „Хр.Ботев” № 5, вх.И, ет.4, ап.10 гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8961-1 гр.Плевен  31.01.2017 г.           Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

178

 ХРОНОЛОГИЧНА СПРАВКА към 13.03.2017год. ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕ И УЧАСТИЕ В ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /НПЕЕМЖС/. 

Прекратяване наемното правоотношение между ОП^Жилфонд" Плевен и Жулиен Тодоров Тодоров за ползваното от него общинско жилище, находя що се в гр. Плевен. ул."Вардар''№ Зв,

46

  С уведомление № ОУСЖ-94Ж-153-1/06.02.2017 г. на Кмета на Община Плевен, връчено еъответствие е чл. 61, ал.З от Административно процесуалния кодекс /АПК/ и на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. Жулиен Тодоров…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8968-1/03.02.2017Г

43

ДО ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА УЛ. „МАНУШ ВОЙВОДА”№9, ВХ.А,ЕТ.4,АП.9 ГР. ПЛЕВЕН ЕЛЕНА ПЕТРОВА КОЙЧЕВА УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ”№7 ГР. ПЛЕВЕН ХРИСТО СИМЕОНОВ МИЛЕВ УЛ. „СРЕДНА ГОРА” №30 ГР. ПЛЕВЕН ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА…