ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИ, ПРИДОБИЛИ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО С УКАЗ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1857