Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на лятна градина, включително маси за консумация и подвижни чадъри пред обект за хранене и развлечение на територията на община Плевен

527

Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на лятна градина, включително маси за консумация и подвижни чадъри (сгъваеми сенници след одобрен проект) пред обект за хранене и развлечение на територията на община Плевен, на основание чл. 56 от ЗУТ
 
Заявление образец
 
14 дни
 
1. - 20 лв. за разрешение за поставяне в частен имот

(в ЦАО)

2. Разрешения за поставяне върху общински терен се таксуват в ОП “Жилфонд”