Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

376

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
 

Заявление в свободен текст

20 дни
 
 

 

 

 

 
 
за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 
 
10.00 лв.