Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

407

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Заявление образец
14 дни
 
 
 
 
 
Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
 
 
 
до 3 поземлени имота 
 
50.00 лв.
 
от 3 поземлени имота до квартал 
 
100.00 лв.
 
над 1 квартал 
 
200.00 лв.