Издаване скица-виза за проучване и проектиране

529

Издаване скица-виза за проучване и проектиране
 
Заявление образец
 
14 дни
 
До 1 кв.дцм. – 15 лв.

До 3 кв.дцм. – 25 лв

До 5 кв.дцм. – 40 лв

Над 5 кв.дцм. – 40 лв. + 5 лв.

за всеки дцм. над 5