Архитектура, градоустройство и градски дизайн

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа.

  Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа .     Заявление образец   1 месец           за проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни…

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация Заявление образец 1 месец       Удостоверяване с печат на внесена екзекутивна документация    100.00 лв.  

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

    Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока   Виж заявление образец   Заявление в стободен текст   1 месец                   Такса за вписване…

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

  Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Виж заявление образец Заявлениев свободен текст 1 месец              …