Георги Грънчаров (1844 – 1903)

Един от най-заслужилите просветни и културни дейци в Плевен през Възраждането и началните години след Освобождението. Син на даскал Димо, ученик на Емануил Васкидович, дългогодишен учител. През 1871 г. в Щип изучава звучната метода, въведена същата година в плевенските първоначални училища. Автор е на Устав и програма на Плевенското българско училище, чиято цел е подобряване на организацията и управлението на учебното дело в града. Той е един от най-активните разпространители на възрожденска книжнина. Благодарение на неуморната му дейност, от 1872 г. започва организирано книгоразпространение в Плевенския край.