Раздел І Традиционни и протоколни прояви

669

1. Ритуал Богоявление – 6 януари

        

2. Тържествен ритуал по повод 144 години от обесването на Васил Левски – 19 февруари

 

3. Отбелязване на Националния празник на Република България и 139 години от Освобождението на България – 3 март

 

4. Великденски празници - м. април - май

 

5. Празник на Плевен  - 15 май

 

6. Тържествено отбелязване на 24 май – Ден на българската просвета и култура

 

7. Тържествено отбелязване на 2-ри юни – Денят на Ботев и на загиналите за свободата на България

 

8. Тържествено отбелязване на 6 септември – 132 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

 

9.  Дни на европейското културно наследство – м. септември

 

10. Тържествено отбелязване на деня на Независимостта – 22 септември

 

11. Отбелязване Международния ден на музиката и поезията – 1 октомври

 

12. Тържествено отбелязване Деня на народните будители – 1 ноември

 

13. Връчване Ежегодна награда по хуманитаристика на името на Академик Юрдан Трифонов. Съвместно със Съюза на учените в България – клон Плевен - м. ноември

 

14. Връчване на Ежегодната награда „Св. Пимен Зограф” за творчески постижения на плевенски художник, избран от Представителството на Съюза на Българските Художници и Община Плевен - м. ноември

 

15. Фото конкурс „Това е Плевен” – м. декември

 

16. Тържествено отбелязване на 140 години от Плевенската епопея и освобождението на Плевен - м. декември

 

17. Годишни литературни награди „Рена Попова” – Община Плевен и Дружеството на писателите - м. декември

 

18. Годишна награда за журналистика „Северно ехо” - м. декември

 

19. Коледни и  Новогодишни празници - м. декември