Наредба №33 на Общински съвет за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен

563