Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ