Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването       Заявление образец         за проверка…

Издаване на удостоверения по чл.54a, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Издаване на удостоверения по чл.54, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).   Виж заявление образец   Заявление образец     за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното…

Издаване на скици за недвижими имоти

Издаване на скици за недвижими имоти   Виж заявление образец   Заявление образец   10 дни   за издаване на скица за недвижим имот и скица за линеен обект за срок от 10 дни:       за скица с формат А4    10.00 лв.…