Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

421

Съгласуване на проекти за организация

на движението (ОД) и паркирането,

светофарни уредби, промени в съществуващата

ОД и режима на работа на светофарните

 уредби по искане на физически и

юридически лица
 
Съгласуван работен проект с

Пътна полиция
 
Заявление

свободен текст
 
14 дни
 

Без такса