Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

639

Прилагани документиЗаявление образец

срок: 14 дни - обикновена услуга

такси:

За 1 бр. автомобил - срок на валидност от 36 месеца - 99 лв.

За 1 бр. автомобил - попадащ в хипотезата на чл.24, ал.2 от ЗАвтП - срок на валидност 24 месеца - 66 лв.

За 1 бр. автомобил - попадащ в хипотезата на чл.24, ал.2 от ЗАвтП - срок на валидност 12 месеца - 33 лв.

 

Експресна услуга: 2 дни - 150 лв. – за един автомобил

 

Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадени по реда на ЗАП, съгласно Закон за допълнение на ЗМДТ (обн.ДВ бр.32 от 22.04.2016г.), §7(1), запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31.12.2016г.