Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

423

прилагани документи: няма

заявления: Заявление - свободен текст

срок: 1 месец

такса: 100 лв.