Категоризация на места за настаняване клас А и клас Б

479

Прилагани документи: Заявление образец

Формуляр за определяне на категорията на място за настаняване

Справка

Декларация за управител

Декларация по несъстоятелност или ликвидация

Декларация за извършване на дейност в областта на ресторантьорството и туризма

Срок: до 30 дни

Такса:

за категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

до 30 стаи - 500 лв.;

от 31 до 150 стаи - 1200 лв.;

от 151 до 300 стаи - 1900 лв.;

от 301 до 500 стаи - 2800 лв.;

над 500 стаи - 5000 лв.;

за категоризиране на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

до 20 стаи - 200 лв.;

от 21 до 40 стаи - 400 лв.;

от 41 до 60 стаи - 940 лв.;

от 61 до 100 стаи - 2000 лв.;

над 100 стаи - 4000 лв.;

за категоризиране на места за настаняване клас Б - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

за едно легло - 10 лв. на легло;