Търговия, туризъм и транспорт

Вписване на промяна обстоятелствата на категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Заявления: Заявление образец Прилагани документи: Справка Декларация за управител Декларация по несъстоятелност или ликвидация Декларация за извършване на дейност в областта на ресторантьорството и туризма Декларация…

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване клас А и клас Б

Заявление: Заявление образец Прилагани документи: Справка Декларация за управител Декларация по несъстоятелност или ликвидация Декларация за извършване на дейност в областта на ресторантьорството и туризма Декларация…