За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект

589

При захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.