За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

225

до 20 места за сядане - 130 лв.;

от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;

от 51 до 150 места за сядане - 720 лв.;

от 151 до 300 места за сядане - 1400 лв.;

над 300 места за сядане - 1800 лв.;