Заверка на един брой маршрутно разписание за осъществяване на специализиран превоз на пътници

389