Издаване на нотариален акт за имот на собственици от отчуждени имоти

1004

прилагани документи: 

1.Данъчна оценка на имот

2.Схема на имота от службата по кадастър

заявления: Заявление свободен текст

срок: 1 месец

такса: 

- за жилище – 50 лв.

- за гараж     – 40 лв.