Издаване на удостоверения за застроена площ, идеални части и вид на жилище

911

заявления: Заявление свободен текст

срок: 14 дни

такса: 15 лв.