Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

428

прилагани документи: Няма

заявления: Заявление  свободен текст

срок: 14 дни

такса: 3 лв./бр.