Милен Яков - Заместник-кмет „Финанси и икономика”

Милен Яков

Милен Костов Яков

Заместник – кмет „Финанси и икономика”

 

Роден на 30 януари 1961 г. в гр. Плевен, Област Плевен

През 1985 г. завършва Стопанска академия „Д. Ценов” - гр. Свищов, специалност “Счетоводна отчетност”

От 1985 г. до 2015 г. е заемал длъжността главен счетоводител в различни социални, здравни и образователни институции и организации, в това число и в Община Плевен през периода 1993 г. - 2004 г.

 

 

E-mail: milen.jakov@pleven.bg

Тел. 064 / 881 242

Приемно време: Сряда от 10.00 до 12.00 ч.