Иван Кюлджийски - Заместник-кмет „Младежки дейности, спорт, туризъм”

Иван Стефанов Кюлджийски

Заместник- кмет „Младежки дейности, спорт, туризъм”

 

Роден е на 06.02.1961 г. в гр. Плевен.

Завършва средно образование в гимназия „Анастасия Димитрова” - гр. Плевен.

В периода 1979 – 1982 г. учи в ПЖИ „Тодор Каблешков” - гр. София, специалност „Техник на електрически локомотиви”.

През 1990 г. завършва УНСС в гр. София, специалност „Икономист по транспорта”.

През периода 1982 – 1998 г. работи в Жп район - Плевен, на длъжностите „Локомотивен машинист”, „Организатор по труда” и „Инспектор ОМП”.

От 1999 г. е управител на фирма, която се занимава с търговска дейност.

 

 

E-mail: i.s.k@pleven.bg

Тел. 064 / 881 318

Приемно време: понеделник от 10.00 ч. - 12.00 ч.