Тодор Еленков - Заместник-кмет „Обществен ред и сигурност”

Тодор Георгиев Еленков

Заместник – кмет „Обществен ред и сигурност”

 

Роден на 11 януари 1962 г. в гр. Перник, Област Перник

Завършил е Харковски Държавен Университет – Република Украйна, специалност “Френска филология” през 1988 г.

От 2012 г. до 2016 г. е регионален директор за градовете Плевен и Ловеч на фирма за охрана и наблюдение

Заемал е длъжността Директор на дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Плевен в периода 2008 -2011 г.

Ръководител на европейски проект за изграждане на Областен информационен център – град Плевен.

От 1991 г.до 2008 г. е собственик и управител на фирма за търговия.

Три мандата общински съветник в Общински съвет - Плевен

 

 

E-mail: t.elenkov@pleven.bg

Тел. 064 /881 252

Приемно време: Вторник от 14.00 до 16.00 ч.