ЗАПОВЕД № РД-10-1687 / 28.11.12 г. - за национален референдум

2345

 

З   А   П   О   В   Е   Д

№ РД - 10 - 1687

гр. Плевен, 28.11.12 г.
 


      По  повод Решение на 41-ото  Народно събрание от 24.10.2012 г. за произвеждане на национален референдум с въпрос “ Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане

на нова ядрена електроцентрала? “, обн. ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г., Указ № 385 от 31.10.2012 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 87 от 09.11.2012 г. за определяне на 27 януари 2013 г.

 за дата на произвеждане на национален референдум на 27.януари 2013 г. на основание  чл. 44, ал. 2, и

ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 71, ал.2 и 3 от Изборния кодекс, чл. 7, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

 

                                                                    НАРЕЖДАМ:

 

1.Образувам 163 (сто шейсет и три) общи избирателни секции на територията на община Плевен за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. 

2. Утвърждавам  тяхната номерация и адрес, както следва:

 

 

РАЙОН “ДРУЖБА”

 

Избирателна секция  № 001 – клуб „Освобождение” ,ул. „Г. Кочев” 39

ул. ”Г.Кочев”             № 2; 4, 4 А, Б, В, Г, Д, Е; 4А;4Е ; 6 А, Б; 8 А, Б; 10 А, Б; 23; 23 Ж,З, И, К, Л, М;

                                         25, 25А, 27

бул.”Русе”                  № 105,107,135

 

Избирателна секция № 002 - Медицински университет

ул. ”Брацигово”         № 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28

ул. ”В.Търново”         № 6, 7, 9, 10, 12, 18

ул. ”Ген. Тошев”        № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 10 А, Б  ; 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21

ул. ”Клисура”             № 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30      

ул. ”Мургаш”             № 1, 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

ул. ”Огоста”               № 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

бул.”Хр. Ботев”         № 1, 3, 5 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К

 

Избирателна секция № 003 – Медицински университет

ул. ”Ас. Златаров”      № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30

ул. ”Веслец”               № 1, 3, 5, 7, 9 А, Б, 15

ул. ”Ген. Ганецки”     № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 20, 20А,              

                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33 

ул. ”Гривица”              № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13

ул. ”Кл. Охридски”     № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 18, 19,

                                           20 А, Б, 21, 22, 22 А, Б, 22А, 28, 30

ул. ”Осогово”              № 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26

ул. ”Републиканска”   № 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

ул. ”Рила”                    № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16       

бул.”Русе”                   № 42, 44А, 46, 48 А, Б

ул.”Спартак”               № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

ул. ”С. Румянцев”       № 28, 28А, 30, 31, 32, 36, 36А, 38, 44, 46, 48, 50

пл. ”Фр.Енгелс”          № 2, 3, 4, 4А, 5,

ул. ”Хр.Ботев”            № 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

 

Избирателна секция № 004 – Медицински университет

ул. “Ангел Кънчев”      № 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59

ул. ”Г. С. Раковски”     № 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

ул. ”Дедеагач”               № 5, 5А

ул. ”Камчия”                 № 9, 9А

ул. ”Преслав”                № 21, 39, 40

бул.”Русе”                      № 8, 10

бул.”Хр. Ботев”            № 20 А, Б, В; 44, 48 А, Б, В, Г; 68

 

Избирателна секция № 005 – клуб на БСП , ул. "Трифон Кунев" 5

ул. ”Г.Кочев”                   № 1 А, Б, В;  3 А, Б, В; 5 А, Б, В           

бул. ”Русе”                       № 87 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л; 91 А, Б; 93 А, Б; 95, 97, 99, 101 А, Б, В

ул. ”Тр. Кунев”                 № 1 А, Б, В; 2; 3; 3 А,3 Б, 3 В, 3 Г, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 

                                             20, 22, 24, 24А

 

Избирателна секция № 006 – СОУ ”Хр. Смирненски”

ул.”Акад. Й.Трифонов”  № 27, 31, 33, 35, 37, 39, 40,42,43,44,45,46,47,48,49,51

ул.”10-ти декември”        № 87, 89, 91, 91А, 134, 136, 138, 138А, 140, 140А, 142, 144, 146, 148,  

                                              150, 152, 152А, 156, 156А, 158, 160, 162, 164, 166

ул.”12-ти август”             № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13А, 14, 15, 17, 19

ул. ”Ем. Васкидович”      № 83, 85, 87, 87А, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 93А, 94, 94А, 95, 96, 96А, 

                                              97, 98, 98А, 99, 99А, 100, 100А, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 107,    

                                              108, 108А, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 115,  115А, 116,  

                                              116А, 118, 120, 122, 122А, 124, 124А, 126, 126А

ул. ”Заря”                         № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 

                                               23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А

ул. ”Изток”                      №  6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

                                                29А, 31, 33

ул. ”Изток 1”                    №  4, 6,  9, 10, 11

ул. ”Молдавия”                № 3, 5, 5А, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18А, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30

ул. ”Момин кладенец”    № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

бул.”Русе”                        № 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 78А; 80, 80А, 82, 88, 92, 94,    

                                                96, 96А, 98, 100, 102, 102А, 106, 110, 112, 114, 116

ул. ”Ст. Михайловски”    № 106, 106 А, 107, 108, 108А, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 114А,  

                                                115, 116, 116А, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 127, 127А, 129, 131, 132, 

                                                133, 137, 137А, 139, 139А, 141, 143, 145, 148, 148А, 150, 150А, 152

ул. ”Шести август”          № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 9А, 10Б, 12А, 13А, 17Б, 24, 32

 

Избирателна секция № 007 – СОУ ”Хр. Смирненски”

ул. ”Акад. Й.Трифонов”   № 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24,      

                                               25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36,38

ул. ”Браила”                      № 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 39А

ул.”10 декември”             № 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 108, 110

                                                112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126А, 128, 128А, 130,132,132А      

ул. ”Ем. Васкидович”      № 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76,       

                                                77, 78, 80, 82, 84, 88

ул. ”Й. Йовков”                № 1; 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 22А,        

                                                23, 24, 25, 27, 27А, 29

ул. ”Й. Груев”                   № 1, 1 А, Б, В; 2, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 8, 10

ул. ”Кл. Охридски”           № 27А, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35

ул. ”Молдавия”                 № 4, 6, 8

ул.”Одеса”                          № 3, 11, 13 А, Б, 15, 19, 21, 23, 23А, 25, 27

ул. ”Ст. Михайловски”      № 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 87А, 88, 89, 89А, 90, 90А, 91, 92, 93, 93А,

                                                  94, 95, 95А, 96, 97, 97А, 98, 99, 101,102,102А,103, 104

ул. ”Т. Влайков”                № 3, 5, 5А, 7, 9, 10 А, Б

ул. ”Тр. Кунев”                  № 13, 13А, 15, 19, 19А, 23, 25, 25А, 32 А, Б, 40, 40А, 42, 42А, 46, 

                                                  48, 50, 52, 54

 

Избирателна секция № 008 – СОУ ”Хр. Смирненски”

ул. ”Браила”                      № 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24

ул. ”Москва”                     № 1, 1 А, Б; 5, 5 А, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19,  21, 23, 23А, 25, 29

ул. ”Одеса”                        № 4, 5, 6 А, Б, 8, 12

ул. ”Републиканска”         № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 А, Б, 10, 12, 13, 15, 16 А, Б, 17, 19, 21, 23

бул ”Русе”                          № 52, 56, 58, 60

ул. ”С.Румянцев”              № 2, 3, 4, 5, 6 А, Б, 7, 9, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 

                                                22А, 23, 24, 25, 26, 27, 29

ул. ”Хр. Ясенов”                № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 30, 32, 34

 

Избирателна секция № 009 – СОУ ”Хр. Смирненски”

ул. ”Букурещ”                 № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12

ул.”10 декември”            № 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 

                                             84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106

ул. ”Ем. Васкидович”     № 2, 3,3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9,10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А,           

                                             19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 

                                             37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А,   

                                             51, 52, 52А, 53, 54, 55,55А,56, 58

ул. ”Жеравна”                  № 1, 3, 3А, 4, 6, 7, 7 А, Б, 10, 12

ул. ”Кл. Охридски”         № 36, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44

ул. ”Николай Хайтов”     № 18 А, Б, 20

ул. ”С. Румянцев”            № 45, 47, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65

ул. ”Сирма войвода”       № 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 10, 12

ул. ”Ст. Михайловски”   № 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 34, 35, 35А, 36, 36А, 38, 38А,39,39А  

                                               40, 40А, 41, 41А, 42,42А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 46, 47, 47А, 48,49, 49А,                

                                               50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 58,58А, 59, 60, 60А, 61, 61А, 62,63,       

                                               64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 77А, 78, 79, 80, 

                                               80А, 81, 82

ул. ”Трети март”              № 23, 25, 25А, 27, 27А, 33

ул. ”Тирана”                     № 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 13, 15

 

Избирателна секция № 010 – ЦДГ ”Юнско въстание”

ул. ”Ас. Златаров”           № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

                                               54А, 54Б,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

ул. ”Ген. Ганецки”           № 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56,

                                                57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 77, 79

ул.”10-ти декември”        № 33, 37, 38  А, Б,; 41, 41А, 42, 44, 45

ул. ”Осогово”                   № 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А

ул. ”Пловдив”                  № 2, 4, 6, 8, 10

ул. ”С. Румянцев”            № 56, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84А, 86, 86А, 88, 90, 92,     

                                                94, 96

ул. ”Трети март”              № 9, 13, 15, 19, 21

бул. ”Хр. Ботев”              № 85 А, Б; 89 А, Б; 105 А, Б; 115 А, Б

 

Избирателна секция № 011 – ЦДГ ”Юнско въстание”

ул. ”Ас. Златаров”           № 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 79, 81,  

                                                82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97

ул. ”Бургас”                   № 3, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 17, 17А, 19

ул. ”Веслец”                   № 4 А, Б; 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24

ул. ”Ген. Ганецки”        № 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 

                                            95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111

ул. ”Осогово”                № 49, 49А, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 66

ул. ”Пордим”                 № 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 19А, 20 А, Б; 21

ул. ”Пробуда”                № 1, 2, 2А 3, 4, 4А, 5, 6, 7   

ул. ”Плевенска епопея” № 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 48, 49, 50, 52, 58

ул. ”Рига”                       № 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 14

ул. ”С. Румянцев”          № 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 110А, 

                                              112, 114, 116, 118, 118А, 118Б

ул. ”Сирма войвода”     № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31

ул.”Ст.Михайловски”   № 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 

                                              20, 21, 21А, 22, 27

ул. ”Трети март”            № 2, 6, 8, 12, 12А, 14, 16, 18

бул. ”Хр. Ботев”             № 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 133А, 135, 135А, 137, 137А, 139, 

                                              141, 143, 145,147, 149, 151, 153, 155, 157, 159,160,160А, Б, В, Г,161, 

                                              162,164,166,169,169А,173

 

Избирателна секция № 012 – ОУ ”Кл. Охридски”

ж.к.”Дружба”                  бл.111 А, Б, В, Г; бл. 112 А, Б, В; бл. 118, бл. 121 А, Б, В, Г, Д

 

Избирателна секция № 013 – ОУ ”Кл. Охридски”

ул.”България”                 № 15, 17

ж.к.”Дружба”                 бл. 113 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И; бл. 116, бл. 117,

                                         бл. 211Б  Г, 211Б  Д

ул.”Роса”                         № 8

 

Избирателна секция № 014 – ОУ ”Кл. Охридски”

ж.к.”Дружба”                 бл. 122 вх. А, Б, В, Г, Д;  бл.123 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 124 вх. А, Б, В, Г, Д

                                         бл. 213 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж

 

Избирателна секция № 015 – ОУ ”Кл. Охридски”

ул. "България"                №  14, 18, 20, 21, 25

ж.к.”Дружба”                 бл. 125 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 212А вх.А, Б, В; бл. 216 вх. А, Б, В, Г, Д;

                                         бл. 217 вх. А, Б, В, Г

 

Избирателна секция № 016 – ОУ ”Кл. Охридски”

ж.к.”Дружба”                бл. 132 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; бл. 133 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж;

                                        бл. 133А вх. Г, Д, Е, Ж  бл. 133Б вх. А, Б, В; бл. 214 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;  

                                        бл.215 вх. А, Б, В, Г

 

Избирателна секция № 017 – ОУ ”Кл. Охридски”

ж.к.”Дружба”                бл. 135 вх. А, Б, В, Г, Д; бл.136 вх. А, Б, В, Г; бл. 137 вх. А, Б, В, Г

 

Избирателна секция № 018 – ОУ ”Кл. Охридски”

ж.к.”Дружба”               бл.100, бл.222 вх. А, Б, В, Г, Д; бл.223 вх. А, Б, В, Г, Д, Е,

                                       бл.224 вх. А, Б, В, Г, Д

м. „Чаира ”                   № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 18

 

Избирателна секция № 019 – ОУ ”Кл. Охридски”

ж.к.”Дружба”               № 50, 52, 61, бл.225 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; бл.227 вх. А, Б, В, Г;

                                       бл. 228 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, бл. 231 вх. А, Б

ул. „Свети Горазд”      № 2 вх. А, Б, В

ул. „Свети Сава”          № 8  вх.А,Б и В

ул. „Трите бора”          № 15, 20, 22, 24

 

Избирателна секция № 020 – ОУ “Кл. Охридски”

ж.к.”Дружба”              бл. 115; бл. 119; бл.131 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; бл.215 вх. Д, Е, Ж, З

 

Избирателна секция № 021 – ОУ ”Кл. Охридски”

ж.к.”Дружба”              бл. 134 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; бл. 221 вх. А, Б, В, Г, Д;

                                      бл. 226 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, бл. 257

 

Избирателна секция № 022 – ФСГ “Интелект”

ж.к.”Дружба”             бл.312 В, бл.313 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К; бл.314 вх. А, Б, В, Г, Д;

                                     бл. 315 вх. А, Б, В;  бл. 316 вх. А, Б, В

 

Избирателна секция № 023 – ФСГ “Интелект”

ж.к. ”Дружба”           бл. 327 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М; бл. 331 вх. А, Б, В, Г, Д, Е

 

Избирателна секция № 024 – ФСГ “Интелект”

ж.к. ”Дружба”           бл.319А вх. А, Б, В, Г;  бл.319Б вх. А, Б, В, Г                                                                        

                                    бл. 328 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И; бл. 329 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З ; №330

 

Избирателна секция № 025 – ФСГ “Интелект”

ж.к.”Дружба”           бл.333 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; бл.334 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; бл. 335 вх. А, Б, В, Г, Д, Е

м. "Момин геран"     № 5, 40, 397А, 487

 

Избирателна секция № 026 – ФСГ “Интелект”

ж.к.”Дружба”            бл. 422 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З; бл. 423 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И

    

Избирателна секция № 027 – ФСГ “Интелект”

ж.к.”Дружба”             бл. 411 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К; бл. 427 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж

 

Избирателна секция № 028 – ФСГ “Интелект”

ж.к.”Дружба”             бл. 411А вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К; бл. 412 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

                                     бл. 412А вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

 

Избирателна секция № 029 – ФСГ “Интелект”

ж.к.”Дружба”             бл. 317 вх. А, Б; бл. 318 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; бл. 321, бл. 322, бл. 323, бл. 324

                                     бл. 326 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

 

Избирателна секция № 030 – ФСГ “Интелект”

ж.к.”Дружба”            бл. 425 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З; бл. 426 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

м.”К. чешма”             № 4, 8, 10, 35, 43, 65, 66, 75, 92,132, 172, 178, 179, 209, 256, 316, 326, 357, 369,   

                                        370, 377, 385, 524 ,586       

 

Избирателна секция № 031 – ФСГ “Интелект”

ж.к.”Дружба”           бл. 312 вх.А, Б, Г, Д, Е; бл. 319 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 332 вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

 

Избирателна секция № 032 – ФСГ “Интелект”

ж.к.”Дружба”           бл. 311 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К; бл. 424 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И

                         

Избирателна секция № 033 –  ФСГ „Интелект”

ж.к „Дружба”           бл. 413 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 414 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 424 вх. К, Л, М;

                                   бл. 428 вх. А, Б, В, Г, Д, Е  

м. Нежовец І             № 77,  125, 132

м. Нежовец ІІ            № 29, 43, 365

м. Нежовец ІІІ          № 37, 227

 

 

РАЙОН “СТОРГОЗИЯ”

 

Избирателна секция № 034 – ОУ „Петър Берон”

ул. ”Божурица”               № 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15

ул. ”В. Петлешков”        № 1, 2, 3, 3А, 4,  5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18,              

                                                18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23

ул. ”Д.Чинтулов”           № 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

ул.”Д-р Г.М.Димитров” № 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 28Б, 30, 32, 34, 36,            

                                               36А, 38, 40, 40А,42, 42А, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,   

                                               66, 68, 70, 74, 74Б, 84, 86, 110, 112, 112А, 114, 114А, 116

ул. ”Копринка”               № 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10

ул. ”Кръстец”                  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ул. ”Кокиче”                    № 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15

ул.”Лайка”                       № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

ул.”Лозенка”                   № 8 вх.А, Б; 9, 9А, 11, 13

ул.”Н.Геров”                   № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15

ул.”Орлица”                    № 1, 13 Б, 19, 21, 23, 23А, 25, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 41, 47

ул.”Огражден”                № 2 вх. А, Б, 4, 6

ул.”Ст. Стамболов”        № 14, 16, 18

 

 

Избирателна секция № 035  – ОУ ”Петър Берон”

ул.”Васил Ганчев”         № 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 9

ул. “Вл. Бурмов”            № 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38А, 42, 44

ул. ”Д-р П.Берон”           № 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 23

ул. ”Елин Пелин”           № 1 вх. А, Б, В

ул. ”З. Стоянов”             № 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34 А, Б, 35, 36, 36А, 37, 38, 39,                          

                                           40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49А, 51

 

ул. ”Лайка”                     № 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 35Б, 37, 39, 39А

ул. ”Лозенка”                  № 24, 26, 26А, 28, 28А,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52,54 ,

ул.”Ст.Стамболов”        № 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

                                             56, 56А

ж.к.”Сторгозия”             бл.55А, бл.56

м.”Таб.чешма”               № 30, 41, 102, 378, 401

 

Избирателна секция № 036 – ОУ ”Петър Берон”

ул. ”Берковица”             № 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,   

                                              41А, 42, 44, 46, 46А

ул. ”Вл. Бурмов”            № 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11 А, Б, В, 12, 13, 14, 14 А, Б, В,                   

                                              15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 18 А, Б, 19, 20

ул. ”Ел. Пелин”              № 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26,   

                                              27, 28, 29, 31, 32

ул. ”З. Стоянов”             № 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А,  

                                             22, 22А

ул. ”З. Зограф”                № 1А, Б, В, Г; 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 А, Б, 18, 20, 22 А, Б, В, 24 

                                        А, Б, В; 25 А, Б, В; 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 45А, 49, 51

ул. ”Лозенка”           № 1 А, Б, В; 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 60А, 64, 66

ул. ”Мелник”           № 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9

 

Избирателна секция № 037  – ОУ ”Петър Берон”

ул. ”Лозенка”           № 3 А, Б; 5 А, Б, В, Г, Д; 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 34, 34А

ж.к.”Сторгозия”       бл. 1 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; бл. 2 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; бл. 3 вх. А, Б, В, Г, Д, Е

 

Избирателна секция № 038  – ОУ ”Петър Берон”

ул. ”Берковица”        № 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 23

ул. ”Д.Чинтулов”     № 4,5, 6

ул. ”Ел. Пелин”        № 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 8

ул. ”Ивайло”             № 1, 3, 4

ул. ”Орлица”             № 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А

ул. ”С. Коцов”           № 2, 6

ж.к.”Сторгозия”        бл. 4 вх. А, Б, В, Г; бл. 5 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

 

Избирателна секция № 039 – СОУ ”Ст. Заимов”

ж.к.”Сторгозия”       бл. 13, бл.14, бл. 15, бл. 16, бл. 10 вх. А, Б, В, Г

                                   № 13А, 13В

 

Избирателна секция № 040 –  СОУ “Ст. Заимов”

ж.к. “Сторгозия”    бл. 6 вх. А, Б, В, Г, Д;  бл. 17 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 17А; бл. 18 вх. А, Б, В, Г, Д; 

                                 бл. 18А; бл. 19 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 19А

 

Избирателна секция № 041 – СОУ ”Ст. Заимов”

ж.к.”Сторгозия”     бл. 7 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 9 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 11 вх. А, Б, В, Г;

                                 бл. 12 вх. А, Б, В, Г;  бл. 20 А, Б

 

Избирателна секция № 042 – СОУ ”Ст. Заимов”

ж.к. ”Сторгозия”    бл. 129 вх. А, Б, В; бл. 130 вх. А, Б, В; бл. 131 вх. А, Б, В, бл. 131А вх. А, Б, В

 

Избирателна секция № 043 – СОУ ”Ст. Заимов”

ж.к.”Сторгозия”     бл. 88 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; бл. 132 А, Б, В; бл. 133 А, Б, В

 

Избирателна секция № 044 – СОУ ”Ст. Заимов”

ж.к.”Сторгозия”     бл. 58 А, Б, В, Г, Д; бл. 59 А, Б, В, Г, Д; бл. 60 А, Б, В, Г, Д; бл. 61 А, Б, В, Г, Д

 

Избирателна секция № 045 – СОУ ”Ст. Заимов”

ж.к. ”Сторгозия”    бл. 62 вх. А, Б, В, Г; бл. 63 вх. А, Б, В, Г; бл. 64 вх. А, Б, В, Г;

                                 бл. 65 вх. А, Б, В, Г, Д

 

Избирателна секция № 046 – СОУ ”Ст. Заимов”

ж.к. ”Сторгозия”    бл. 67 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З; бл. 68 вх. А, Б, В, Г; бл. 69 вх. А, Б, В

 

Избирателна секция № 047 – СОУ ”Ст. Заимов”

ж.к. ”Сторгозия”    бл. 72 вх. А, Б, В, Г, Д, бл. 108

ж.к.”Сторгозия ШПК” бл.1, 2 ,3

ул.”Кр.Марко”       № 1, 2, 4, 10, 11 вх. А, Б, В, Г, Д, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

 

Избирателна секция № 048 – СОУ „Ст. Заимов”

ж.к. „Сторгозия”    бл. 8 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 29 вх. А, Б; бл. 30 вх. А, Б; бл. 35 А, Б, В

 

Избирателна секция № 049 – СОУ ”П. Яворов”

ж.к. ”Сторгозия”    бл. 21 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 23 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 24 вх. А, Б, В, Г, Д, Е;

                                 бл. 36 вх. А, Б, В, Г, Д; № 70

 

Избирателна секция № 050 – СОУ ”П. Яворов”

ж.к. ”Сторгозия”    бл. 25 вх.А, Б, В, Г; бл. 25А; бл. 26 вх.А, Б, В, Г; бл. 26А; бл. 28 вх. А, Б;

                                 бл. 48 вх. А, Б, В, Г, Д

 

Избирателна секция № 051 – СОУ ”П. Яворов”

ж.к. ”Сторгозия”    бл. 50 вх. А, Б, В, Г, Д; бл.50А; бл. 51 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, бл.51А, бл.54А,

                                 №103 вх.Г

ул. ”Лайка”             № 41 А, Б, В

 

Избирателна секция № 052  – СОУ ”П. Яворов”

ж.к. ”Сторгозия”          бл. 52 А, Б, В, Г, Д, Е; б.52А; бл. 53 А, Б, В, Г, Д, Е; 53А; бл. 54, № 101

ул.”Текийски орман”  № 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17,18, 19, 20, 30

м. ”Комудара”              № 1

 

Избирателна секция № 053  – СОУ ”П. Яворов”

ж.к. ”Сторгозия”        бл. 22 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 37 вх. А, Б, В, Г, Д; бл. 38 вх. А, Б, В, Г, Д;

                                     бл. 39 вх. А, Б, В, Г, Д

 

Избирателна секция № 054 – СОУ ”П. Яворов”

ж.к. ”Сторгозия”                   бл. 34 А, Б ; бл. 40 А, Б, В, Г; бл. 41 А, Б, В, Г; бл.42 А, Б, В, Г

м. “Орлето”                           № 4, 488, 755

м. “Табакова чешма” І          № 2, 2Е, 144, 170, 183, 183А, 222, 225, 317, 429, 577

м. “Табакова чешма” ІІ        №  4, 32, 33, 205, 353 А, 360, 375

м. “Табакова чешма” ІІІ       № 5, 10, 12, 30, 128, 135, 219, 237, 362, 464, 562

м. “Табакова чешма” ІV       № 43, 140, 173, 202, 216, 253, 258, 647, 704

 

Избирателна секция № 055 – СОУ ”П. Яворов”

ж.к.”Сторгозия”       бл. 43 А, Б, В, Г, Д; бл.43А; бл.44  А, Б, В, Г, Д; бл. 45 А, Б, В, Г, Д;

                                   бл. 46 А, Б, В, Г, Д;  № 104

 

Избирателна секция № 056 – СОУ ”П. Яворов”

ж.к.”Сторгозия”      бл. 27 вх. А, Б, В, Г; бл. 27А; бл. 31 А, Б бл. 47 вх. А, Б, В, Г; бл. 49 А, Б, В, Г;    

                                  бл. 49А; бл. 98,

                                  № 98А, 98Б, 98В, 98Г, 98Д, 99, 100

 

Избирателна секция № 057 – ПГ по „Лозарство и винарство”

ж.к. ”Сторгозия”     бл. 89 А, Б, В;  бл. 90 А, Б, В; бл.91 А, Б, В; бл. 97 А, Б, В, Г

 

Избирателна секция № 058 – ПГ по „Лозарство и винарство”

ж.к.”Сторгозия”      бл. 94 А, Б, В, Г, Д, Е; бл. 95 А, Б, В, Г, Д, Е, № 107

 

Избирателна секция № 059 –ПГ по „Лозарство и винарство”

ж.к. ”Сторгозия”     бл. 92 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З; бл. 93 А, Б, В, Г, Д, Е

 

Избирателна секция № 060 – ПГ по „Лозарство и винарство”

ул.”Ан.Димитрова”           № 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А,  

                                                30, 30А

м. ”Витска равнина”         № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 61, 61А, 61Б, 61В, 61Г

ж.п. блокове Стара гара   № 1, 3, 7, 7А, 8, 9, 10, 11,12, 13Б, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

                                             30А, 31

ул. ”Люляк”                 № 36, 42, 50, 52 А, Б, В, Г; 57, 59, 61, 61А, 61 А63, 67, 69, 71, 73

ул. ”Незабравка”         № 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, Б; 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 

                                             26, 27, 28

ул. „Обединение”        № 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 

                                             21, 23, 25

ул. ”Оряхово”              № 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 1А, 1Б   

ул. ”Сторгозия”           № 21, 24, 26, 181, 183, 185, 187, 187 А, 189

 

 

Избирателна секция № 061 – ОУ „Н. Й. Вапцаров”

ж.к. „Сторгозия”                бл. 73 А, Б, В, Г, Д; бл. 96 А, Б, В, Г, Д

 

Избирателна секция № 062 – ОУ ”Н. Й. Вапцаров”

ул. ”Мир”                     № 11, 14 А, Б, В; 17, 19, 21, 21 А, Б, 23

ул. "Редута"                  №  3, 5

ж.к.”Сторгозия”          бл. 74 А, Б, В, Г, Д; бл. 74А А, Б; бл. 74Б А, Б, В; бл. 75 А, Б, В, Г, Д, № 105

ул.”Синчец”                 № 26, 46,  46А А, Б, 48, 50, 52, 60, 64

ул.”Сторгозия”            № 98, 104, 105, 107, 117, 119, 121, 131, 133, 135, 139, 139А, 141

  

Избирателна секция № 063 – ОУ ”Н. Й. Вапцаров”   

ул. ”Ан. Димитрова”  № 3, 3А

ул. ”Ген. Тотлебен”    № 29, 29А, 31, 33, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66

 

ул. ”Мир”                     № 8 А, Б, В; 10 А, Б, В, 12, 13

ул. ”Сторгозия”           № 12, 163, 165, 169, 169А, 173, 175

 

Избирателна секция № 064 – ОУ ”Н. Й. Вапцаров”

ул. ”Ген. Тотлебен”    № 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 

                                          16, 17, 19, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 30, 32, 32А, 34

ул. ”Железничар”       № 1, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, Б, В, 19, 21, 23, 25, 27, 29,

                                          31, 31А

ул. ”Лъчезарна”          № 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 10, 11, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 

                                        26А, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35

ул. ”Люляк”                № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25,            

                                          25 А, Б, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 43А,

                                          45 , 47, 49, 49А, 49Б, 49В, 51, 53

ул. ”Мадан”                № 4

ул. ”Мрамор”              № 1, 2, 4, 8, 8А, 10, 10А, 13, 14, 15, 16, 17, 19

ул. ”Мъглиж”              № 1, 3, 9, 9А, 11, 11А

ул. ”Рудозем”              № 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 12

 

РАЙОН “ЮНСКО ВЪСТАНИЕ”

 

Избирателна секция № 065 – ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул. ”Ал. Стамболийски” № 24, 27, 29 Г, Д; 39 Д; 43, 44, 45, 47, 49, 51

ул. ”Емил Димитров”     № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 22А, Б, 32 А, Б, 33

ул. ”Серес”                       № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36

ул. ”Солун”                      №  4А, Б, В; 6 А, Б, В, 8 В, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42

ул.”Яне Сандански”        № 2, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 18, 21

 

Избирателна секция № 066 – ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул. ”Ген. Вл. Вазов”     № 1,  2А, 4 А, Б; 4А, 6, 6 А, Б, В; 7, 8 А, Б, В; 9, 10 А, Б, В, 12 А, Б, В; 13, 15,   

                                            19, 21

ул. ”Страцин”               № 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 24, 30, 34, 36, 38, 44

 

Избирателна секция № 067 – ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул. ”Ген. Вл. Вазов”     № 25, 27, 29, 33, 39, 43, 47, 49, 57

ул. ”Драма”                   № 23, 25

ул. ”Кавала”                  № 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

ул. ”Лозенград”            № 27, 36, 38

ул. ”Странджа”             № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 23

ул. ”Тунджа”                 № 4, 6, 8, 22 ; 28, 30, 32, 34, 35, 37

ул. ”Цар Самуил”         № 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127,        

                                           129

 

Избирателна секция № 068 – ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул. ”Ген. Гурко”            № 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 13

ул. ”Гълъбец”                № 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13

ул. ”Емил Димитров”   № 1 Г; 3  А, Б, 5 А, Б, 23, 25, 27, 29, 31     

ул. ”Солун”                    № 5, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25

ул. ”Средец”                  № 5

ул. ”Ст. Караджа”         № 1, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

ул. ”Ст. Заимов”            № 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27

ул. ”Х.Димитър”            № 12, 12А, 18, 20, 22, 22А, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 

                                             50А, 52, 54, 54А, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 68А, 70

ул. ”Цар Самуил”          №  4 А,Б, В, Г, Д

ул. ”Янко Сакъзов”       № 21, 23 А, Б, 25, 27, 31, 33

 

Избирателна секция № 069 – ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул.”Ал.Стамболийски”  № 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 19

ул.”Бяла черква”            № 3, 3А, 4, 5, 6 А, Б, 7

ул.”Гевгели”                   № 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22 А, Б, 25

ул.”Кратово”                  № 1, 2, 6, 8, 10 А, Б

ул.”Кресна”                    № 1, 3, 4 А, Б; 5, 7, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 15, 15А

ул.”Серес”                       №  12 А, Б, В

ул. ”Средец”                   № 1, 4, 6, 10, 12

ул. ”Янко Сакъзов”       № 18, 20, 22, 24, 24А, 28

 

Избирателна секция № 070 – читалище “Извор”

ул.”Босилеград”            № 1, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9 Б, В; 10, 11, 11А, 12, 14

ул.”Ген. Гурко”             № 10 А, Б, 18, 18А, 19, 20 А, Б, 21А, 29

ул.”Ген. Скобелев”        № 20 А, Б, В, Г; 22 А, Б, В, Г, Д

ул. ”М.Дринов”              № 6, 6А, 8, 10, 12, 12Б

ул. ”Ст. Караджа”          № 22 А, Б, В

ул.”Тулча”                     № 2 А, Б, В;  5, 6, 7,  9, 9А, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21А

 

Избирателна секция № 071 – КНСБ – салон

ул. ”Ген. Скобелев”       № 4А, 4Б, 6, 6 А, Б, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18

ул. ”Пирот”                     № 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17 Г, Д; 18, 20

ул. ”Ст. Заимов”            № 5, 7, 9, 11, 13, 15

ул. ”Ст. Караджа”          № 23 А, Б, В, 23А, 25, 27

ул. ”Х. Димитър”           № 31 А, Б, В, 37 А, Б; 39, 45, 47, 49, 51, 55, 57 А, Б, В

 

 

Избирателна секция № 072 – НТС зала № 200

ул. ”Враня”                         № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 10, 12

ул. ”Дойран”                       № 73, 77, 79, 81, 140, 160, 162 А, Б, В, 164, 164А, 166,168 А, Б

ул. ”Зайчар”                        № 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8

ул. ”Ст.Заимов”                  № 4, 6, 8, 10, 12

ул. ”Х.Димитър”                № 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 А, Б; 29

ул. ”Янко Сакъзов”            № 1, 3, 4; 4А; 5, 6, 7, 8 А, Б, В; 9, 9 А, Б; 9А; 11; 12А, 13; 17

 

Избирателна секция № 073 – клуб на ул. ”Ген.л-т Ат.Стефанов” № 4

ул.“Ген.л-т Ат.Стефанов” № 2, 4,  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22

ул.”Ген. Скобелев”             № 1 А, 3 А, Б,

ул. ”Гургулят”                    № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 10А, 13, 21, 25

ул.”Добрич”                        № 4, 4А

ул.”Знеполска”                    № 3, 7 А, Б, 11

ул.”Проф.Хр.Бръмбаров”  № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17А

ул.”Ралица”                         № 8, 8А, 10

ул.”Ст.Караджа”                 № 24, 39, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66

 

Избирателна секция № 074 – Окръжно пътно управление

ул.”Вихър”                          № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15

ул.”Ген.л-т Ат.Стефанов” № 28, 28А, 32, 34, 34А, 36

ул.”Горталов”                     № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21,          

                                                 22, 23, 24,25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35

ул.”Гургулят”                     № 27, 29,35, 35А, 37, 45

ул.”Добрич”                        № 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

ул.”Доброволска”               № 3, 5, 15, 47

ул.”Драва”                           № 2, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, Б; 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22А,  

                                                  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  

                                                  42, 43, 44, 45, 49, 51, 53, 55, 57

ул.”Др.Цанков”                  № 18, 33, 35, 37

ул.”Илинден”                      № 1, 2, 2А, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 22, 24,                  

                                                  24А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43,

                                                  44, 44А, 46, 47, 49, 50, 51, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64

ул.”Марибор”                      № 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33

ул.”Маргит”                         № 1, 3, 4, 5, 7, 10, 13

ул.”Н.Марков”                     № 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

ул.”Перуника”                     № 1, 1А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 22, 24, 26

ул.”Проф.Хр.Бръмбаров”   № 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 14А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27,

                                                   27А, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,

                                                   62А, 62Б, 64

м. ”Мъртва долина”            № 196 а, 709

м. "Мъртва долина І"          № 1, 12, 108, 599, 805, 933

м. „Мъртва долина ІІ”         № 111

 

Избирателна секция № 075 – ОУ ”М. Дринов”

ул.”Гюмюрджина”             № 1,3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А

ул.”Гургулят”                     № 18, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

ул.”Емил Димитров”         № 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73, 74, 75, 76

ул.”Кукуш”                         № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13

ул.”Мур”                              № 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22,

                                             23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29 В; 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

                                             40 Б, В; 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48А, 50, 52, 52А, 54

ул.”Странджа”                    № 22, 27А, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 46, 52, 56, 57,                  

                                             58, 59, 62, 65А, 67 А, Б

 ул.”Х.Димитър”             № 53, 65А, 71, 73, 77 А, Б, В; 81, 83, 87, 87А, 89, 91

ул.”Цар Ив.Шишман”    № 1, 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31,

                                              31А, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59

ул.”Цар Самуил”            № 48, 131, 133, 135, 137 А, Б, 139, 141, 143

 

Избирателна секция № 076 – ул. „Гюмюрджина” 2, клуб на пенсионера

ул.”Емил Димитров”     № 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54

ул.”Лозенград”               № 2 А, Б ; 10, 10А, 12, 12А, 14, 17, 22 А, Б; 28, 30, 32

ул.”Страцин”                  № 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

ул.”Тунджа”                   № 5, 11 А, Б; 18, 19, 21, 21А, 23, 29

ул.”Х.Димитър”             № 86, 88

ул.”Цар Самуил”            № 42 А, Б, В

ул.”Яне Сандански”       № 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32,

 

Избирателна секция № 077 – клуб на ул.”Дойран” № 6а

ул. ”Богданци”               № 4, 6

ул. ”Варна”                     № 2, 3, 4, 4А

ул. ”Дряново”                 № 1, 3, 3А, 3Б

ул. ”Дойран”                  № 2 А, Б, В; 4 А, Б, 6 А, Б, 32, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 62, 64, 70

ул. ”Панега”                   № 2А, 18 А, Б, В; 19 А, Б, В, Г, Д, Е, 20, 26, 28, 28А, 32, 32А, 36, 38, 40, 40А,  

                                          42, 42А

ул. ”Тодор Табаков”      № 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 32

ул. ”Хилендар”               № 4, 6, 8

 

Избирателна секция № 078 – ОДЗ “Снежанка”

ул.”Д-р Г.М.Димитров”№ 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29Б, 31, 33, 35, 37, 39,

                                            41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,         

                                            77, 79, 85, 87, 87А, 89, 95, 121А, 123А

 

ул.”Ив.Тодоров”          № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, Б, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28,

                                           28А, 30, 32, 32А, 32 Б, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 62, 68, 72

ул.”Княз Борис І”        № 20, 20А, 20 Б, 22, 24А, 26, 28, 30А, 30Б, 32, 32А, 34, 34А, 36, 38, 40, 42,

                                           43Б вх. А, Б, 44, 45, 51, 51А, 53, 55, 59, 61, 65, 65А, 67, 69 А, Б, В; 81, 81А,     

                                           83, 85, 87, 89, 91Б, 95 А, Б

ул.”Котел”                    № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

ул.”Майска”                 № 1, 3, 3А, Б; 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А,

                                           21, 21А, 22, 23, 24,24А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 36, 37, 38, 39

 

 

Избирателна секция № 079 – ОДЗ “Снежанка”

ул. "Луи Пастьор"        № 4

ул.”Цар Самуил”          № 1 А, Б; 7 А, Б, В, Г, 8, 9 А, Б, 11; 13 А, Б, В; 24, 31, 33, 35, 36, 37, 39;

                                            45А, Б, 53 А, Б

 

Избирателна секция № 080 – НУ “Единство”

ул.”Буря”                      № 1 А, Б, 2, 4, 4А, 6, 8

ул.”Дойран”                 № 80, 82

ул.”Кала Тепе”             № 1, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 42, 42А, 44, 46, 48

ул.”Княз Борис І”        № 17, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43

ул.”Мария Кюри”        № 1, 4, 10, 12, 18, 20

ул.”Стадионка”            № 1, 2, 3, 4, 5 А, Б

ул.”Цар Самуил”          № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83

 

Избирателна секция № 081 – НУ ”Единство”

ул.”Атон”                      № 3, 4

ул. ”Бяло море”            № 4, 5, 6 А, Б;  7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, Б, 21А, 24, 26, 29

ул. ”Д. Дебелянов”      № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18,

ул. ”Дойран”                 № 98, 100, 104, 106, 106А, 112, 114, 116; 118, 122, 124, 126, 130, 132

ул. ”Драгоман”             № 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

ул. ”Княз Борис І”        № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ул. ”Хилендар”             № 3, 5, 7

 

Избирателна секция № 082 – НУ ”Единство”

ул.”Ал.Стамболийски”  № 1, 1А, 4, 6А, 8, 10, 12, 16, 22

ул.”Бяло море”              № 28 А, Б, 30, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51,

                                            53, 55

ул.”Гео Милев”              № 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 14А

ул.”Дойран”                   № 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158

ул.”Драгоман”               № 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21

ул.”Кала Тепе”              № 3, 6, 8, 10, 12, 24, 28, 30, 32

ул.”Никола Д.Петков”  № 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28

 

 

РАЙОН “МИЗИЯ”

 

Избирателна секция № 083 – СОУ ”Ан. Димитрова”

ул. ”Г. Кочев”                № 42, 44, 44А, 46, 52, 54, 56, 87, 89, 89А, 93, 102

ул. ”Г. Домусчиев”        № 1, 2, 4, 15, 29

ул. ”Ив. Миндиликов”  № 1, 1А

ул. ”Искър”                    № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12А, 20

ул. "Лиляна Бърдарова"№ 6

ул. ”Н.Бозвели”              №  7А, Б, В, Г, Д

ул. ”Осъм”                      № 7, 8, 9, 10, 10Б, 11, 11А, 13, 14, 15, 16,17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,

                                             29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

                                             52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 57, 58, 58А, 60, 61, 62, 63, 63А, 65, 66, 67, 70

ул. "П. К. Яворов"          № 10, 14, 18

 

Избирателна секция № 084 – СОУ ”Ан. Димитрова”

ж.к. ”Воден”                   бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Избирателна секция № 085 – СОУ ”Ан. Димитрова”

ул.”Батак”                      № 11, 18, 20

ул.”Вит”                        № 35

ул.”Г.Кочев”                 № 50, 58, 60, 62, 64, 66, 107, 124, 171

ул.”Дунав”                    № 9, 10, 11, 13, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 35Б, 36, 37,

ул.”Н.Бозвели”              № 3А, Б, В, Г, Д, 5 А, Б, В, Г, Д, Е; 12, 18, 20, 22, 24, 24 А, 24А, 26, 28,       

                                            28А,32

ул.”П. Хитов”                № 2, 4, 5 вх.А, Б, 5А, 6, 28, 30, 32, 34, 34Б

ул.”Чорлу”                     № 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

ул.”Ю. Венелин”           № 10, 10А, 12, 14, 16

 

Избирателна секция № 086 – СОУ ”Ан. Димитрова”

ул.”Ал.Константинов”   № 1, 3, 5

ул.”Г.Кочев”                    № 90

ул.”Гренадирска”            № 21 А, Б, В, 27, 29 А, Б, 35 В, 39 А, Б, В, Г, 63, 65, 69

ул.”Отeц Паисий”            № 12

ул.”П.К.Яворов”              № 10, 14, 18

ул.”Трапезица”                № 10, 15 А, Б, 17, 19    

ул.”Ю.Венелин”              № 11, 15, 21

м. „Бъчвата”                     № 3, 4

 

Избирателна секция № 087 – клуб на ул.”Д. Попов” 2

ул.”Ал. Константинов”    № 14 А, Б

ул.”Ас. Халачев”              № 9 В, Г, Д; 11А, Б, 12 А, Б;

ул. „Воден”                       № 10

бул.”Д.Попов”                  № 1 А, Б, В, Г; 2 А, Б, В, Г, Д, 3 А, Б, В, 4 , 4 А, Б, В

ул.”Ив. Миндиликов”       № 5, 6А

пл.”Ив. Миндиликов”      № 2, 3, 5, 6, 6 А, 20 А, Б

ул.”Кичево”                       № 2, 6

 

Избирателна секция № 088 – ОАПС

ул.”Ас.Халачев”               № 18, 18 А, Б, В, Г; 22 , 24

ул.”В.Левски”                   № 4, 6 А, Б, В, Г; 38, 58, 60, 62, 64

ул.”Върбишко шосе”       № 3, 8, 9, 10, 12

ул.”Гренадирска”             № 6

бул.”Д.Попов”                  № 6 А, Б, В; 8 А, Б, В; 10

ул.”Кара Кольо”               № 1, 2

ул.”Лерин”                        № 4, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31

ул.”Митрополит Климент”№ 10, 12

ул.”Монтажник”               № 4А

ул.”Н.Цанов”                     № 9, 11, 11А

ул.”Полк.инж.Цв.Лазаров” № 2

ул.”Тетевен”                      № 5, 6

ул.”Хан Кубрат”                № 5

ул.”Цар Борис ІІІ”             № 65, 73, 74, 77 А, Б, В; 88, 95, 102

м.”Янъка”                           № 43

 

Избирателна секция № 089 – ОАПС

ул.”Б.Шивачев”                № 2, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 35, 37, 39, 45, 47, 49

ул.”В. Левски”                  № 74, 76, 78, 80, 85, 87,88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 106, 107,    

                                                   108, 109, 111, 113, 115,  117, 119

ул.”Дойран”                      № 1, 5, 7, 13, 15, 21

ул.”Л.Каравелов”              № 2, 4, 5, 5А, 8, 9, 9А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19

ул.”Н.Цанов”                     № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16    

ул.”Полк.инж.Цв.Лазаров” № 1

ул.”Хан Крум”                     № 5, 7, 9, 17

 

Избирателна секция № 090 – МУЦТПО

ул.”Гренадирска”             № 24, 30 А, Б, 77

бул.”Д.Попов”                  № 5 А, Б, В; 7 А, Б, В; 9 А, Б

ул.”Ив. Рилски”                № 1, 5, 7, 11, 15, 15А

ул.”Каварна”                     № 3, 5 А,Б,В ; 9

ул.”Митрополит Климент” № 7, 22, 24, 26

ул.”П.Р.Славейков”          № 2, 5, 6, 8, 10, 11 А, Б; 15

 

Избирателна секция № 091 – МУЦТПО

ул.”Бунтовник”                № 1, 3, 5, 7

ул.”В.Друмев”                 № 2, 4, 5, 6, 9

ул.”В.Априлов”               № 10, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30

ул.”Гренадирска”            № 32 А, Б, В; 32Б; 34 А, Б, В, Г; 36 А, Б, В; 38 А, Б, В, Г

ул. “Даме Груев”             № 1 А, Б; 2, 4, 6, 7, 7А, 8, 9

ул.”Дрин”                         № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 10

ул.”Морава”                     № 16, 17, 21, 26, 28

ул.”Родопи”                      № 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 28

 

Избирателна секция № 092 – клуб на ул. "П. Р. Славейков" № 50

ул.“Братя Миладинови”  № 4, 6, 10, 12, 31

ул.”В.Априлов”                № 17 А, Б, В, Г; 19 А, 21, 23, 25, 27, 29

ул.”Н.Рилски”                  № 46 А, Б, В, Г, Д, Е; 48 А, Б, В, Г, Д, Е; 52, 52А, 54, 56, 58, 60

ул.”П.Цветков”                 № 1, 3 А, Б, 3А, 5 А, Б , 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13

ул.”П.Р.Славейков”          № 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 59А

ул.”Пирин”                        № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15А

 

Избирателна секция № 093 – СОУ ”Иван Вазов”

ул.”Г. Кочев”                    № 34, 36, 38

ул.”Гренадирска”             № 40 А, Б, В, Г;  84 А, Б, В, Г; 86 А, Б, В, Г, Д, Е

ул. „Гривишко шосе”       № 2

ул.”Дебър”                        № 1, 7

ул.”Прилеп”                      № 1 А, Б, В, Г

 

Избирателна секция № 094 – СОУ ”Иван Вазов”

ул.”Битоля”                       № 23, 25, 27, 29, 31

ул. “Г. Кочев”                   № 12, 14, 16

ул.”Гренадирска”             № 90, 96, 106, 108, 110, 116, 116  А,Б, 119

ул.”Гривишко шосе”        № 1, 3, 26

ул.”Н.Рилски”                   № 35, 37, 39, 41, 41А, 43А, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 67, 67 А, 67А

 

Избирателна секция № 095 – СОУ ”Иван Вазов”

ул. “Върбишка”               № 12

ул. “Калофер”                  № 10, 11

ул. ”Козлодуй”                № 14, 16, 18, 19 А, Б, В; 20

ул. ”Милин камък”         № 1, 17, 19, 21, 23, 24, 26

ул. ”Преслав”                  № 1 А, Б

ул. ”П.Волов”                  № 44, 46, 48, 48А, 50, 50 А, 52, 53 вх. А, Б, 55А, Б, В, 57А, Б, В; 59 А, Б, В; 60

бул.”Хр.Ботев”                № 2 А, Б, В, 4 А, Б, В,14, 16, 18

 

Избирателна секция № 096 – СОУ ”Иван Вазов”

ул.”Г.Бенковски”             № 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 36, 38

ул.”Карлово”                    № 6, 8, 9 А, Б, В, Г; 10, 12 А, 21 А, Б, В; 23 А, Б 

ул.”Копривщица”             № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 16 А, 17, 18, 20, 22,   

                                          23, 24, 27А, 30

ул.”Плиска”                      № 4, 5

ул. ”Преслав”                   № 16, 17, 18, 19, 20, 22

бул.”Русе”                        № 17, 21, 21А, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А, 39,41,43,45

бул.”Хр.Ботев”                № 24 А, Б;  32, 34, 36 А, Б; 38, 40, 40А, 42

 

Избирателна секция № 097 –  СОУ ”Иван Вазов”

ул. ”Г.Бенковски”            № 46, 48, 49, 52 А, Б; 60, 62, 61, 69, 69А

ул. ”Ив.Вазов”                 № 38, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 72

ул. ”Карлово”                   № 1, 1А, 3, 3А

ул. ”Милин камък”        № 2

ул. ”Преслав”                 № 2, 4, 6, 8, 10

ул. ”П.Волов”                 № 28, 38, 38А, 39 А, Б, В, Г, Д

 

Избирателна секция № 098 – СОУ ”Иван Вазов”

ул. “Г. Бенковски”          № 73, 75, 77, 81

ул. ”Ив. Вазов”               № 57 А,Б,В; 59 А,Б,В; 61 А,Б,В; 61А,63 А,Б,В; 73, 77, 63А

ул. ”Н.Рилски”                № 2, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33

ул. ”П.Волов”                  № 27, 29, 31, 31А

ул. ”Т.Каблешков”         № 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 

                                             34, 35, 37, 39

 

Избирателна секция № 099 – СОУ ”Иван Вазов”

ул.“Белмекен”                  № 1, 3, 4, 11, 13, 15

ул.”Братя Миладинови”  № 1 вх. А, Б, В, 24, 26, 28

ул. ”Г. Кочев”                   № 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 76, 78                                             

ул. ”Г. С. Раковски”         № 28, 28а, 28Б, 30, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 41А, 45

ул. ”Г. Димитрова”          № 1, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9Б, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 19А, 21

ул. ”Ив. Вазов”                 № 27, 29, 31, 33, 33А, 37, 41 А, Б, 43, 45, 47, 49, 53, 55

ул. ”Ив. Данов”                № 1, 3, 4, 5, 6, 10, 10 А, Б; 10А

ул. ”П. Р. Славейков”      № 54, 56А, 58, 60, 62, 63, 65, 65А, 67, 69, 71

 

Избирателна секция № 100 – СОУ „Иван Вазов”

ул. “Г. Костадинов”         № 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 10

ул. “Г. Кочев”                   № 29, 31А, 33, 37, 37 А, Б, В, Г, Д; 39 А, Б, В, Г, Д

ул. ”Прилеп”                     № 4 Б; 6, 10, 12А, 14 А, Б; 15

ул. “Цоню Матев”            № 20, 22, 24, 27,27А

 

Избирателна секция № 101 – клуб на БСП на пл.”Македония” № 1

ул. ”Битоля”                      № 1, 1 А, Б, В, Г; 10, 12

пл. ”Македония”              № 1 А, Б, В; 2 А, Б, В, Г; 8

ул. ”Н.Рилски”                 № 22, 26, 28, 32А, 34, 36

ул. ”Пирин”                      № 24, 26, 31, 31А, 33, 33А, 35, 35А, 37

ул.”П. Волов”                   № 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 15, 16, 19, 19А

ул.”Т. Каблешков”           № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ул. ”Ц. Матев”                  № 3, 21, 21 вх. А, Б, 23, 25

 

Избирателна секция № 102 – Прогимназия ”Цв. Спасов”

ул.“Ангел Кънчев”           № 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 8, 8А, 9, 15

ул.”Бъкстон”                     № 3, 5, 7

ул.”Ив.Вазов”                   № 4, 10, 10А, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23

ул.”К.Величков”               № 8, 21, 23, 25

ул.”Н.Рилски”                   № 62, 66, 72 А, Б; 80, 82, 84, 86, 88

ул.”П.Цветков”                 № 15, 15А, 17, 17А, 19, 23 А, Б; 27, 29, 33, 43, 45

ул.”П.Р.Славейков”          № 50, 52

ул.”Полтава”                     № 1, 3, 5, 9, 9А, 11, 13, 15, 17

 

Избирателна секция № 103 – Прогимназия ”Цв. Спасов”

ул.“В.Априлов”                № 31, 37, 41, 43, 45, 47, 49

ул.”Г.С.Раковски”            № 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 29А

ул.”Д.Константинов”       № 10, 12, 13, 15, 15 А, Б; 16, 17

ул.”К.Величков”               № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 13 А, Б; 15

ул.”П.Цветков”                 № 16, 16А, 18, 18А, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38

ул.”П.Р.Славейков”         № 46, 46А, 48

ул.”Ресен”                         № 4, 4А, 6, 8, 8 А, Б; 11, 13

ул.”Сопот”                        № 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

ул.”Цар Симеон”              № 2, 3, 4, 4А, 7, 8, 10, 13 А, Б; 15, 17, 18, 19, 20, 22А, 22Б, 25, 25А

 

Избирателна секция № 104 – Прогимназия „Цв. Спасов”

ул.“А. Кънчев”                  № 10, 12, 14, 14а, 17, 18, 18А, 19, 20, 22 А, Б, 23, 24 А, Б

ул.”Васил Левски”            № 11,

ул.”Г. Бенковски”             № 1, 2, 2 А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 13

ул.”Кайзерслаутерн”        № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

ул.”Люлин”                       № 1, 3

ул."Полтава"                     № 4А, Б, 8, 8А, 10, 12, 12А

ул."Св.св.Кирил и Методий"   № 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 35

бул.”Русе”                          № 2 А, Б, В, Г, Д; 4 Б,

ул."У. Гладстон"                № 12, 16

ул."Цар Симеон"                № 22В, 24, 26, 27, 29, 29А, 31

 

Избирателна секция № 105 – Драматичен театър

ул. ”В.Левски”                  № 125, 131, 137

бул. ”Данаил Попов”        № 12 А, Б; 14 А, Б, В; 16, 16 А, Б, В

ул. ”Ив.Вазов”                   № 9, 15

ул. ”К.Хаджипакев”          № 1, 4, 5, 9, 11, 13

ул. ”Ракитин”                     № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 13, 15, 17

ул. ”Хан Аспарух”             № 4, 6, 9 А, Б; 12, 14, 18, 19, 20, 21, 28

ул. ”Хан Крум”                  № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

ул. “Цар Калоян”               № 1, 2, 3, 4, 6 А, Б, В; 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16 

ул. ”Ц.Церковски”             № 4, 14, 16

 

Избирателна секция № 106 – Драматичен театър

ул. “Богомил”                   № 1, 3

ул. “В. Левски”                 № 110, 112, 114, 116, 118, 120, 128, 130, 132, 145, 147, 148, 149, 151, 168

бул."Д. Попов”                 № 15 А, Б, В; 17 А, Б

ул.”Д. Константинов”     № 2, 2А, Б, 4 А, Б, 9, 11 А, Б, В, Г, Д, Е

ул.”Дойран”                     № 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 53, 53В, 55, 65, 71

ул.”Д-р Заменхов”           № 1, 3, 3А, 5, 15

ул.”Р. Жинзифов”            № 1, 5, 6, 8, 10, 12

пл.”Свободата”                № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

ул.”Цар Борис ІІІ”           № 1, 5, 12, 12А

ул.”Хан Аспарух”            № 1, 3, 5

 

Избирателна секция № 107 – ул. ”Д. Димо” № 7, клуб

бул.”Данаил Попов”        № 11, 11 А, Б, В; 13 А, Б, В

ул. “Даскал Димо”           № 2, 4, 7 А, Б, В, 8, 16, 18

ул. ”С.Врачански”           № 1 А, Б, В; 2 А, Б, В; 3, 3 А, Б, В

ул. ”Св. Параскева”         № 10, 12, 15

 

Избирателна секция № 108 – ул. „Д. Димо” № 7, клуб

ул.“В. Априлов”             № 34, 40, 42, 44, 46, 48

ул.”Гоце Делчев”            № 1, 3, 3А,4 А, Б, 12, 14, 19, 20 А, Б, В, Г, 21, 23, 25, 27

ул.”Морава”                    № 1, 2 А, Б, В, Г, 3, 5 А, 7

ул.”П. Р. Славейков”      № 21, 23, 29 А, Б, В, 30 А, Б, В, Г, 33, 35, 37, 39, 41, 45А

ул.”Тимок”                      № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14

ул.”Хаджи Ангел”           № 10, 12, 12А, 22, 24 А, Б

 

Избирателна секция № 109 – читалище "Христо Ботев", бул. "Русе" № 6

ул. “Ангел Кънчев”         № 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45

ул. ”Г.Бенковски”            № 12, 15, 16, 16А, 17, 18

ул. ”Г. С. Раковски”        № 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 57 А, Б, В, Г

ул. ”Русе”                         № 6 А, Б, В, Г, Д, Е

ул. ”Уилиам Гладстон”  № 2, 2А, 3, 3А, 4, 6

 

Избирателна секция № 110 – ОУ ”В. Левски”

ул.”Бузлуджа”                 № 29, 29Б, 31, 33, 35, 37, 39, 39А

ул. ”Витоша”                   № 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35

ул. ”Ген.Колев”               № 26, 28, 33, 36, 37 А, Б; 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 49, 51, 53, 53А,

                                              55, 57, 59

ул. ”Илю войвода”          № 1 А, Б, В, Г, Д; 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11А, 12

ул. ”Хаджи Бенчо”          № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 51, 51А, 53

ул. ”Чаталджа”                № 24, 28, 30, 32, 32А, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 54А, 56, 58

ул. “Ю. Гагарин”             № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 15

 

Избирателна секция № 111 – ОУ ”В. Левски”

ул. “Ген.Колев”              № 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20 А, Б; 21, 22 А, Б, В; 23, 25, 25А, 27,

                                              27А, 29

ул.”Сан Стефано”          № 27 А, Б; 29, 31 А, Б; 33 А, Б; 35, 39 А, 45 А, 49

ул.”Стара планина”        № 12, 23

ул.”Чаталджа”                № 4 А, Б; 10 А, Б; 14, 14А, 14Б, 16, 20

 

Избирателна секция № 112 – ОУ”В. Левски”

ул. “Антим І”                 № 3 А, Б, В; 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

ул. ”Вардар”                  № 11, 13, 15

ул. ”Сан Стефано”        № 7, 9, 9 А, Б; 22, 22 А, Б, В; 24, 26 А, Б, В, 28

ул. ”Ст. Заимов”            № 1, 2А

ул. ”Самара”                  №  6

ул. ”Шейново”              № 3 А, Б; 7, 9, 11

ул. ”Шипка”                  № 4  В; 6, 13, 15, 19, 19 А, 19А, 21 А, Б; 21А, 22 А, Б, В; 23А, 27 А, Б

 

Избирателна секция № 113 – ОУ ”В. Левски”

ул. “Антим І”                № 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 26

ул.”Вардар”                   № 19, 21, 23

ул.”Вежен”                    №  2 А, Б; 12, 14

ул.”Д.Пападжаков”       № 1

ул.”Екзарх Йосиф”       № 1, 1 А, Б; 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

ул.”Иларион”                № 3, 7, 9, 11

ул.”Сан Стефано”         № 11 А, Б; 15 А, 17 Б, В; 19, 21, 23, 30, 32 А, Б, 34 А, Б

ул.”Стара планина”       № 2, 2А, 4

ул.”Шейново”                № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 27, 28, 30

 

Избирателна секция № 114 – ОУ ”В. Левски”

ул. “Антим І”                № 32, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 44А, 52

ул.”Бачо Киро”             № 1 А, Б

ул.”Бузлуджа”               № 4, 5, 6, 8, 10, 12

ул.”Мара Гидик”           № 3 А, Б, В; 4, 6, 8, 10, 11, 13

ул.”Плевенска епопея” № 3, 5, 7, 9, 11, 13 А, Б; 25

ул.”Стара планина”      № 1, 3, 5, 11, 15, 17, 17А

ул.”Шипка”                    №  24 А, Б, В, Г; 26 А, Б, В, Г; 28 А, Б, В, Г

 

Избирателна секция № 115 – ОУ ”В. Левски”

бул. ”Хр.Ботев”                № 140, 142, 146, 148, 156, 158, 163, 165, 167, 171, 177, 185, 187, 189

ул.”Плевенска епопея”    № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20,20А, 22,22А, 24, 26

ж.к .”Пърличев”               бл.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вх. А, Б, 9, 10, 11, 13, 15

ул..”Хаджи Бенчо”           № 59

ул.”Чаталджа”                  № 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53А, 59

 

Избирателна секция № 116 – НУ ”П. Евтимий”

ул. “Кайзерслаутерн”       № 12, 14, 15, 16, 17, 18

ул.”Патриарх Евтимий”   № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 18А, 20, 20А,

                                               22, 24, 26

ул.”Проф.Ил.Бешков”      № 7А, 9, 9А, 10, 11, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23

ул.”Радецки”                      № 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12А, 13, 15, 17

ул.”Средна гора”               № 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 15А, Б, 17, 23

ул.”Св.Св.К. и Методий”  № 4, 6, 8, 10 А, Б, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 30

ул.”Уилиам Гладстон”      № 9, 11, 13, 13А, 13 А,  17, 19, 21

бул.”Хр.Ботев”                  № 72, 74, 74 А, Б, В; 86, 90

 

Избирателна секция № 117 – НУ ”П.Евтимий”

ул. “Беласица”                  № 6, 9

ул.”Д.Константинов”       № 29 А, Б

ул.”Катя Попова”             № 1, 1А, 3, 5, 5 А, Б, В; 9, 11, 13, 15, 17, 21, 21А, 25, 27, 27 А

ул.”Пелистър”                   № 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 9, 10

ул.”Радецки”                     № 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 25

ул.”Руй”                            № 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 11

ул.”Средна гора”              № 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30

бул.”Хр.Ботев”                 № 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106

 

Избирателна секция № 118 – НУ ”П.Евтимий”

ул.”Вардар”                       № 1, 3, 3В, 5, 5А, 7, 7А

пл.”Възраждане”              №  5

ул.Д.Константинов”         № 18, 20 А, 22, 33, 33А, 35, 37, 39 А; 41, 43

ул.”Мусала”                      № 1, 5, 7, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24 А, Б

ул. “Ниш”                          № 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ул.”Радецки”                     № 26, 36

ул.”Сан Стефано”            № 4, 5, 5 А, Б, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 20 А, Б, В

ул.”Шипка”                      № 3, 5, 7, 9, 9А, 11

 

Избирателна секция № 119 – НУ ”П. Евтимий”

ул. “Беласица”                  № 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

ул.”Катя Попова”             № 2, 6, 8, 8А, 12, 14, 10, 20, 22, 22А, 24, 26 А, Б; 26А, 28 А, Б

ул.”Радецки”                     № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 43А, 45

бул.”Хр.Ботев”                 № 110, 112, 114, 120, 120 А, Б, В, Г

ул.”Шар планина”            № 1, 2 В, Г; 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

 

Избирателна секция № 120 – ОУ ”Й. Йовков”

ул.”Балчик”                       № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А

ул.”Вардар”                       № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 25 А, Б; 26, 27 А, Б

ул. “Велес”                        № 3, 4 А, Б; 5, 9, 11, 13

ул.”Ген.Колев”                  № 1 А, Б; 2 А, Б; 2Б, 4 А, Б; 7

ул.” Ген.л-т Стефанов”    № 5, 7, 9, 11, 13,  15, 15А, 17

пл.”Добруджа”                 № 1, 3

ул.”П.Каравелов”             № 14, 16, 18, 20, 22

ул.”Сан Стефано”            № 36 А, Б; 38, 40 А, Б; 42, 44А, Б; 46, 46 А, Б; 48 А, Б; 50, 58, 60

ул.”Скопие”                      № 6, 7

 

Избирателна секция № 121 – ОУ ”Й. Йовков”

ул.”Вардар”                      № 28, 30, 32, 34, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 54

ул”Ген.л-т Ат.Стефанов”   № 23, 25, 27

пл.”Добруджа”                № 7   

ул.”Др.Цанков”               № 2,4, 5, 6, 7, 9А, 12, 14

ул.”Къкрина”                   № 8, 10

ж.к.”М.Денчева”              бл.5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11

ул.”П.Каравелов”             № 6, 8, 10

ул.”Рибарица”                  № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А

ул.”Сан Стефано”            № 52, 54, 56, 62, 64, 66

бул. "Хр. Ботев"               № 180А

 

Избирателна секция № 122 – ОУ ”Й. Йовков”

ул. “Кайлъшка”                 № 1, 3, 5, 7, 9, 11

м. ”Кайлъка”                     № 1, 3, 9, 100

ж.к. ”М. Денчева”             бл.13 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж

ул.”Сан Стефано”             № 68, 68 А, Б; 70 А, Б; 72 А, Б; 74 А, Б; 76 А, Б, 76А А, 76А Б, 76Б

ул. "Еделвайс"                   № 4 А, Б, В

 

Избирателна секция № 123 – ОУ ”Й. Йовков”

ул. “Витоша”                     № 20, 20А, 24, 26, 28, 30, 30А

ж.к.”М.Денчева”              бл.12 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 21 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

ул.”Стара планина”         № 30, 47, 51, 51А

 

Избирателна секция № 124 – ОУ ”Й. Йовков”

ул. “Ведрина”                   № 11, 12, 12  А,Б,В , 13, 14, 16, 17, 17А, 20, 22, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27

ул.”Индже войвода”        № 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 22А, Б, В; 24, 26

ж.к. “М. Денчева”            бл.20, 22 А, Б; 23 А, Б; 24 А, Б

ул.”Райна княгиня”         № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23

ул.”Ст.войвода”               № 9, 11, 13, 19 А, Б, В

 

Избирателна секция № 125 – СОДГ „Теменуга”, ул. „Анг. Войвода” № 2

ул.”Индже войвода”         №  9, 11, 13, 13А, 15, 19 Б, В

ул. “Мануш войвода”       № 9А, Б, В; 12 А, Б; 17 А, Б; 18, 20, 22

ж.к.”М.Денчева”               бл.25 А, Б; 26 А, Б; 27

ул.”Петко войвода”          № 6, 7, 8, 9, 9А, 10 А, Б, В, Г;  19, 20 Б, В; 21, 21 А, 23, 24, 25, 27, 29, 31

ул.”Страхил войвода”      № 15, 16, 18, 21, 22, 26 А, 29, 29А, 30, 37, 37 Б

ул.”Х.Бенчо”                     № 40

 

Избирателна секция № 126 – СОДГ „Теменуга”, ул. „Анг.Войвода” № 2

ул.”Ангел войвода”          № 5, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12 А, Б; 17 А, Б, В, Г,Д; 20, 20А, 21, 22, 24, 24А,

                                           25 А, Б, В, Г, Д; 26, 26 А,27, 27 А, Б, В, Г, Д; 28, 28А, 29 А, Б, В, Г, Д;     

                                           30

ул.”Бохотска гора”           № 1

ул.”Ген.Столетов”            № 11, 17, 17А, 19, 19 А, 21, 27 А, Б, В; 33, 35, 37, 39, 39 А

ул. “Драгаш войвода”      № 7, 8А, Б; 9 А, Б; 14, 16, 17, 18, 20, 20А, 21 А, Б; 25

ж.к. „Кайлъка”                  № 320, бл.339

м.Плочата                          №  60

м. Стража І                        № 59, 69, 126, 303, 509

м. Стража ІІ                       № 107 А

м. Стража ІІІ                      № 6, 70, 265, 928

м.Стража 701                     № 120, 213В, 303, 337

 

Избирателна секция № 127 – СОДГ „Теменуга”, ул. „Анг. Войвода” 2

ул.”Бреза”                         № 1

ул.”Бряст”                         № 2, 6

ул.”Детелини”                  №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

                                             24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

ж.к.”Кайлъка”                  бл.311 А, Б, В, Г, Д; бл.314 А, Б, В; бл.325 А, Б, В, Г; бл.339 А;

                                           бл. 342 А, Б, В, Г, Д; №343 вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З,

                                           бл.344 А, Б, В, Г; бл.345 А, Б, В, Г, Д; бл. 347 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З;          

                                           бл. 348 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

ул. "Райски кът"               № 1, 1А,7,11, 19

ул.”Сан Стефано”            №  47

ул. "Явор"                         № 17,21, 22А, 22Б, 22В, 24А, 24Б, 26А, 26Б, 28А, 28Б, 30А, 30Б, 32 

 

 

КМЕТСТВА ОТ ПЛЕВЕНСКАТА ОБЩИНА

 

Избирателна секция № 200        с. Беглеж – Основно училище

Избирателна секция № 201        с. Бохот   – Основно училище

Избирателна секция № 202        с. Брестовец – читалище „Наука”

Избирателна секция № 203        с. Бръшляница – Основно у-ще

Избирателна секция № 204        с. Буковлък – ОУ «Кл. Охридски»

Избирателна секция № 205        с. Буковлък – ОУ «Кл. Охридски»

Избирателна секция № 206        с. Буковлък – ОУ «Кл. Охридски»

Избирателна секция № 207        с. Върбица – Клуб в кметството

Избирателна секция № 208        с. Горталово – Кметство

Избирателна секция № 209        с. Гривица – Основно училище

Избирателна секция № 210        с. Гривица – Основно училище

Избирателна секция № 211        с. Коиловци – салон ДОСО

Избирателна секция № 212        с. Коиловци – салон ДОСО

Избирателна секция № 213        с. Къртожабене – училището

Избирателна секция № 214        с. Къшин – кметството

Избирателна секция № 215        с. Ласкар – кметството

Избирателна секция № 216        с. Мечка – читалище

Избирателна секция № 217        с. Николаево – читалище

Избирателна секция № 218        с. Опанец  - ОУ “Отец Паисий”

Избирателна секция № 219        с. Опанец – ОУ ”Отец Паисий”

Избирателна секция № 220        с. Пелишат – читалище

Избирателна секция № 221        с. Радишево – читалище

Избирателна секция № 222        с. Ралево – кметството ІІ етаж

Избирателна секция № 223        гр. Славяново – Начално у-ще

Избирателна секция № 224        гр. Славяново – Начално у-ще

Избирателна секция № 225        гр. Славяново – СОУ „Хр. Ботев”

Избирателна секция № 226        гр. Славяново – СОУ ”Хр. Ботев”

Избирателна секция № 227        гр. Славяново – СОУ ”Хр. Ботев”

Избирателна секция № 228        с. Тодорово – Текстилен магазин

Избирателна секция № 229        с. Тученица – читалище

Избирателна секция № 230        с. Търнене – Основно училище

Избирателна секция № 231        с. Ясен – Ритуална зала

Избирателна секция № 232        с. Ясен – салон на читалище

Избирателна секция № 233        с. Ясен – салон на читалище

Избирателна секция № 234        с. Дисевица – училище

Избирателна секция № 235        с. Бохот – Дом за стари хора

 

  1. Заповедта да се постави на видно място във фоайето на сградата на общината, да се публикува в местния печат и обяви на официалната интернет страница на община Плевен.

 

       Контролът по изпълнението на заповедта  възлагам на Бранимир Мирчев - секретар на община Плевен.

 

      Препис от заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

 

 

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ

Кмет на община Плевен