ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1100

Файлове:

PravilaINF.SYS2017_.pdf PravilaINF.SYS2017_.pdf