Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения