ЗАПОВЕД № РД - 10 – 1686 гр. Плевен 28.11.2012 г. - за национален референдум

1528

ЗАПОВЕД

№ РД - 10 – 1686

гр. Плевен 28.11.2012 г.

      По  повод  Решение на 41-ото  Народно събрание от 24.10.2012 г. за произвеждане на национален референдум с въпрос “ Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала? “, обн. ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г., Указ № 385 от 31.10.2012 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 87 от 09.11.2012 г. за определяне на 27 януари 2013 г. за дата на произвеждане на национален референдум, във връзка с организационно-техническата подготовка и провеждане на референдума, и на основание  чл. 44, ал. 2  във връзка с ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс и чл. 8, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

 

НАРЕЖДАМ:

     1. Определям следните места в град Плевен, на които да се обявят избирателните списъци за Национален референдум на 27 януари 2013 година: 

Р А Й О Н  “Д Р У Ж Б А”
 

Секция №

Място за гласуване

Място за обявяване на избирателния списък

001

бул. “Г.Кочев” 39, клуб

бул. "Г. Кочев " 39, бл. „Росица” клуб на пенсионера

002

Медицински университет

ул. „Трифон Кунев”, тото- пункт

003

Медицински университет

 бул.„Хр. Ботев”, бл. „Чайка” приемна на МВР

004

Медицински университет

бул.„Хр. Ботев”, бл. „Чайка” приемна на МВР

005

клуб БСП, ул. „Трифон Кунев”

бул. „Русе” № 95, магазин „Изомат 90”

006

СОУ “Хр.Смирненски”

бул. „Русе” № 95, магазин „Изомат 90”

007

СОУ “Хр. Смирненски”

СОУ “Хр. Смирненски”

008

СОУ „Хр. Смирненски”

СОУ „Хр. Смирненски”

009

СОУ „Хр. Смирненски”

СОУ „Хр. Смирненски”

010

ЦДГ ”Юнско въстание”

ул. „Десети декември” № 40, тото-пункт

011

ЦДГ „Юнско въстание”

ул.Сергей Румянцев”№ 96 (магазин “Феникс)

012

ОУ”Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски”-фоайе

013

ОУ”Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски”-фоайе

014

ОУ”Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски”-фоайе

015

ОУ”Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски”-фоайе

016

ОУ”Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски”-фоайе

017

ОУ”Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски”-фоайе

018

ОУ”Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски”-фоайе

019

ОУ”Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски”-фоайе

020

ОУ”Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски”-фоайе

021

ОУ”Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски”-фоайе

022

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

023

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

024

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

025

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

026

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

027

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

028

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

029

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

030

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

031

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

032

ФСГ “Интелект”

ФСГ “Интелект”

033

ФСГ „Интелект”

ФСГ “Интелект”

Р А Й О Н  “С Т О Р Г О З И Я” 
 

Секция №

Място за гласуване

Място за обявяване на избирателния списък

034

ОУ ”Петър Берон”

ж.к. „Сторгозия” № 111, заведение за бързо хранене „Ричи”

035

ОУ ”Петър Берон”

ж.к. „Сторгозия”, № 111, заведение за бързо хранене „Ричи”

036

ОУ ”Петър Берон”

ж.к. „Сторгозия”, № 111, заведение за бързо хранене „Ричи”

037

ОУ ”Петър Берон”

ж.к. „Сторгозия”, № 111, заведение за бързо хранене „Ричи”

038

ОУ ”Петър Берон”

ж.к. „Сторгозия”, № 111, заведение за бързо хранене „Ричи”

039

СОУ“Стоян Заимов”

Пощенски клон

040

СОУ“Стоян Заимов”

Пощенски клон

041

СОУ“Стоян Заимов”

Пощенски клон

042

СОУ“Стоян Заимов”

СОУ “Стоян Заимов”

043

СОУ“Стоян Заимов”

СОУ “Стоян Заимов”

044

СОУ“Стоян Заимов”

ж.к. „Сторгозия”  клуб до бл. 61

045

СОУ“Стоян Заимов”

СОУ „Стоян Заимов”

046

СОУ“Стоян Заимов”

Пощенски клон

047

СОУ“Стоян Заимов”

Пощенски клон

048

СОУ“Стоян Заимов”

СОУ “Стоян Заимов”

049

СОУ “П. Яворов”

ж.к. „Сторгозия”  ДКЦ ІІІ

050

СОУ “П. Яворов”

ж.к. „Сторгозия”  ДКЦ ІІІ

051

СОУ “П. Яворов”

СОУ “П. Яворов”

052

СОУ “П. Яворов”

СОУ “П. Яворов”

053

СОУ “П. Яворов”

СОУ “П. Яворов”

054

СОУ “П. Яворов”

СОУ “П. Яворов”

055

СОУ “П. Яворов”

СОУ “П. Яворов”

056

СОУ “П. Яворов”

СОУ “П. Яворов”

057

ПГ по „Лозарство и винарство”

ПГ по „Лозарство и винарство”

058

ПГ по „Лозарство и винарство”

ПГ по „Лозарство и винарство”

059

ПГ по „Лозарство и винарство”

ПГ по „Лозарство и винарство”

060

ПГ по „Лозарство и винарство”

ОДЗ «Незабравка», ул. «Оряхово» № 6

061

ОУ „Н. Й.Вапцаров”

ОУ „Н. Й. Вапцаров”

062

ОУ „Н. Й.Вапцаров”

ОУ „Н. Й. Вапцаров”

063

ОУ „Н. Й.Вапцаров”

ОУ „Н. Й.Вапцаров”

064

ОУ „Н. Й.Вапцаров”

ОУ „Н. Й.Вапцаров”

Р А Й О Н  “Ю Н С К О  В Ъ С Т А Н И Е” 

 

Секция №

Място за гласуване

Място за обявяване на избирателния списък

065

ПГ по САГ „Н. Фичев”

ПГ по САГ „Н. Фичев”

066

ПГ по САГ „Н. Фичев”

ПГ по САГ „Н. Фичев”

067

ПГ по САГ „Н. Фичев”

ПГ по САГ „Н. Фичев”

068

ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул. „Х. Димитър” 26 (ателие дюшеци)

069

ПГ по САГ „Н. Фичев”

пл. „Свобода” № 1, спортно-информационен център

070

читалище “Извор”

Читалище “Извор”

071

КНСБ – зала 205

ул. „Ал. Стамболийски” № 1, профсъюзи

072

зала 200 - НТС

ул. „Ал. Стамболийски” № 1, профсъюзи

073

клуб на ул. “Ген.л-т Ат.Стефанов” № 4

клуб на ул. “Ген.л-т Ат.Стефанов” № 4

074

Окръжно пътно управление

Окръжно пътно управление

075

ОУ “Марин Дринов”

ул. „Гюмюрджина” № 2, клуб на пенсионера

076

клуб на пенсионера, 
ул. „Гюмюрджина” 2

ЦДГ № 4 „Пролет”

077

клуб на съюза на глухите, ул.”Дойран” 6а

ул. „Дойран” 6а, клуб на съюза на глухите

078

ОДЗ „Снежанка”

общежитие на ПМУ

079

ОДЗ „Снежанка”

общежитие на ПМУ

080

ОУ „Единство”

Цент. „Тролейбусен транспорт”

081

ОУ „Единство”

Цент. „Тролейбусен транспорт”

082

ОУ „Единство”

Цент. „Тролейбусен транспорт”

Р А Й О Н  “М И З И Я” 

 

Секция №

Място за гласуване

Място за обявяване на избирателния списък

083

СОУ ”Анастасия Димитрова”

СОУ „Анастасия Димитрова”

084

СОУ ”Анастасия Димитрова”

СОУ „Анастасия Димитрова”

085

СОУ ”Анастасия Димитрова”

ул. „Гренадирска” № 90, „Елмира” ООД

086

СОУ ”Анастасия Димитрова”

СОУ ”Анастасия Димитрова”

087

клуб на ул.“Данаил Попов” № 2

ул. “Данаил Попов” № 2, клуб

088

ОАПС

Пл. „Ив. Миндиликов” № 20, „Елсист” ЕООД

089

ОАПС

ОАПС

090

МУЦТПО

МУЦТПО ул. “П.Р.Славейков”

091

МУЦТПО

МУЦТПО ул. “П.Р.Славейков”

092

клуб на ул. П. Р. Славейков” № 50

ул. “П. Р. Славейков” № 50, клуб

093

СОУ “Иван Вазов”

СОУ “Иван Вазов”

094

СОУ “Иван Вазов”

ул. „Гренадирска” № 90, „Елмира” ООД

095

СОУ “Иван Вазов”

СОУ “Иван Вазов”

096

СОУ “Иван Вазов”

СОУ “Иван Вазов”

097

СОУ “Иван Вазов”

СОУ “Иван Вазов”

098

СОУ “Иван Вазов”

ул. „Т. Каблешков” № 35, „Стил-Л” ЕООД, магазин

099

СОУ “Иван Вазов”

СОУ “Иван Вазов”

100

СОУ “Иван Вазов”

СОУ “Иван Вазов”

101

клуб на БСП, 
пл. „Македония”

пл. „Македония” № 1, клуб на ДПС

102

Прогимназия “Цветан Спасов”

Ул. „П. Р. Славейков” № 50, клуб

103

Прогимназия “Цветан Спасов”

Прогимназия “Цветан Спасов”

104

Прогимназия “Цветан Спасов”

Прогимназия “Цветан Спасов”

105

Драматичен театър

камерна зала „Гена Димитрова”

106

Драматичен театър

камерна зала „Гена Димитрова”

107

клуб на ул. „Д.Димо” 7

камерна зала „Гена Димитрова”

108

клуб на ул. „Д.Димо” 7

камерна зала „Гена Димитрова”

109

читалище „Хр. Ботев”

бул. „Русе” № 6, кафене  

110

ОУ “Васил Левски”

ОУ “Васил Левски”

111

ОУ “Васил Левски”

ул. „Сан Стефано” № 25, касата на ВиК

112

ОУ “Васил Левски”

ОУ “Васил Левски”

113

ОУ “Васил Левски”

ул.”Сан Стефано” № 30, зала за обучение на ПГРТО

114

ОУ “Васил Левски”

ул. “Сан Стефано” № 30, зала за обучение на ПГРТО

115

ОУ “Васил Левски”

ОУ „Васил Левски”

116

НУ „Патриарх Евтимий”

ЦДГ „Слънце” № 5

117

НУ „Патриарх Евтимий”

ул. „Д. Константинов” № 29, Обреден дом

118

НУ „Патриарх Евтимий”

Дом на учителя, ул. „Вардар”

119

НУ „Патриарх Евтимий”

НУ „Патриарх Евтимий”

120

ОУ “Йордан Йовков”

ул. “Сан Стефано” № 40, клуб на пенсионера  

121

ОУ “Йордан Йовков”

ул.”Сан Стефано”  № 40, клуб на пенсионера

122

ОУ “Йордан Йовков”

ОУ “Йордан Йовков”

123

ОУ “Йордан Йовков”

ОУ “Йордан Йовков”

124

ОУ “Йордан Йовков”

ОУ „Йордан Йовков”

125

СОДГ „Теменуга”

СОДГ „Теменуга” , 
ул. „Ген.Столетов” № 2

126

СОДГ „Теменуга”

СОДГ „Теменуга” , 
ул. „Ген.Столетов” № 2

127

СОДГ „Теменуга”

СОДГ „Теменуга” , 
ул. „Ген.Столетов” № 2

       2. Избирателните списъци да бъдат разлепени на обявените места, по начин достъпен за населението в срок не по-късно от 17 декември 2012 година, съгласно

чл. 54, ал.1 от Изборния кодекс. 
       3. Ръководителите на фирми, учреждения, директорите на учебни заведения, управителите на магазини и клубна база, при поискване от служители на общинската администрация, да предоставят витрини, вътрешно-преградни стени, колони, остъклени фасади и други за поставяне на избирателните списъци, за извършване на справки от страна на гражданите.
      4. За периода до провеждане на референдума ( 27 януари 2013 г.) съхраняването на списъците и поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти.
      5. Заповедта да се публикува в местния печат и обяви на сайта на община Плевен. 

 

      Ръководство и контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Плевен.


      Заповедта да се доведе до знанието на Бранимир Мирчев -  секретар на Община Плевен и  Цветомир Димитров -  ръководител на звено “Инспекторат”, за сведение и изпълнение.
       Препис от заповедта да се изпрати на РИК Плевен.

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ

Кмет на община Плевен