Административни услуги

Център за административно обслужване (ЦАО)
гр.Плевен пл. ”Възраждане” №4
064 822411 - Информация
064 822412 - Каса
064 822413 - Техническо деловодство
064 822414 - Общо деловодство
064 822415 - Смесено деловодство
e-mail: cao@pleven.bg

Гражданска регистрация и обредни дейности
гр.Плевен ул. „ Сан Стефано “ №1 ( ДКЦ II ) ет. 1
064/ 881-205 ( н-к отдел );064/ 881-284 ( приемна );
064/ 881-254; 064/881-285; 064/ 881-287; 064/ 881-329
e-mail: esgraonpl@pleven.bg

Приходи от местни данъци и такси

гр. Плевен, ул. П.Р. Славейков №21
064 889488 - Директор
064 889464 - Началник отдел
064 889474
064 889461 - Счетоводство
email - mdt@pleven.bg

За ваше улеснение на сайта на община Плевен в раздел „онлайн услуги” можете да се информирате за електронните услуги, които предлага общинската администрация.

 

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРАВНО И НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

СТРОИТЕЛСТВО И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГИЯ

МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

КУЛТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Здравеопазване и социални дейности

Заявления за ползване на зали

Образци на други заявления