ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

1328

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- Заявление за услуга /по образец/

- документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- нотариален акт на имота;

- скица на имота.

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

5.00 лв.

7.50 лв.

10.00 лв.