ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

7598

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- Заявление за услуга /по образец/;

- Искане за издаване на удостоверение за наследници, което се попълва от пряк наследник;

- документ за самоличност на пряк наследник или упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно от прекия наследник.

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

5.00 лв.

7.50 лв.

10.00 лв.