ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

1060

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- Заявление за услуга /по образец/;

- документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице;

- нотариално заверено изрично пълномощно.

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.