КОМПЛЕКТОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ПРЕПИСКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

1692

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- документ за самоличност на заинтересованото лице;

- заявление /по образец/ – получава се от обслужващото гише;

- препис от акта за раждане или удостоверение за раждане;

- справка по регистрите за гражданско състояние;

- други документи при необходимост;

- актуална снимка (паспортен формат) – 2 бр.;

- вносна бележка за платена държавна такса в Министерството на правосъдието – 50.00 лв..

 

Такса на услугата – 15.00 лв..