ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ – СЛЕД СЪСТАВЕН АКТ ЗА РАЖДАНЕ

718

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление за припознаване пред длъжностното лице /по образец– получава се от обслужващото гише/ или нотариално заверено заявление от лицето, което припознава;

- документи за самоличност на родителите;

- удостоверение за раждане - оригинал.

- Срок за извършване – 3 месеца от датата на уведомяване на майката и детето ако е навършило 14 г.