РЕГИСТРАЦИЯ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

1800

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление ( по образец );

- копие от протокол на общо събрание за избиране на управителни органи;

 

Услугата е безплатна.

Срок за извършване на услугата – 14 работни дни.