ВПИСВАНЕ НА ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ ПРИ СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

1833

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление за услуга /по образец/;

- документ за самоличност на лицето;

- удостоверение от нотариус (нотариално заверена декларация за имуществени отношения ).

 

Такса на услугата – 15.00 лв..

Срок за извършване на услугата – 1 работен ден.