ВПИСВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧУЖДЕНЦИ

1683

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- национален документ за самоличност;

- уведомително писмо от група „ Миграция “ при ОД на МВР ( оригинал ).

 

Такса на услугата – 30.00 лв..

Срок за извършване на услугата – 5 работни дни.