Заповед - Избирателни секции № РД-10-1187 гр.Плевен, 14.09.2016 год.

16306

З А П О В Е Д

№ РД-10-1187

гр.Плевен, 14.09.2016 год.

 

На основание  и чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение на Народното събрание от 29.07.2016 г., (Обн.ДВ, бр.60/02.08.2016 г.) за насрочване на избори  за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г. и Указ  № 279/08.08.2016 г. на Президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпроси: “Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?”; “Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори? ” (Обн. ДВ бр.65 от 19 август 2016 г.) и чл. 7, ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Образувам 163 (сто шестдесет и три) общи избирателни секции на територията на Община Плевен за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

2.Утвърждавам  тяхната номерация, обхват и адрес, както следва:

Номер на избирателната секция

Адрес на избирателната секция

Обхват на избирателната секция

001

гр. Плевен

ул. „Георги Кочев” № 39, клуб „Освобождение”

ул. „Георги Кочев”№ 2, 4, 4 вх.А, Б, В, Г, Д, Е, 4А, 6А, Б, 8 А, Б, 10А, Б, 013А, Б, В, 23, 023 Ж, З, И, К, Л, М, 25, 25А, 27

бул. „Русе” № 105, 107, 117, 119, 122, 135

002

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 1,

Медицински университет

ул. „Брацигово” № 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

ул. „Велико Търново” № 6, 7, 9, 10, 12

ул. „Генерал Тошев” №1, 7, 9, 10, 10 А, Б, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21

ул. „Клисура” № 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

ул. „Мургаш” № 1, 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,27

ул.”Огоста” № 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22

бул.”Христо Ботев” № 1, 3, 5 А,Б,В, Г, Д, Е, Ж,З, И, К

003

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 1

Медицински университет

ул. „Асен Златаров” № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

ул. „Веслец” № 1, 3, 5, 7, 9 А, Б, 15

ул. „Генерал Ганецки” № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33

ул. „Гривица” № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13

бул. „Русе” № 38, 42, 44А, 46, 48 А, 48 Б

ул. „Кл. Охридски” № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20А, Б, 21, 22, 22 А, Б, 22А, 28, 30

ул. „Осогово” № 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 26

ул. „Републиканска” № 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

ул. „Сергей Румянцев” № 28, 28А, 30, 31, 32, 34, 36, 36А, 38, 44, 46, 48, 50

ул. „Спартак” № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,10

пл. „Фридрих Енгелс” № 2, 3, 4, 4А, 5, 7

бул. „Христо Ботев” № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

ул.„Рила”№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 20

004

гр. Плевен

ул. „Климент

 Охридски” № 1

Медицински университет

ул. „Ангел Кънчев” № 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59

ул. „Г.С.Раковски” № 58, 60, 61,62,63,64,65, 66, 67, 68

бул. „Русе” № 8, 10

ул. „Камчия” № 9, 9А

ул. „Преслав” № 21, 39, 40

ул. „Дедеагач” № 5, 5А

бул. „Христо Ботев” № 020 А,Б,В, 44, 48 А, Б, В, Г, 68

005

гр. Плевен

бул. „Русе” № 64

ДЯ „Асен Халачев”

 

ул. „Георги Кочев” № 1 А, Б, В, 3 А, Б, В, 5 А, Б, В

бул. „Русе” № 87 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, 91 А, Б, 93 А, Б, 95, 97, 99, 101 А, Б, В

ул. „Трифон Кунев” № 1 А, Б, В, 2, 3, 3 А, 3 Б, 3В, 3Г, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 24, 24А

006

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 22

СУ”Хр.Смирненски”

 

ул. „Ем. Васкидович” № 83, 85, 87, 87А, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 93А, 94, 94А, 95, 96, 96А, 97, 98, 98А, 99, 99А, 100, 100А, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 115, 115А, 116, 116А, 118, 120, 122, 122А, 124, 124А, 126, 126А

ул. „Акад. Й.Трифонов” № 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51

бул. „Русе” № 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 78А, 80, 80А, 82, 88, 92, 94, 96, 96А, 98, 100, 102, 102А, 106, 110, 112, 114, 116

ул. „Десети декември” № 87, 89, 91, 91А, 134, 136, 138, 138А, 140, 140А, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 152А, 156, 156А, 158, 160, 162, 164, 166

ул. „12-ти август” № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13А, 14, 15, 17, 19

ул. „Заря” № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А

ул. „Изток” № 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 33

ул. „Изток 1” № 4, 6, 9, 10, 11

ул. „Молдавия” № 3, 5, 5А, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30

ул. „Момин кладенец” № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

ул. „Роса” № 8

ул. „Ст. Михайловски” № 106, 106А, 107, 108, 108А, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 114А, 115, 116, 116А, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 127А,129, 131, 132, 133, 137, 137А, 139, 139А, 141, 143, 145, 148, 148А, 150, 150А, 152

ул. „Шести август” № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 9А, 10Б, 12А, 13А, 17Б, 24, 32

007

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 22

СУ”Хр.Смирненски”

 

ул. „Ем.  Васкидович” № 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71 ,72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 88

ул. „Акад. Й.Трифонов” № 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

ул. „Браила” № 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 39А

ул. „Десети декември” №53, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126А, 128, 128А, 130, 132, 132А

ул. „Йордан Йовков” №1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 15,17,19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 27А, 29

ул. „Йоаким Груев” № 1, 1 А, Б, В, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 8, 10

ул. „Кл. Охридски” № 27А, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35

ул.”Трифон Кунев” № 13, 13А, 15, 19, 19А, 23, 25, 25А, 32 А, Б, 40, 40А, 42, 42А, 46, 48, 50, 52, 54

ул. „Молдавия” № 4, 6, 8

ул. „Одеса” № 3, 11, 13 А, Б, 15, 19, 21, 23, 23А, 25, 27

ул. „Ст. Михайловски” № 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 87А, 88, 89, 89А, 90, 90А, 91, 92, 93, 93А, 94, 95, 95А, 96, 97, 97А, 98, 99, 101, 102, 102А, 103,104

ул. „Т.Г.Влайков” № 3, 5, 5А, 7, 9, 10 А ,Б

008

гр. Плевен

ул. „Климент

 Охридски” № 22

СУ”Хр.Смирненски”

 

ул. „Браила” № 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24

бул. „Русе” № 52, 56, 58, 60

ул. „Москва” № 1 А, Б, 5, 5 А, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 29

ул. „Одеса” № 4,5 ,6 А, Б, 8, 12

ул. „Републиканска” № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 А, Б, 10, 12, 13, 15, 16 А, Б, 17, 19, 21, 23

ул. „Сергей Румянцев” № 2, 3, 4, 5, 6 А, Б, 7, 9, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 29

ул. „Христо Ясенов” № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 30, 32, 34

009

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 22

СУ”Хр.Смирненски”

 

ул.”Жеравна” № 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 7 А, Б, 10, 12

ул. „Ем. Васкидович” № 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 52А, 53, 54, 55А, 56, 58

ул. „Букурещ” № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12

ул. „Десети декември” № 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104,106

ул. „Кл. Охридски” № 36, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44 

ул. „Николай Хайтов” № 16,18 А, Б, 20

ул. „Сергей Румянцев” № 45, 47, 47А, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65

ул. „Сирма войвода” № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12

ул. „Ст. Михайловски” № 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 49А, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 58А, 59, 60, 60А, 61, 61А, 62, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 82

ул. „Трети март” № 23, 25, 25А, 27, 27А, 33, 35

ул. „Тирана” № 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А,7, 8, 9, 11, 13,15

010

гр. Плевен

ул. „Сергей

Румянцев” № 41

ДГ„Юнско въстание”

ул. „Асен Златаров” № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54Б, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

ул. „Генерал Ганецки” № 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71,73,75,75А,77,79

ул. „Десети декември” № 37,38 А,Б, 41,41А, 42, 44, 45

ул. „Осогово” № 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А

ул. „Пловдив” № 2, 4, 6, 8,10

ул. „Сергей Румянцев” № 56, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84А, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96

ул. „Трети март” № 9, 13, 15, 19, 21

бул. „Христо Ботев” № 85 А, Б, 89 А, Б, 105 А, Б, 115 А, Б

011

гр. Плевен

ул. „Сергей

 Румянцев” № 41

ДГ„Юнско въстание”

ул. „Асен Златаров” № 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 74А,75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97

ул. „Бургас” № 3, 5, 7, 7А, 8 ,9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 17,17А,19

ул. „Веслец” № 4 А, Б, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24

ул. „Генерал Ганецки” № 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109,111

ул. „Осогово” № 49,49А,50,51,53,55,56,58,60,62,66

ул. „Пордим” № 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 19А, 20 А, Б, 21

ул. „Пробуда” № 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7

ул. „Плевенска епопея” № 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 48, 49, 50, 52,5 8

ул. „Рига” № 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 14

ул. „Николай Хайтов” № 15

ул. „Сергей Румянцев” № 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 100, 102, 104,106, 108, 108А, 110, 110А, 112, 114, 116, 118, 118А, 118Б

ул. „Сирма войвода” № 17,19,21,23,25,27,27А,29,31

ул. „Ст. Михайловски” № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13,14,14А,15,16,17,17А,18,19,19А,20,21,21А,22,27

ул. „Трети март” № 2, 6, 8, 12, 12А, 14, 16, 18, 20

бул. „Христо Ботев” № 119, 121, 123, 127, 129, 133, 133А, 135, 135А, 137, 137А, 139, 141, 143, 145, 147, 149,151,153,155, 157,159,160,160 А, Б, В, Г, 161, 162, 164, 169, 169А

012

гр. Плевен,

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

ж.к. „Дружба”

бл. 111 А, Б, В, Г, 112 А, Б, В, 118, 121 А, Б, В, Г, Д

013

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

ж.к. „Дружба” бл. 113 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, 116, 117, 211 Б, Г,Д

ул. „България” № 15,17

ул. „Роса” № 6

014

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

ж.к. „Дружба” бл. 122 А, Б, В, Г, Д, 123 А, Б, В, Г, Д, 124 А, Б, В, Г,Д ,213 А ,Б ,В ,Г, Д ,Е ,Ж

015

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

ж.к. „Дружба” бл. 125 А, Б, В, Г, Д, 212А А, Б, В, 216 А, Б, В, Г, Д, 217 А, Б, В, Г

ул. „България” № 18, 20, 25

016

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

ж.к. „Дружба” бл. 132 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 133 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 133А Г, Д, Е, Ж, 133Б А, Б, В, 214 А, Б, В, Г, Д, Е, 215 А ,Б ,В ,Г

017

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

ж.к. „Дружба” бл. 135 А, Б, В, Г, Д, 136 А, Б, В, Г, 137 А, Б, В, Г

018

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

ж.к. „Дружба” бл.100, 222 А, Б, В, Г, Д, 223 А, Б, В, Г, Д, Е, 224 А, Б, В, Г, Д

местн. „Чаира” № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12

019

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

ж.к. „Дружба” бл. 50, 52, 61, 225 А, Б, В, Г, Д, Е, 227 А, Б, В, Г, 228 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 231 А, Б

ул. „Трите бора” № 15, 20, 21, 22, 23, 24

ул. „Свети Сава” № 2, 4, 8 А, Б, В

ул. „Свети Горазд”  № 1, 2 А, Б, В

020

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

ж.к. „Дружба” бл. 115, 119, 131 А , Б, В, Г, Д, Е,

215 Д, Е, Ж, З

021

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

ж.к. „Дружба” бл. 134 А, Б, В, Г, Д, Е, 221 А, Б, В, Г, Д, 226 А, Б, В, Г, Д, Е, 257

022

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к. „Дружба” бл. 300, 312 В, 313 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, 314 А, Б, В, Г, Д, 315 А, Б, В, 316 А, Б, В

023

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к.Дружба, бл. 327 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,Ж ,З ,И ,К ,Л ,М , 331 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е

024

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к. „Дружба” бл. 319А А, Б, В, Г, 319Б А, Б, В, Г, 328 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, 329 А, Б, В, Г, Д , Е, Ж,З, 330

025

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к. „Дружба” бл. 333 А, Б, В, Г, Д, Е, 334 А, Б, В, Г, Д, Е, 335 А, Б, В, Г, Д, Е 

местн. „Момин геран” № 5, 40, 61, 397А, 487

026

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к. „Дружба” бл. 422 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 423 А, Б, В, Г, Д , Е , Ж , З , И

027

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к.Дружба, бл. 411 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,Ж ,З , 415 , 416 , 427 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,Ж

028

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к. „Дружба” бл. 411А А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К,  412 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 412А А, Б, В, Г, Д, Е, Ж,З

029

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к. „Дружба” бл. 317 А, Б, 318 А, Б, В, Г, Д, Е, 321, 322, 323, 324, 326 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З 

030

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к. „Дружба” бл. 425 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 426 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

ул. „Ал. Малинов” № 74

местн. „Кожухарска чешма” № 4, 8, 35, 43, 65, 66, 75, 92, 132, 136, 148, 172, 178, 179, 209, 224, 235, 256, 316, 326, 357, 369, 370, 377, 379, 385, 442, 524, 586

031

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к. „Дружба” бл. 312 А, Б, Г, Д, Е, 319 А, Б, В, Г, Д, 332 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

032

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к. „Дружба” бл.   311 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, 401, 403, 424 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И

033

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ”Интелект”

ж.к. „Дружба” бл. 413 А, Б, В, Г, Д, 414 А, Б, В, Г, Д, 424 К, Л, М, 428 А, Б, В, Г, Д, Е

местн. „Нежовец I” № 77, 125, 132, 216

местн. „Нежовец II” № 29, 43, 365

местн. „Нежовец III” № 37, 227

034

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

 

ул. „Божурица” № 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15

ул. „Васил Петлешков” № 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23

ул. „Добри Чинтулов” № 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34 ,36, 38

ул. „Копринка” № 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10

ул. „Кръстец” № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ул. „Кокиче” № 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15

ул. „Лайка” № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

ул. „Лозенка” № 8 А, Б, 9, 9А, 11,13

ул. „Найден Геров” № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15

ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 28Б, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 74Б, 84, 86, 100, 110, 112, 112А, 114, 114А, 116

ул. „Орлица” № 1, 13 Б, 19, 21, 23, 23А, 25, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 41, 47

ул. „Подп. Калитин” № 6

ул. „Ст. Стамболов” № 14, 16, 18

ул. „Огражден” № 2 А, Б, 4, 6

035

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

ул. „Васил Ганчев” № 1, 3, 4, 5, 5А,7,9

ул. „Елин Пелин” № 1 А, Б, В

ул. „Захари Стоянов” № 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41 ,42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49А, 51

ул. „Д-р Петър Берон” № 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 23

ул. „Лайка” № 22 ,24 ,25 ,25А ,26 ,27 ,29 ,29А ,31 ,33 ,33А ,35 ,35Б ,37 ,39 ,39А

ул.Лозенка№ 2 А ,Б ,4 ,6 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,24 ,25

ул.Орлица№ 24 ,26 ,26А ,28 ,28А ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,50 ,52 ,54 ,56 ,56А

ул. „Владимир Бурмов” № 24, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38А, 42, 44

ж.к. „Сторгозия” бл.55А, 56

местн. „Табакова чешма” № 30, 41,102, 378, 401

ул. „Ст. Стамболов” № 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

036

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

ул. „Берковица” № 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 46, 46А

ул. „Елин Пелин” № 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,20А, 21, 22, 22А, 23,24,25,26,27,28,29,31,32

ул. „Захари Стоянов” № 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,21А,22,22А

ул. „Захари Зограф” № 1 А, Б, В, Г, 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 А, Б, 16, 18, 20, 22 А, Б, В, 024 А, Б, В, 025 А, Б, В, 29, 31, 33, 35, 39, 41,43,45,45А,49,51

ул. „Лозенка” № 1 А, Б, В, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 60А, 64, 66

ул. „Мелник” № 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9

ул. „Владимир Бурмов” № 2, 2А, 3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,6А ,7, 7А ,8 ,9 ,10 ,11 ,11А ,11Б ,11В ,12 ,13 ,14 ,14А ,14Б, 14В ,15 ,15А ,16 ,17 ,17А , 18 ,18А ,18Б ,19 ,20

037

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

ул. „Лозенка” № 3 А ,Б ,5 А ,Б ,В ,Г ,Д ,14 ,16 ,18 ,20, 22 ,22А ,34 ,34 А

ж.к. „Сторгозия”  бл. 1 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,2 А ,Б ,В ,Г ,Д, Е ,3 А ,Б,В ,Г ,Д ,Е

038

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

ул. „Симеон Коцов”№ 2 ,6

ул. „Берковица” № 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 15, 16, 18, 19,19А, 20, 21, 23

ул. „Елин Пелин” № 2 ,5 ,6 ,7 ,7А ,8

ул. „Ивайло” № 1 ,3 ,4

ул. „Добри Чинтулов” № 4 ,5 ,6

ул. „Орлица” № 2 ,4 ,4А ,8 ,12 ,14 ,16 ,18 ,18А

ж.к.Сторгозия бл. 4 А,Б ,В ,Г ,5 А ,Б ,5 В ,Г ,Д ,Е ,Ж ,З

039

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ „Стоян Заимов”

ул. „Сторгозия” № 53

ж.к. „Сторгозия” бл. 10 А ,Б ,В ,Г ,13 ,13В ,14 ,15 ,16

040

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 6 А,Б ,В ,Г ,Д ,17 А ,Б ,В ,Г ,Д, 17А ,18 А ,Б ,В ,Г ,Д ,18А ,19 А ,Б ,В ,Г ,Д ,19А

041

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 7 А ,Б ,В ,Г ,Д ,9 А ,Б ,В ,Г ,Д ,11 А ,Б ,В ,Г ,12 А ,Б ,В ,Г ,20 А ,Б

042

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

ж.к. „Сторгозия”  бл. 129 А ,Б ,В  ,130 А ,Б ,В ,131 А, Б ,В ,131А А ,Б ,В

043

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 88 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,Ж ,132 А ,Б, В, 133 А ,Б ,В ,134

044

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 58 А ,Б ,В ,Г ,Д ,58А ,59 А ,Б ,В, Г ,Д ,60 А ,Б ,В ,Г ,Д ,61 А ,Б ,В ,Г ,Д

045

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 62 А ,Б ,В ,Г ,63 А ,Б ,В ,Г ,64 А, Б ,В ,Г ,65 А ,Б ,В ,Г ,Д

046

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 67 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,Ж ,З ,68 А ,Б, В ,Г ,69 А ,Б ,В

047

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

ул. „Крали Марко” №1 ,2 ,4 ,8 ,8А ,8Б ,10 ,11 А ,Б ,В, Г ,Д ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,25 ,26 ,29

ж.к. „Сторгозия” Бл.72 А ,Б ,В ,Г ,Д ,108 ,135 ,150

ж.к. „Сторгозия” ШПК №1 ,2 ,3

048

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 8 А ,Б ,В ,Г ,Д ,29 А ,Б ,30 А ,Б, 35 А ,Б

049

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ„Пейо Яворов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 21 А ,Б ,В ,Г ,Д ,23 А ,Б ,В ,Г ,Д, 24 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,36 А ,Б ,В ,Г ,Д 

050

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ„Пейо Яворов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 25 А ,Б ,В , Г ,25А ,26 А ,Б ,В ,Г, 26А ,28 А ,Б  ,48 А ,Б ,В ,Г ,Д

051

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия” № 121

СУ „Пейо Яворов”

ул. „Лайка” № 41 А ,Б , В

ж.к. „Сторгозия” бл. 50 А ,Б ,В ,Г ,Д ,50А ,51 А ,Б ,В, Г ,Д ,Е ,51А ,54А ,103 ,103 Г ,103А ,201 ,202

052

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

местн. „Комудара” №1

ж.к. „Сторгозия” бл. 52 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,52А ,53 А ,Б, В ,Г ,Д ,Е ,53А ,54 , 101

ул. „Текийски орман” № 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,9 ,10 ,13 ,14 ,15, 17 ,18 ,19 ,20 ,30 ,50

053

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 22 А ,Б ,В ,Г ,Д ,37 А ,Б ,В ,Г ,Д, 38 А ,Б ,В ,Г ,Д ,39 А ,Б ,В , Г ,Д 

054

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 34 А ,Б ,40 А ,Б ,В ,Г ,41 А ,Б ,В , Г ,41А ,42 А ,Б ,В ,Г

местн. „Табакова чешма I” №2 ,2Е ,52 ,144 ,163 ,170 , 172 ,175 ,183 ,183А ,219 , 222 ,225 ,317 ,429 ,577

местн. „Табакова чешма II” №4 ,32 ,33 ,205 ,353А , 360 ,375, 576

местн. „Табакова чешма III” №5 ,10 ,12 ,30 ,128 ,130Г, 135 ,219 ,237 ,248 ,362 ,392 ,464 ,562

местн. „Табакова чешма IV” №33 ,34 ,43 ,64 ,140 ,173, 202 ,216 ,253 ,258 ,647 ,704

местн. „Орлето” №4 ,488 ,755

055

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ„Пейо Яворов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 43 - А ,Б ,В ,Г ,Д ,43А ,44 А ,Б, В, Г ,Д  ,45 А ,Б ,В ,Г ,Д ,46 А ,Б ,В ,Г ,Д ,104 

056

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия” № 121

СУ „Пейо Яворов”

ж.к. „Сторгозия” бл. 27 А ,Б ,В ,Г ,27А ,31 А ,Б ,47 А , Б ,В ,Г ,49 А ,Б ,В ,Г ,49А ,98 ,98А ,98Б ,98В ,98Г,98Д,  99 ,100

057

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

ж.к. „Сторгозия” бл. 89 А ,Б ,В ,90 А ,Б ,В ,91 А ,Б ,В , 97 ,97 А ,Б ,В ,Г ,97А

058

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97,

 ПГ по „Лозарство и винарство”

ж.к. „Сторгозия” бл. 94 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е  ,95 А ,Б ,В ,Г , Д ,95 Е ,107

059

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия” № 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

ул. „Сторгозия” № 191 ,193 ,195 ,197

ж.к. „Сторгозия” бл. 92 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е , Ж ,З ,93 ,93 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е

060

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия” № 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

ЖП блокове Стара гара бл. 1 ,3 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13Б ,15 ,16 ,21 ,22 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 , 29 ,30А ,31

ул. „Ан. Димитрова” № 2 ,2А ,4 ,4А ,6 ,6А ,8 ,10 ,10А, 12 ,14 ,16 ,16А ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 , 28А ,30 ,30А

ул. „Люляк” №36 ,42 ,48 ,50 ,52 А ,Б ,В ,Г ,57 ,59 ,61 , 61А ,63 ,67 ,69 ,71 ,73

ул. „Незабравка” № 3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 , 17А ,17Б ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 , 25 ,25А ,26 ,27 ,28

ул. „Обединение”  №1 ,1А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,10А ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,18А ,19 , 20 ,21 ,23 ,25

ул. „Оряхово” № 1,1А,1Б,2,3,3А ,5 ,7 ,7А ,9 ,11 ,13 ,15

местн. „Витска равнина” №10 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 , 17А ,18 ,20 ,61 ,61А ,61Б ,61В ,61Г

ул. „Сторгозия” №21 ,24 ,26 ,181 ,183 ,185 ,187,187 А, 189 

ж.к. „Сторгозия” бл. 140

061

гр. Плевен,

ул. „Мир” № 12

ОУ „Н.Й.Вапцаров”

ж.к. „Сторгозия” бл. 73 А ,Б ,В ,Г ,Д ,96 А ,Б ,В ,Г ,Д

062

гр. Плевен,

ул. „Мир” № 12

ОУ „Н.Й.Вапцаров”

ул. „Мир” №11 ,14 А ,Б ,В ,17 ,19 ,19А ,21 ,21А ,23

ул. „Синчец” №24 ,26 ,46 ,46А  А ,Б ,48 ,50 ,52 ,60 ,64

ул. „Сторгозия” №98 ,104 ,105 ,107 ,117 ,119 ,121,123, 131 ,133 ,135 ,139 ,139А ,141

ж.к. „Сторгозия” бл.74 А ,Б ,В ,Г ,Д ,74А  А ,Б ,74Б А,Б ,В ,75 А ,Б ,В ,Г ,Д ,105

063

гр. Плевен,

ул. „Мир” № 12

ОУ „Н.Й.Вапцаров”

ул. „Ан. Димитрова” №3 ,3А

ул. „Мир” №8 А ,Б ,В ,10 А ,Б ,В ,12 ,13

ул. „Генерал Тотлебен” №29 ,29А ,31 ,48 ,50 ,52 ,52А, 54 ,56 ,58 ,58А ,60 ,62 ,64 ,66

ул. „Сторгозия” №12 ,163 ,165 ,169 ,169А ,173 ,175

064

гр. Плевен,

ул. „Мир” № 12

ОУ „Н.Й.Вапцаров”

ул. „Железничар” №5 ,6 ,10 ,12 ,13 ,14 ,15 ,18 ,18 А,Б , В ,19 ,23 ,25 ,27 , 29 ,31 ,31А

ул. „Лъчезарна” №5 ,6 ,6А ,7 ,7А ,8 ,8А ,9 ,10 ,11 ,12 , 12А ,14 ,14А ,16 ,18 ,18А ,20 ,22 , 24 ,26 ,26А ,27 ,29 , 30 ,31 ,32 ,33 , 33А ,34 ,35

ул. „Люляк” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,12 ,14 ,14А ,15 ,16,17 , 18 ,19 ,19А ,21 ,21А ,22 ,23 , 24 ,25 ,25А ,25Б ,26,27 , 28 ,29 ,30 , 32 ,33 ,34 ,35 ,35А ,37 ,37А ,39 ,41, 41А ,43,  43А ,45 ,47 ,49 ,49А ,49Б ,49В ,51 ,51А ,53

ул. „Мадан” №4

ул. „Мрамор” №1,2,4,8,8А,10,10А,13,14 ,15 ,16 ,17 ,19

ул. „Рудозем „№2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,8 ,12

ул. „Генерал Тотлебен” №1А ,1Б ,1В ,1Г ,1Д ,1Е ,2 ,3 , 4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,14А ,15 ,16,17,19, 21 , 22 ,22А ,23 ,25 ,26 ,30 32 ,32А ,34

ул. „Мъглиж” №1 ,3 ,9 ,9А ,11 ,11А

065

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул. „Ал.Стамболийски” №24, 27, 29 Г, Д, 39 Д, 43, 44, 45 , 47, 49, 51

ул. „Серес” №21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 , 32 ,33 ,34 ,35 ,35А ,36

ул. „Емил Димитров” №2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,20 ,22 А , Б ,32 ,32 А ,Б ,33

ул. „Солун” №4 А ,Б ,В ,6 А ,Б ,В ,8 В ,27 ,28 ,29 ,30 , 31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,38 ,40 ,42

ул. „Яне Сандански” №2 ,4 ,5 ,6 ,8 ,12 ,13 ,15 ,18 ,21

066

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул. „Ген.Владимир Вазов” №1 ,2 ,2А ,4 А ,Б ,4А ,6 ,6 А ,Б ,7 ,8 А, Б, В, 9, 10 А ,Б ,В ,12 А, Б, В, 13, 15, 19, 20, 21

ул. „Страцин” №1,3 ,3А ,5 ,7 ,7А ,9 ,10 ,11 ,15 ,17 ,24 , 30 ,34 ,36 ,38

067

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул. „Тунджа” №4 ,6 ,8 ,22 ,28 ,30 ,32 ,34 ,35 ,37

ул. „Драма” №23 ,25

ул. „Кавала” №2 ,2А ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16

ул.”Странджа” №2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,15 ,16 ,17 ,18 , 19 ,21 ,21А ,23

ул. „Ген.Владимир Вазов” №25 ,27 ,29 ,33 ,39 ,43 ,47 , 49 ,57

ул. „Лозенград” №27 ,36 ,38

ул. „Цар Самуил” №97 ,99 ,101 ,103 ,105 ,107 ,109 , 111 ,113 ,115 ,117 ,119 ,121 ,123 ,125  ,129

068

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул. „Ген.Гурко” №1 ,2  ,3А ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,13

ул. „Гълъбец” №2 ,3 ,3А ,5 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,10А ,11 , 12 ,12А ,13

ул. „Емил Димитров” №1 Г ,3 А ,Б ,5 А ,Б ,23 ,25 ,27 , 29 ,31

ул. „Средец” №5

ул. „Стефан Караджа” №1 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,14 ,16 ,18

ул. „Стоян Заимов” №17 ,18,20,21 ,22 ,24 ,25 ,25А , 27

ул. „Хаджи Димитър” №12 ,12А ,18 ,20 ,22 ,22А ,24 , 26 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,46 ,48 ,50 ,50А ,52,54 , 54А ,56 ,58 ,62 , 64 , 66 ,68 ,68А ,70

ул. „Цар Самуил”№ 4 А ,Б ,В ,Г ,Д

ул.”Солун” № 5 ,7 ,9 ,13 ,19 ,21 ,25

ул. „Янко Сакъзов” №21 ,23 А ,Б ,25 ,27 ,31 ,33 ,33А

069

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

ул. „Ал.Стамболийски” № 7 ,9 ,9А ,11 ,13 ,15 ,19

ул. „Бяла черква” № 3 ,3А ,4 ,5 ,6 А ,Б ,7

ул. „Гевгели” № 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,10 ,12 ,13 ,14 ,15 ,15А,16, 17 ,18 ,20 ,21 ,22 А ,Б ,25

ул. „Кратово” № 1 ,2 ,6 ,8 ,10 А ,Б

ул. „Кресна” № 1 ,3 ,4 А ,Б ,5 ,7 ,9 ,9А ,10 ,10А ,11 , 11А ,12 ,13 ,15 ,15А

ул. „Серес” № 12 А ,Б ,В

ул. „Средец” № 4 ,6 ,10 ,12

ул. „Янко Сакъзов” №18 ,20 ,22 ,24 ,24А ,28

070

гр. Плевен

ул.”Стефан Караджа” № 20

НЧ „Извор”

ул. „Босилеград” №1 ,3А ,4 ,4А ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,8А ,9 Б , В ,10 ,11 А, 12 ,14

ул. „Ген.Гурко” №10 А,Б,18 ,18А ,19 ,20 А ,Б ,21А ,29

ул. „Тулча” № 2 А ,Б ,В ,5 ,6 ,7 ,9 ,9А ,10 ,11 ,15 ,17 , 19 ,21 ,21А

ул. „Марин Дринов” №6А ,8 ,10 ,12 ,12 Б

ул. „Ген.Скобелев” №20 А,Б,В ,Г ,22 А ,Б ,В ,Г ,Д , 24

ул. „Стефан Караджа” №22 А ,Б ,В

071

гр. Плевен

ул.”Дойран” № 79

Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

ул. „Пирот” № 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17Г, Д, 18 ,20

ул. „Ген.Скобелев” № 4Б ,6 ,6 А ,Б ,8 ,10 ,10А ,12 ,14 , 16 ,16А ,18

ул. „Стефан Караджа” №23 А ,Б ,В ,23А ,25 ,27

ул. „Стоян Заимов” №5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15

ул. „Хаджи Димитър” №31 А ,Б ,В ,37 А ,Б ,39 ,45 ,47, 49 ,51 ,55 ,57 А ,Б ,В

072

гр. Плевен

ул.”Дойран” № 79

Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

ул. „Враня” № 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,12

ул. „Зайчар” № 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8

ул. „Дойран” № 160 ,162 А ,Б ,В ,164 ,166 ,168 А ,Б

ул. „Стоян Заимов № 4 ,6 ,8 ,10 ,12

ул.Хаджи Димитър№ 3 ,5 ,7 ,9 ,13 ,15 ,17 ,21 ,23 ,25 , 27 А ,Б ,29

ул.Янко Сакъзов№1 ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,8 А ,Б ,В ,9 ,9 А , Б ,9А ,11 ,12А ,13 ,17

073

гр. Плевен

ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 4

клуб

ул. „Гургулят” №1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,10 ,10 А ,13 ,21 ,25

ул. „Добрич” №4 ,4А

ул. „Знеполска” № 3 ,7 А ,Б ,11

ул. „Ген.л-т Ат.Стефанов” №2 ,4 ,4А ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 , 16 ,18 ,22

ул. „Проф.Хр.Бръмбаров” № 3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17А

ул. „Ралица” № 6 ,8 ,8А ,10

ул. „Ген.Скобелев” №1 А ,3 А ,Б

ул. „Стефан Караджа” №24 ,39 ,41 ,43 ,47 ,49 ,50 ,51 , 52 ,52А ,53 ,55 ,56 ,57 ,60 ,62 ,64 ,66

074

гр. Плевен

ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 24

Областно пътно управление

ул. „Вихър” № 3,4,5,6,7,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,14А ,15

ул. „Горталов” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,18А , 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,25А , 26 ,27 ,28 ,29 30 ,32 ,33 ,34 ,35

ул. „Гургулят” № 27 ,29 ,31 ,35 ,35А ,37 ,45

ул. „Добрич” № 8 ,10 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,20

ул. „Драва” № 2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,7А ,9 ,9А ,9Б ,10 ,11 ,14 ,15, 16 ,18 ,19 ,20 ,21 , 22 ,22А ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29,30,  31, 32 ,32А ,34А ,35 , 36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44, 45 ,49 ,51 ,53 ,55 ,57

ул. „Драган Цанков” № 18 ,33 ,35 ,37

ул. „Доброволска” № 3 ,5 ,8 ,12 ,15 ,47

ул. „Илинден” №1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 17, 18 ,18А ,19 ,20 ,21 , 21А ,22 ,24 ,24А ,25 , 26 ,27 , 28, 30 ,31А ,32 ,33 , 34 ,35 ,36 ,37 , 38 ,39 ,40 ,41 ,42 , 42А ,43 ,44 ,44А ,46 ,47 ,49 ,51 ,51А , 53 ,55 ,56 ,57 ,58, 60 ,62 ,64

ул. „Марибор” № 1 ,1А ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19 , 21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,29А , 31 ,33

ул. „Маргит” № 1 ,3 ,4 ,5 ,7 ,10 ,13

ул. „Нестор Марков” №1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,12 , 13 ,15 ,16 ,16А ,17 ,18 ,19 ,20 , 22 ,24 ,26

ул. „Ген.л-т Ат.Стефанов” №28 ,28А ,32 ,34 ,34А ,36

ул. „Перуника” №1 ,1А ,5 ,7 ,7А ,9 ,11 ,13 ,22 ,24 ,26

ул. „Проф.Хр.Бръмбаров” №4 ,6 ,8 ,10 ,10А ,12 ,14 , 18, 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,25А ,26 , 27 ,27А ,28 ,29 , 30 ,32 ,34 ,36 ,40 ,42 ,44 ,48 ,48А ,50 ,52 ,54 ,56 , 58 , 60, 62 ,62А ,62Б ,64

местн. „Мъртва долина” № 110, 121Д ,196А ,436 ,709, 711 , 805

местн. „Мъртва долина I” №1 ,12 ,108 ,599 ,772 ,805 , 856, 933

местн. „Мъртва долина II” №111 , 548

местн. „Плочата” №41,60

075

гр. Плевен

ул. ,,Лозенград” № 1

ДГ ,,Пролет”

ул. „Гюмюрджина” №1 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,16 ,18 ,18А

ул. „Гургулят” №18 ,26 ,28 ,30 ,32 ,40 ,42 ,44 , 46,48,50,55,60,62,64,66,68, 70,72

ул. „Кукуш” №2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,13

ул. „Мур” №2 ,3 ,4 ,4А ,5 ,5А ,6 ,6А ,8 ,8А ,9 ,10 ,11 , 12 ,16 ,17 ,18 ,19 , 20 ,20А ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 , 28,  28А,29 В ,30 ,31 ,32 , 33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 Б ,В ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,48 , 48А ,50 ,52 ,52А ,54

ул. „Странджа” №22 ,27 А ,30 ,31 ,32 ,33 ,35 ,36 ,39 , 40 ,41 ,42 ,42А ,43 ,44 ,46 , 52 ,56 ,57 ,58 ,59 ,62 ,65 А , 67 А ,Б

ул. „Емил Димитров” №55 ,57 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,65 , 67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,72А ,73 ,74 ,75 ,76

ул. „Хаджи Димитър” №53 ,65 А ,71 ,73 ,77 А ,Б ,В , 81 ,83 ,87 ,87А ,89 ,91

ул. „Цар Иван Шишман” №1 ,3 ,4А ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 , 11 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,23 ,25 ,27 ,30 ,31 ,31А , 33,35, 36 ,38 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51 ,53 ,55 ,57 ,59

ул. „Цар Самуил” №48 ,52,56 ,131 ,133 ,135 ,137 А ,Б , 139 ,141 

076

гр. Плевен

ул. „Гюмюрджина” № 2

клуб на пенсионера

ул. „Тунджа” № 5 ,11 А ,Б ,18 ,19 ,21 ,21А ,23 ,29

ул. „Емил Димитров” №38 ,39 ,40 ,42 ,44 ,45 ,46 ,48 , 49 ,52 ,54

ул. „Страцин” №19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35

ул. „Хаджи Димитър” № 86 ,88

ул. „Лозенград” № 2 А ,Б ,10 ,12 ,14 ,17 ,22 А ,Б ,28 , 30 , 32

ул. „Цар Самуил” № 42 А ,Б ,В

ул. „Яне Сандански” № 22 ,23 ,25 ,26 ,29 ,30 ,32

077

гр. Плевен

ул.”Дойран” № 6а

клуб

ул. „Богданци” №4 ,6

ул. „Варна” №2 ,3 ,4 ,4А

ул. „Тодор Табаков” №1 ,4 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 , 20,24,26 , 30 ,32

ул. „Дряново” №1 ,3 ,3А ,3Б

ул. „Дойран” № 2 А,Б ,В ,4 ,4 А ,Б ,6 А ,Б ,32 ,36,36А , 38 ,40 ,42 ,44 ,48 ,50 ,50А ,52 , 62,64, 70

ул. „Панега” №2А ,18 А ,Б ,В ,19 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,20 , 26 ,28 ,28А ,32 ,32А ,36 ,38,40,40А,42, 42А

ул. „Хилендар” № 4 ,6 ,8

078

гр. Плевен

ул. „Цар Самуил”

№ 55

ДГ “Снежанка”

ул. „Княз Борис  I” № 20 ,20А ,20Б ,22 ,24А ,26 ,28 , 30А ,30Б ,32 ,32А ,34 ,34А ,36 ,38 ,40 ,42, 43Б А ,Б ,44,   45 ,51 ,51А ,53,55 59 ,61 ,65 ,65А ,67 ,69 А ,Б ,В ,81 , 83, 85 ,87 ,89 ,91 Б ,95 А ,Б

ул. „Иван Тодоров” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 , 9,10,11А, 11Б ,12 ,14 ,16 ,18 ,19 ,20 ,22 ,24 ,26 , 28 , 28А ,30 ,32 , 32А ,32Б ,34  , 36 ,38 ,40 ,42 ,46 ,48 ,50 , 62 ,68 ,72

ул. „Котел” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 , 9

ул. „Майска” №1 ,3 ,3 А ,Б ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13,14 , 15 ,16 ,16А ,17 ,18 ,19 ,20 , 20А ,21А ,22 ,23, 25, 26 , 27, 29 ,30 ,32 ,32А ,33 ,34 ,36 , 37 ,38 ,39

ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 5 ,9 ,11 ,11А ,13 ,15 ,17 , 19, 21 ,23 ,25 ,25А ,27 ,29 ,29Б ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 , 43 , 45 ,47 ,49 ,51 ,53 ,55 , 57 ,57А ,59 ,59А ,61 ,63 ,65 , 67 ,69 ,71 ,73 ,75 ,77 ,79 ,85 ,87 , 87А ,89 ,95 ,121А , 123А

079

гр. Плевен

ул. „Цар Самуил”

№ 55,

ДГ “Снежанка”

ул. „Луи Пастьор” №4

ул. „Цар Самуил” № 1 А ,Б ,2 ,7 А ,Б ,В ,Г ,8 ,9 А ,Б, 11, 13 А ,Б ,В ,24 ,31 ,33 ,35 ,36 ,37,39,45 А ,Б ,53 А , Б

080

гр. Плевен

ул. „Бяло море” № 2

НУ “Единство”

ул. „Буря” №1 А ,Б ,2 ,4 ,4А ,6 ,8

ул. „Княз Борис I” № 17 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,29А ,31 , 33, 33А ,35 ,37 ,37А ,39 , 39А ,41 ,43

ул. „Дойран” №80 ,82

ул. „Мария Кюри” № 1 ,4 ,5 ,10 ,12 

ул. „Стадионка” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 А ,Б

ул. „Кала тепе” №1 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 ,17А ,19 ,21А,23 , 25 ,27 ,29 ,42 ,42А ,44 ,46 ,48

ул. „Цар Самуил” №55 ,57 ,59 ,61 ,63 ,65 ,73 ,75 ,77 , 79 ,79А ,81 ,83

081

гр. Плевен

ул. „Бяло море” № 2

НУ “Единство”

ул. „Атон” № 3 ,4

ул. „Княз Борис I” № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ул. „Димчо Дебелянов” №2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,16 ,18

ул. „Дойран” №98 ,100 ,104 ,106 ,106А ,112 ,114 ,116 , 118 ,122 ,124 ,126

ул. „Бяло море” № 4 ,5 ,6 А ,Б ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,16 ,17 , 19 ,20 ,21 А ,Б ,24 ,29

ул. „Драгоман” №2 ,2А ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18

ул. „Хилендар” №3 ,5 ,7

082

гр. Плевен

ул. „Бяло море” № 2

НУ “Единство”

ул. „Ал.Стамболийски” №1,1А ,4 ,6А ,8 ,10 ,12 ,16 ,22

ул. „Никола Д.Петков” №2 ,3 ,4 ,4А ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 , 20 ,22 ,24 ,26 ,28

ул. „Гео Милев” №1 ,1А ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13 , 14 ,14А

ул. „Дойран” №144 ,146 ,148 ,150 ,152 ,154 ,156 ,158

ул. „Бяло море” №28 А ,Б ,30 ,34 ,35 ,35А ,36 ,37 ,38 , 39 ,40 ,42 ,43 ,45 ,45А ,47 ,47А,49,51,53 ,55

ул. „Кала тепе” №3 ,3Д ,6 ,8 ,10 ,12 ,24 ,28 ,30 ,32

ул. „Цар Самуил” №91 ,93

ул. „Драгоман” №5 ,5А ,7 ,7А ,7Б ,11 ,13 ,15 ,15А ,17 , 19 ,21

083

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

 

ул. „Георги Кочев” №42 , 46 ,50 ,52 ,54 ,56 ,87 ,89 , 89А ,91 ,93 ,97 ,98 ,102 ,108

ул. „Искър” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,12 ,12А ,20

ул. „Георги Домусчиев” №1 ,2 ,4 ,15 ,29

ул. „Лиляна Бърдарова” № 6

ул. „П.К.Яворов” №10 ,14 ,18

ул.Осъм №7 ,8 ,9 ,10 ,10Б ,11 ,11А ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 , 18 ,20 ,21 ,22 ,24 ,25 ,26 , 27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 , 34,35,36 , 37 ,38 ,39 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 , 47 ,48 ,49 , 50 ,52 ,53 ,53А ,54 ,54А ,55 ,55А ,57 ,58 ,58А ,60 ,61 , 62,63 , 63А ,65 ,66 ,67 ,70

ул. „Иван Миндиликов” №1 ,1А

ул. „Неофит Бозвели” №7 А ,Б ,В ,Г ,Д

084

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

ж.к. „Воден” бл.1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

085

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

ул. „Батак” №11 ,18 ,20

ул. „Георги Кочев” №58 ,60 ,62 ,64 ,66 ,84 ,107 ,111 , 116 ,124 ,171

ул. „Дунав” №9 ,10 ,11 ,13 ,28 ,30 ,32 ,33 ,34 ,35 ,35А , 35Б ,36 ,37

ул. „Панайот Хитов” №2 ,4 ,5 А ,Б ,5А ,6 ,28 ,30 ,32 , 34 ,34Б

ул. „Чорлу” №8 ,9А ,10 ,11 ,12 ,13А ,14 ,15 ,17

ул. „Неофит Бозвели” № 3 А ,Б ,В ,Г ,Д ,5 А ,Б ,В ,Г , Д ,Е ,12 ,18 ,20 ,22 ,24 ,24 А ,24А ,26 ,28 ,28А ,32

ул. „Ю.И.Венелин” №10 ,10А ,12 ,14 ,16

ул. „Вит” №35

086

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

ул. „Ал. Константинов” №1 ,3 ,5

ул. „Георги Кочев” №90

ул. „Трапезица” №10 ,15 А ,Б ,17 ,19

ул. „Отец Паисий” №12

местн. „Бъчвата” №3 ,4

ул. „Гренадирска” №21 А ,Б ,В ,27 ,29 ,29 А ,Б ,35 В , 37 ,39 А ,Б ,В ,Г ,63 ,65 ,69

ул. „Ю.И.Венелин” №11 ,15 ,21

087

гр. Плевен

бул. „Д. Попов” №2

клуб на пенсионера и хора с увреждания

ул. „Ал. Константинов” №14 А ,Б

ул. „Асен Халачев” №9 В ,Г ,Д ,11 А ,Б ,12 А ,Б

ул. „Кичево” №6

бул. „Данаил Попов” №1 А ,Б ,В ,Г ,2 А ,Б ,В , Г ,Д ,3 А ,Б ,В ,4 ,4 А ,Б ,В

пл. „Иван Миндиликов” №2 ,3 ,6 ,6А ,20 А ,Б

ул. „Гренадирска” №5В

ул. „Иван Миндиликов” №5 ,6А

088

гр. Плевен

ул. „В.Левски” № 1

(ОАПС)

ул. „Асен Халачев” №18 ,18 А ,Б ,В ,Г ,22 ,24

ул. „Върбишко шосе” №3 ,8 ,9 ,10 ,12

ул. „Васил Левски” №4 ,6 А ,Б ,В ,Г ,38 ,46 ,48 ,58 ,60, 62 ,64

ул. „Българска авиация” №17

ул. „Митрополит Климент” №10 ,12

бул. „Данаил Попов” №6 А ,Б ,В ,8 А ,Б ,В ,10

ул. „Лерин” №4 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,29А ,31

ул. „Полк.инж.Цв. Лазаров” №2

ул. „Найчо Цанов” №9 ,11 ,11А

ул.” Заводска” №9

ул. „Гренадирска” №6

ул. „Монтажник” №4А

ул.” Кара Кольо” №9

ул. „Цар Борис III” №65 ,73 ,74 ,77 А ,Б ,В ,88 ,95 ,102

ул. „Тетевен” №5 ,6

ул. „Търговска” №5

ул. „Хан Кубрат” №5 ,7

местн. „Янъка” №43

089

гр. Плевен

ул. „В.Левски” № 1

(ОАПС)

ул. „Васил Левски” № 74,76 ,78 ,80 ,85 ,87 ,88 ,90 ,92 , 93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 , 100 ,101 ,106 ,107 ,108 , 109,111 ,113 ,115 , 117 ,119

ул. „Борис Шивачев” № 2 ,5 ,9 ,11 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 , 23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,29 ,35 ,37 , 39 ,45 ,47 ,49

ул. „Дойран” № 1 ,5 ,7 ,13 ,15 ,21

ул. „Полк.инж.Цв. Лазаров” № 1

ул. „Любен Каравелов” № 2 ,3А ,3Б ,3В ,4 ,5 ,5А ,8 ,9 , 9А ,10 ,12 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19

ул. „Найчо Цанов” № 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16

ул. „Хан Крум” № 5 ,7 ,9 ,17

090

гр. Плевен

ул. „П.Р.Славейков” № 12

(бивш МУЦТПО)

ул. „Иван Рилски” № 1 ,5 ,7 ,11 ,15

ул. „Каварна” № 3 ,5 А ,Б ,В ,9

ул.” Митрополит Климент” № 7 ,22 ,24 ,26

бул. „Данаил Попов” № 5 А ,Б ,В ,5А ,7 А ,Б ,В ,9 А ,Б

ул. „П.Р.Славейков” № 2 ,5 ,6 ,8 ,10 ,11 А ,Б ,15

ул. „Гренадирска” № 10 ,24 ,30 А ,Б ,77

091

гр. Плевен

ул. „П.Р.Славейков” № 12

(бивш МУЦТПО)

ул. „Бунтовник” № 1 ,3 ,5 ,7

ул. „Васил Друмев” №2 ,4 ,5 ,6

ул. „Васил Априлов” №10, 14, 14А,18,20,22,26,28,30

ул. „Дрин” №1 ,2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,9А ,10

ул. „Даме Груев” №1 ,1 А ,Б ,2 ,4 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9

ул. „Морава” №16 ,17 ,21 ,26 ,28

ул. „Родопи” № 3 ,4 ,5 ,7 ,10 ,13 ,14 ,16 ,28

ул. „Гренадирска” №32 А ,Б ,В ,32Б ,34 А ,Б ,В ,Г ,36 А ,Б ,В ,38 А ,Б ,В ,Г

092

гр. Плевен

ул. „Петко Р.

Славейков" № 50

клуб

ул. „Братя Миладинови” № 4 ,6 ,10 ,12 ,31

ул. „Васил Априлов” № 17 Б ,В ,Г ,19 А ,21 ,25 ,27

ул. „Неофит Рилски” № 46 А ,Б ,В ,Г,Д ,Е ,48 А ,Б ,В , Г ,Д ,52 ,52А ,54 ,56 ,58 ,60

ул. „Парашкев Цветков” № 1 ,3 ,3 А ,Б ,3А ,5 ,5 А ,Б , 6 ,6А ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,11 ,13

ул. „П.Р.Славейков” № 49 ,49А ,51 ,53 ,55 ,57 ,59 ,59А

ул. „Пирин” № 2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,15 ,15А

093

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ  „Иван Вазов”

ул. „Георги Кочев” №34 ,36 ,38

ул. „Дебър” №1 ,7

ул. „Прилеп” №1 А ,Б ,В ,Г

ул. „Гренадирска” №40 А ,Б ,В ,Г ,84 А ,Б ,В, Г ,86 А , Б ,В , Г ,Д ,Е ,95 ,97 ,99

094

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

ул. „Битоля” №23 ,25 ,27 ,29 ,31

ул. „Георги Кочев” №12 ,14 ,16

ул. „Гривишко шосе” №1

ул. „Неофит Рилски” №35,37,39 ,41 ,41А ,43А ,45 ,47 , 51 ,53 ,55 ,57 ,63 ,65 ,67 ,67 А ,67А

ул. „Гренадирска” №90 ,96 ,100 ,106 ,108 ,110 ,116 , 116 А ,Б

095

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

ул. „Върбишка” №12

ул. „Калофер” №10 ,11

ул. „Козлодуй” №14 ,16 ,18 ,19 А ,Б ,В ,20

ул. „Милин камък” №1 ,17 ,19 ,21 ,23 ,24 ,26

ул. „Преслав” №1 А ,Б

ул.” Панайот Волов” №44 ,46 ,48 ,48А ,50 ,50А ,52 ,53 А ,Б ,55 А ,Б ,В ,57 А ,Б ,В ,59 А ,Б ,В ,60

бул. „Христо Ботев” №2 А ,Б ,В ,4 А ,Б ,В ,16

096

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ ”Иван Вазов”

ул. „Георги Бенковски” №28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,32А ,34 , 36 ,38

бул. „Русе” №17 ,21 ,21А ,23 ,25 ,27 ,31 ,33 ,35 ,35А , 37 ,37А ,39 ,41 ,43 ,45

ул. „Карлово” №6  ,8 ,9 А ,Б ,В , Г ,10 ,12 А ,21 А ,Б , В,  23 ,23 А ,Б

ул. „Копривщица” № 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7,7А ,8 ,9 , 11,13,14,14А,15,16 ,16А ,17 ,18 ,20 ,22 ,23 , 24 ,27А ,30

ул. „Плиска” № 4 ,5

ул. „Преслав” №16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22

бул. „Христо Ботев” №34 ,36 А ,Б ,38 ,40 ,40А ,42

097

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

ул. „Георги Бенковски” №46 ,48 ,49 ,49А ,52 А ,Б , 60,61 ,62 ,69 ,69А

ул. „Иван Вазов” №38 ,50 ,52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,72

ул. „Карлово” №1 ,1А ,3 ,3А ,5

ул. „Милин камък” №2

ул. „Преслав” №2 ,4 ,6 ,8 ,10

ул. „Панайот Волов” №28 ,38 ,38А ,39 А ,Б ,В ,Г ,Д

098

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

ул. „Георги Бенковски” №73 ,75 ,77 ,81

ул. „Иван Вазов” №57 А ,Б ,В ,59 А ,Б ,В ,61 А ,Б ,В , 61А ,63 А ,Б ,В ,63А ,73 ,77

ул. „Неофит Рилски” №2 ,5 ,6 ,7 ,9 ,12 ,15 ,19 ,21 ,23 , 27 ,29 ,31 ,33

ул. „Панайот Волов” №25 ,27 ,29 ,31 ,31А

ул. „Тодор Каблешков” №16 ,17 ,18 ,18А ,19 ,20 ,21 , 22 ,22А ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 , 32,33,34,35,37,39

099

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

ул. „Белмекен” №1 ,3 ,4 ,11 ,13 ,15

ул. „Братя Миладинови” №1 А ,Б ,В ,24 ,26 ,28

ул. „Георги Кочев” №57 ,57А ,59 ,61 ,63 ,65 ,67 ,69 , 69Б ,71 ,76 ,78

ул. „Г.С.Раковски” №28 ,28А ,28Б ,30 ,31,33 ,33А ,35 , 37 ,39 ,41 ,41А ,45

ул. „Гена Димитрова” № 1 ,3 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,9Б,10, 12 , 14 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21

ул. „Иван Вазов” №27 ,29 ,31,33 ,33А ,37 ,41 А ,Б ,43 , 45 ,47 ,49 ,53 ,55

ул. „Иван Данов” № 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,10 ,10 А ,Б ,10А

ул. „П.Р.Славейков” №56А ,58 ,60 ,62 ,63 ,65 ,65А ,67, 69 ,71

100

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

ул. „Георги Костадинов” № 2 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,10

ул. „Георги Кочев” №29 ,31А ,33 ,37 А ,Б ,В ,Г ,Д ,39 А ,Б ,В ,Г ,Д

ул. „Прилеп” № 6 ,10 ,12А ,14 А ,Б ,15

ул. „Цоню Матев” №20 ,22 ,24 ,24А ,27 ,27А

101

гр. Плевен

пл.„Македония” № 1

клуб

ул. „Битоля” №1 ,1 А ,Б ,В ,Г ,10 ,12

пл. „Македония” №1 А ,Б ,В ,2 А ,Б ,В ,Г ,8

ул.”Неофит Рилски” №22 ,26 ,28 ,32А ,34 ,36

ул. „Пирин”№26 ,31 ,33 ,33А ,35 ,35А ,37

ул. „Панайот Волов” №2 ,3 ,4 ,6 ,6А ,7 ,9 ,10 ,10А ,12 , 13 ,15 ,16 ,19 ,19А

ул. „Тодор Каблешков” №4,5,6,7,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13,14

ул. „Цоню Матев” №3 ,21 ,21 А ,Б ,23 ,25

102

гр. Плевен

ул. „Иван Вазов” № 15

ОУ „Цветан Спасов”

ул. „Ангел Кънчев” № 1,3,4,5,6,6А ,6Б ,7,7А,8,8А,9,15

ул. „Бъкстон” № 3 ,7

ул. „Иван Вазов” № 4 ,10 ,10А ,12 ,14 ,16 ,17 ,18 ,19 , 20 ,22 ,23

ул. „К. Величков” № 8 ,21 ,23 ,25

ул. „Неофит Рилски” № 62,66,72 А ,Б ,80,82,84 ,86, 88

ул. „Парашкев Цветков” № 15,15А ,17 ,17А ,19 ,23 А , Б ,27 ,29 ,33 ,43 ,45

ул. „П.Р.Славейков” № 50 ,52

ул. „Полтава” № 1 ,3 ,5 ,9 ,9А ,11 ,13 ,15 ,17

103

гр. Плевен

ул. „Иван Вазов” № 15

ОУ „Цветан Спасов”

ул. „Васил Априлов” № 31 ,37 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49

ул. „Г.С.Раковски” № 16,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,29 ,29А

ул. „К. Величков” № 1 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,13 А ,Б ,15

ул. „Парашкев Цветков” № 16 ,16А ,18 ,18А ,22 ,24 , 28 ,30 ,32 ,36 ,38

ул. „П.Р.Славейков” № 46 ,46А ,48

ул. „Ресен” № 4 ,4А ,6 ,8 А ,Б ,11 ,13 ,15

ул. „Сопот” № 1 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9

ул. „Цар Симеон” № 2 ,3 ,4 ,4А ,7 ,8 ,10 ,13 А ,Б , 15, 17, 18, 19, 20, 22А, 22Б, 22В, 25, 25А

ул. „Д. Константинов” № 10 ,12 ,13 ,15 А ,Б ,16

104

гр. Плевен

ул. „Иван Вазов” № 13

ОУ „Цветан Спасов”

ул. „Ангел Кънчев” № 10 ,12 ,14 ,14А ,17 ,18 ,18А ,19, 20 ,22 А ,Б ,23 ,24 А ,Б

ул. „Васил Левски” № 1 ,11 ,175 ,177 ,179 ,181 ,183 , 185 ,187 ,189

ул. „Георги Бенковски” № 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,6А , 7 ,8 ,10 ,13

бул. „Русе” № 2 А ,Б ,В ,Г ,Д ,4Б

ул. „Кайзерслаутерн” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Люлин” № 1 ,3 ,4А ,4Б

ул. „Полтава” № 4 А ,Б ,8 ,8А ,10 ,12 ,12А

ул. „Св.св.Кирил и Методий” № 9 ,11 ,13 ,15 ,19 ,21 , 23 ,23А ,25 ,27 ,29 ,35

ул. „Цар Симеон” № 24 ,26 ,27 ,29 ,29А ,31

ул. „Уилиам Гладстон” № 12 ,16

105

гр. Плевен

ул. „Васил Левски” № 155

ДКТ „Иван Радоев”

ул. „Цар Калоян” № 1 ,2 ,3 ,4 ,6 А ,Б ,В ,9 ,9А ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,16

ул. „Васил Левски” № 125 ,131 ,137

ул. „Иван Вазов” № 9 ,15

бул. „Данаил Попов” № 12 А ,Б ,14 А ,Б ,В ,16 ,16 А , Б ,В ,18

ул. „Ракитин” № 1,2,3,4,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,10А ,13 ,15, 17

ул. „Коста Хаджипакев” № 9 ,11 ,13

ул. „Хан Аспарух” № 4, 6, 9 А, Б, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 28

ул. „Хан Крум” № 4 ,6 ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,16 ,18

ул. „Цанко Церковски”№ 4 ,14

106

гр. Плевен

ул. „Васил Левски” № 155

ДКТ „Иван Радоев”

ул. „Богомил” №1 ,3

ул. „Васил Левски” №110 ,112 ,114 ,116 ,118 ,120 , 128, 130 ,132 ,145,147,148, 149 ,151 ,168 ,192А

ул. „Дойран” № 33 ,35 ,37  ,41 ,53В ,55 ,71

бул. „Данаил Попов” №15 А ,Б ,В ,17 А ,Б

ул. „Д-р Л.Заменхоф” № 1 ,3 ,3А ,5 ,13 ,15

ул. „Райко Жинзифов” №1 ,5 ,6 ,8 ,10 ,12

пл. „Свободата” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,15 ,16 ,17 , 18, 19 ,21 ,25 ,25А

ул. „Цар Борис III” № 1 ,2 ,3 ,5 ,9 ,11 ,12 ,12А

ул. „Хан Аспарух” № 1 ,3 ,5

ул. „Д. Константинов” № 2 А, Б, 4 А, Б, 9, 11 А, Б, В, Г, Д, Е

107

гр. Плевен

ул.”П.Р.Славейков”№23

НЧ „ЛИК”

 

ул. „Даскал Димо” №2 ,4 ,7 А ,Б ,В ,8 ,16 ,18

бул. „Данаил Попов” №11 ,11 А ,Б ,В ,13 А ,Б , В

ул. „Софроний Врачански” №1 А ,Б ,В ,2 А ,Б ,В ,3 ,3 А ,Б ,В ,8

ул. „Св.Параскева” №10 ,12 ,15

108

гр. Плевен

ул.„П.Р.Славейков”№ 23

НЧ „ЛИК”

 

ул. „Васил Априлов” № 34 ,40 ,42 ,44 ,46 ,48

ул. „Васил Левски” № 187А ,187Б ,187В

ул. „Гоце Делчев” № 1 ,3 ,3А ,4 А ,Б ,12 ,14 ,19 ,20 А , Б ,В ,Г ,21 ,23 ,25 ,27

ул. „Морава” №1 ,2 А ,Б ,В ,Г ,3 ,5А ,7

ул. „П.Р.Славейков” №29 А ,Б ,В ,30 А ,Б ,В ,Г ,33 ,35, 37 ,39 ,41 ,45 А

ул. „Тимок” № 3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,14

ул. „Хаджи Ангел” № 10 ,12 ,12А ,22 ,24 А ,Б

109

гр. Плевен

бул. „Русе" № 6

НЧ „Христо Ботев”

ул. „Ангел Кънев” №29 ,29А ,31 ,33 ,35 ,37 ,41 ,43 ,45

ул. „Георги Бенковски” №12 ,15 ,16 ,16А ,17 ,18

ул. „Г.С.Раковски” № 40,44,46,48,52,54,56,57 А,Б,В ,Г

бул. „Русе” № 6 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е

ул. „Уилиам Гладстон” №2 ,2А ,3 ,3А ,4 ,4А ,6

110

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

ул.”Юрий Гагарин” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А ,10 , 11, 13 ,15

ул. „Бузлуджа” № 29 ,29Б ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,39А

ул. „Витоша” № 23 ,25 ,27 ,27А ,29 ,31 ,33 ,35

ул. „Генерал Колев” №26 ,28 ,33 ,36 ,37 А ,Б ,38 ,40 , 41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47А ,49 ,51 ,53 ,53А ,55 , 57 ,59

ул. „Хаджи Бенчо” № 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,10 ,12 ,17 ,19 ,51 , 51А ,53

ул. „Чаталджа№ 24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,32А ,34 ,34А ,36, 38,  40 ,42 ,44 ,46 ,48 ,54 ,54А ,56 ,58

ул. „Илю войвода” №1 А ,Б ,В ,Г ,Д ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,11 , 11А ,12

111

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

ул. „Генерал Колев” №13 ,14 ,15 ,17 ,18 ,18А ,19 ,19А, 020 А ,Б ,21,22 А,Б,В,23,25,25А,27, 27А ,29

ул. „Чаталджа” №4 А ,Б ,10 А ,Б ,14 ,14А ,14Б ,16 ,20

ул.”Сан Стефано” №27 А ,Б ,29,31 А ,Б ,33 А ,Б  ,39 А

ул.”Стара планина” № 12 ,23

112

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

ул. „Антим Първи” № 3 А ,Б ,В ,5 ,7 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19, 21 ,23 ,25

ул. „Вардар” № 11 ,13 ,15

ул. „Сан Стефано” № 7 ,9 ,9 А ,Б ,22 ,22 А ,Б ,В ,24 ,26 А ,Б ,В ,28

ул. „Стоян Заимов” №1 ,2 ,2А

ул. „Самара” №6

ул. „Шейново” №3 А ,Б ,7 ,9 ,11

ул. „Шипка” №4 В ,6 ,13 ,15 ,19 ,19А ,21 А ,Б ,21А ,22 А ,Б ,В ,23А ,27 А ,Б

113

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

ул. „Антим Първи” № 6 ,6А ,8,8А ,10 ,10А ,12 ,12А , 14, 16 ,18 ,22 ,26

ул. „Вежен” № 2 А ,Б ,12 ,14

ул. „Екзарх Йосиф” № 1 ,1 А ,Б ,4 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 , 17 ,19 ,21

ул. „Иларион” № 3 ,7 ,9 ,11

ул. „Вардар” № 19 ,21 ,23

ул. „Д. Пападжаков” №1

ул. „Сан Стефано” №11 А ,Б ,15 А ,17 Б ,В ,19 ,21 ,23 , 30 ,32 А ,Б ,34 А ,Б

ул. „Стара планина” №2 ,2А ,4

ул. „Шейново” №12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,24А ,26 , 26А ,27 ,28 ,30

114

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

ул. „Антим Първи” № 32 ,34 ,38 ,40 ,42  ,44 ,44А

ул. „Бачо Киро” № 1 А ,Б

ул. „Бузлуджа” №4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,12

ул. „Плевенска епопея” №3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 А ,Б ,25

ул. „Марагидик” №3 А ,Б ,В ,4 ,6 ,8 ,10 ,11 ,13

ул. „Стара планина” №1 ,3 ,5 ,11 ,15 ,17 ,17А

ул. „Шипка” №24 А,Б ,В ,Г ,26 А ,Б ,В ,Г ,28 А ,Б ,В,Г

115

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

ул. „Чаталджа” №3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,11А ,13 ,15 ,17 ,33 ,35 , 37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,53А ,59

ул. „Плевенска епопея” №6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,16А ,18 , 18А ,20 ,20А ,22 ,22А ,24 ,26

ж.к. „Пърличев” № 1,2,3,4,5,6,7,8,8 А ,Б ,9,10,11,13,15

бул. „Христо Ботев” №140 ,142 ,148 ,156 ,158 ,163 , 165 ,167 ,171 ,185 ,187 ,189

116

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ ”П. Евтимий”

ул. „Кайзерслаутерн” №12 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18

ул. „Патриарх Евтимий№ 2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А , 10,10А, 11 ,12 ,13 ,14 ,14А ,16 ,18 ,18А ,20 , 20А ,22 , 24 ,26

ул. „Проф. Илия Бешков” № 7А ,9 ,9А ,10 ,11 ,15 , 15А, 16 ,17 ,18 ,19 ,19А ,20 ,21 ,21А ,22 ,23

ул. „Радецки” № 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 , 12А,13 ,15 ,17 ,17А

ул. „Средна гора” № 7,9,9А,11 ,13 ,15 ,15А ,15Б ,17,23

ул. „Св.св.Кирил и Методий” №4 ,6 ,8 ,10 А ,Б ,12 , 16,18 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30

ул.”Уилиам Гладстон” № 9 ,11,13,13 А ,13А ,17,19 ,21

бул. „Христо Ботев” №72 ,74 ,74 А ,Б ,В ,86 ,90

117

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ ”П. Евтимий”

ул. „Беласица” № 6 , 9

ул. „Катя Попова” №1 ,1А ,3 ,5 ,5 А ,Б ,В ,9 ,11 ,13 , 15, 17 ,21 ,21А ,25 ,27 ,27А

ул. „Пелистър” №1 ,3 ,4 ,4А ,6 ,7 ,9 ,10

ул. „Радецки” №16 ,18 ,20 ,21 ,21А ,22 ,23 ,25

ул. „Руй” №3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А ,11

ул. „Средна гора” № 6 ,8 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,26 ,30

бул. „Христо Ботев” №92 ,94 ,96 ,98 ,100 ,102 ,104,106

ул. „Д.Константинов” №27 ,29 А ,Б

118

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ ”П. Евтимий”

ул. „Ниш” №2 ,3 ,3А ,3Б ,4,4А ,5 ,6 ,7,8,9,10 ,11 ,12, 13

пл. „Възраждане” №1 ,2 ,4 ,5 ,6 ,7

ул. „Мусала” №1 ,5 ,7 ,13 ,15 ,17 ,20 ,21 ,22 ,24 А ,Б

ул. „Вардар” №1 ,2Б ,2Г ,3 ,3В ,5 ,5А ,7 ,7А

ул. „Радецки”№26 ,36

ул. „Сан Стефано” №4 ,5 ,5 А ,Б ,6 ,8 ,10 ,10А ,12 , 14,16 ,20 А ,Б ,В

ул. „Д.Константинов” №18 ,20 А ,22 ,33 ,33А ,35 ,37 , 39 А ,41 ,43

ул. „Шипка” №3 ,5 ,7 ,9 ,9А ,11

119

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ ”П. Евтимий”

ул. „Беласица” №16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,20А ,21 ,22 ,22А , 23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,31

ул. „Катя Попова” №2 ,6 ,8 ,8А ,10 ,12 ,14 ,20 ,22 , 22А, 24 ,26 А ,Б ,26А ,28 А ,Б

ул. „Радецки”№31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,41А ,43 ,43А ,45

бул. „Христо Ботев” №110,112,114,120 ,120 А ,Б ,В, Г

ул. „Шар планина” №1 ,2  В ,Г ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,12 ,13,14, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22

120

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

ул. „Велес” №3 ,4 А ,Б ,5 ,9 ,11 ,13

ул. „Балчик” №4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,11А ,12 ,13А

ул. „Генерал Колев” №1 А ,Б ,2 А ,Б ,2Б ,4 А ,Б ,7

пл. „Добруджа” №1 ,3

ул. „Ген.л-т Ат.Стефанов” №5,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,15А ,17

ул. „Петко Каравелов” №14 ,16 ,18 ,20 ,22

ул. „Вардар” №4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,18А ,20 ,22 , 24 , 25 А ,Б ,26 ,27 А ,Б

ул. „Сан Стефано” №36 А ,Б ,38 ,40 А ,Б ,42 ,44 А ,Б , 46 ,46 А ,Б ,48 А ,Б ,50 ,58 ,60

ул. „Скопие” №6

121

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

пл. „Добруджа” №7

ул. „Драган Цанков” №2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9А ,12 ,14

ул. „Къкрина” №8 ,10

ж.к. „Мара Денчева” бл.5 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,11

ул. „Ген.л-т Ат.Стефанов” №23 ,25 ,27

ул. „Петко Каравелов” №6 ,8 ,10

ул. „Вардар” №28 ,30 ,38 ,40 ,46 ,48 ,50 ,52 ,54

ул. „Рибарица” №5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 ,14А

ул. „Сан Стефано” №52 ,54 ,56 ,62 ,64 

бул. „Христо Ботев” №180А

122

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

ул. „Кайлъшка” №1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11

ж.к. „Мара Денчева” бл.13 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,Ж

местн. „Кайлъка” №1 ,3 ,9 ,100

ул. „Сан Стефано” №68 ,68 А ,Б ,70 А ,Б ,72 ,72 А ,Б, 74 ,74 А ,Б ,76 А ,Б ,76А А ,Б ,76Б

123

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

ул. „Витоша” №20 ,20А ,24 ,26 ,28 ,30 ,30А

ж.к. „Мара Денчева” бл.12 А ,Б ,В ,Г ,Д ,Е ,Ж ,З ,21 А, Б ,В ,Г ,Д ,Е ,Ж ,З

ул. „Стара планина” №20 ,30 ,47 ,51 ,51А

124

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

ул. „Ведрина” №11 ,12 ,12 А ,Б ,В ,13 ,14 ,16 ,17 ,17А , 20 ,22 ,24 ,24А ,25 ,25А ,26 ,27

ж.к. „Мара Денчева” бл.20 ,22 А ,Б ,23 А ,Б ,24 А ,Б

ул. „Стоян войвода” №9 ,11 ,13 ,19 А ,Б ,В

ул. „Райна Княгиня” №1 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,17 ,18 , 19 ,20 ,21 ,21А ,22 ,23

ул. „Индже войвода” №12 ,12А ,14 ,14А ,16 ,16А ,22 А ,Б ,В ,24 ,26

125

гр. Плевен

ул. „Генерал

Столетов” № 32

ДГ „Теменуга”

ул. „Мануш войвода” №9 А ,Б ,В ,12 А ,Б ,17 А ,Б ,18, 20 ,22

ул. „Хаджи Бенчо” №40

ж.к. „Мара Денчева” бл.25 А ,Б ,26 А ,Б ,27

ул. „Петко войвода” №6 ,7 ,8 ,9 ,9А ,10 ,10 А ,Б ,В ,Г , 19 ,20 Б ,В ,21 ,21А ,23 ,24 ,25 ,27 ,29 ,31

ул. „Страхил войвода” №15 ,16 ,18 ,21 ,22 ,24 ,26 А , 29 ,29А ,30 ,37 ,37 Б

ул. „Индже войвода” №9 ,11 ,13 ,13А ,15 ,17 ,19 Б ,В

126

гр. Плевен

ул. „Генерал

Столетов” № 32

ДГ „Теменуга”

ул. „Драгаш войвода” №7 ,8 А ,Б ,9 А ,Б ,14 ,16 ,17 , 18, 20 ,20А ,21 А ,Б ,25

ул. „Ангел войвода” № 1 ,5 ,6 ,8 ,8А ,10 ,10А ,12 А ,Б, 17 А ,Б ,В ,Г ,Д ,20 ,20А ,21 ,22 ,24 ,24А , 25 А ,Б ,В ,Г, Д ,26 ,26А ,27 ,27 А ,Б ,В , Г ,Д ,28 ,28А ,29  , Б, В, Г, Д, 30

местн. „Стража” 701 №3 ,39 ,80 ,82 ,83 ,120 , 130А,130Е ,174Б, 213В, 301А, 303, 312, 317, 319В , 337, 870

ул. „Ген.Столетов” №11 ,17 ,17А ,19 ,19А ,21 ,27 А ,Б, В ,30 ,32 ,33 ,35 ,37 ,38 ,39 ,39А

местн. „Стража I” № 59 ,69 ,126 ,303 ,331А ,509

местн. „Стража II” №107А

местн. „Стража III” №6 ,70 ,265 ,928

ж.к. „Кайлъка” бл.320 ,339 

ул. „Бохотска гора” №1

127

гр. Плевен

ул. „Генерал

Столетов” № 32

ДГ „Теменуга”

ул. „Явор” №15 ,17 ,21 ,22А ,22Б ,22В ,24А ,24Б ,26А, 26Б ,28А ,28Б ,30А ,30Б ,32

ул. „Бряст” №2 ,6

ул.” Бреза” №1

ул. „Детелини” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 , 26 ,27 , 28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36

ж.к. „Кайлъка” бл.311 А ,Б ,В ,Г ,Д ,314 А ,Б ,В ,325 А, Б ,В ,Г ,339А ,342 А ,Б ,В ,Г ,Д ,343 А, Б ,В ,Г ,Д , Е,Ж ,З ,344 А ,Б ,В ,Г ,345 А ,Б ,В ,Г ,Д ,347 Г ,Д ,Е , Ж, З , 348 Г ,Д ,Е ,Ж ,З

ул. „Райски кът” №1 ,1А ,7 ,11 ,19

КМЕТСТВА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН

200

с.Беглеж,  ул.”Христо Ботев” № 6

ОУ „В.Левски”

ул. „Бинка Парашкевова” №1 ,1А ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13

ул. „Бочо Йочев” №2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14

ул. „Васил Топалски” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 13 ,15

ул. „Витошка” №1 ,2 ,3 ,4

ул. „Владайско въстание” №2 ,4

ул. „Въло Йончев” №2 ,6

ул. „Гена Димитрова” №2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,25 , 26, 27,28 ,29 , 30 ,31 ,32 ,33 ,35 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 , 47 ,48 ,49 ,50 ,54 ,58 ,60 ,62 ,64

ул. „Георги Ненов” №2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13, 14 ,15 ,16 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,26 ,27 , 28 ,29 , 30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,46 ,48

ул. „Георги Стоянов” №1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 , 18 ,20

ул. „19-ти юни” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,13 ,14 , 15 ,17 ,18 ,23

ул. „Дочко Дочев” №1 ,2 ,3 ,4 ,5

ул. „Иван Коларов” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22

ул. „Иван Магарашки”№1 ,3 ,7

ул. „Илия Б.Микин” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8

ул. „Илия Нанев” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,7 ,9

ул. „Йочо Гетов” №3 ,5 ,8 ,8А ,9 ,10 ,12

ул. „Комплексна механизация” №2

ул. „Криводер” №2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9

ул. „Кривокрой” №1 ,3 ,5 ,7

ул. „Кръстю Карапанов” №1 ,3 ,5 ,5А ,7 ,9

ул. „Лазар Станев” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,17 ,19

ул. „Любен Каравелов” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,13, 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 , 26 ,27 ,29

ул. „Мара Денчева” №2 ,4 ,6 ,8

ул. „Мачо Пепеля” №1,2,3,4 ,5 ,6 ,7,8 ,9 ,10 ,10А,11,12

ул. „Михневич” №1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,14

ул. „Назъм Хикмет” №2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12

ул. „Никола Славчев” №3 ,6 ,7 ,8 ,9 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 , 25 ,27 ,29 ,31 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43

ул. „Отряд В.Левски” №1 ,3 ,7

ул. „Павел Кунчев” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12 , 13, 15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29

ул. „Пано Дончев” №1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8

ул. „Партизанска” №1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 ,16

ул. „Патю Доков” №1 ,2 ,4

ул. „Петко Донков” №2 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,14А ,16 ,18 , 20 ,22 ,24 ,26 ,28

ул. „Петко Патарински”№1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,24

ул. „Петър Ив.Мацъка” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ,13 ,14 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30

ул. „Петър П.Бръчков” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Рачо Печев”№1 ,3 ,3А ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19

ул. „Дано Гергов” №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12,13, 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21

ул. „Септемврийско въстание”№2 ,4,6,8,10,10А ,12,14

ул. „Софроний Врачански”№1 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Стойчо Татара”№1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12,14, 16 ,18 ,20 ,22

ул. „Стоян Едрев”№1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36

ул. „Стоян Търговски”№1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12 ,14 , 16, 18 ,20 ,22 ,24

ул. „Боримечката”№1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11

ул. „Тодор Танев”№1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,25 ,27 ,29, 31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41

ул. „Трети септември”№1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,14

ул. „Христо Ботев”№1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,27 ,29, 31 , 33 ,34 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51 ,53 ,55 ,57 ,59 , 61 ,63 ,65 ,67 ,69

ул. „Цанко Станчев”№1 ,2 ,4 ,6 ,8

ул. „Цветан Спасов”№1 ,2 ,5 ,7

ул. „Цоню Матев”№1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 , 16 ,18

ул. „Цанко Славчев”№1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,26А, 27, 28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 , 43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,47А ,48, 49,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 , 57 ,58 ,60,62 ,64 ,66 ,68 ,70 ,72 ,74 ,76 ,78 ,80 ,82 ,84, 86 ,88 ,88А ,90 ,92 ,96 ,98 ,100 ,102 ,104 ,106 ,108 ,110, 112 ,114 ,116 ,118 ,120,122, 124 ,126 ,128 ,130 ,134 , 136 ,138 ,140 ,142 ,144 ,146 ,148 ,150

ул. „Цветко Мачев”№1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12 ,14

ул. „Цвятко Георгиев”№1 ,3 ,5 ,7

пл. „П.Кунчев”№1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13

ул. „Черкезка”№1 

201

с.Бохот ул.”Александър

Стамболийски”№31

Клуб на пенсионера и хората с увреждания

ул. „Бачо Киро”№ 1,2,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9,10,11,12 ,13

ул. „Боровец”№ 1 ,3 ,5 ,9 ,11 ,13

ул. „Бузлуджа” № 1 ,2 ,3 ,4  ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,8А ,9 ,10 , 11, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,18А ,20 ,21, 22 ,23 ,24 ,25, 26 ,27 ,28 ,29 ,31

ул. „Никола Вапцаров”№ 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,8А ,9 ,10 ,12

ул. „Трайчо Костов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 ,12 , 14 ,16 ,18

ул. „Васил Левски”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13, 13А ,14 ,15 ,16 ,18 

ул. „Искър”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

ул. „Вит”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6

ул. „Струма”№ 1,2,3 ,5 ,6,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14,15А

ул. „Генерал Скобелев”№ 1  ,2 ,4 ,6

ул. „Генерал Столетов”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,8 ,10

ул. „Ал. Стамболийски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 10Б ,11 ,12 ,12А ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22  , 24, 25 ,26 ,27 ,29 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 , 46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 , 53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 , 59,60 ,61 , 62  ,63 ,65 ,67 ,69 ,71 ,73

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,3 ,5

ул. „Дунав”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,15А ,17 ,19 ,21 , 23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,31А ,33 ,39 ,41

ул. „Иван Вазов”№ 2 ,4 ,6 ,8 ,10

ул. „Средна гора”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,8

ул. „Кацарска”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 , 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,25

ул. „Никола Петков” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11,12, 13 ,15А,16 ,17 ,18 ,19 ,19А ,20 ,20А ,21 ,23 ,24 , 25 , 27 ,31 ,33 ,3 ,37 ,39

ул. „Любен Каравелов”№ 4 ,5 ,6 ,7В ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 , 18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34

ул. „Георги Бенковски” № 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 9А ,10 ,11 ,11А

ул. „Осъм”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18

ул. „Марица”№ 1 ,2 ,4

ул. „Мусала”№ 1,2,3,4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22

ул. „Петко Д.Петков”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 , 14  ,16 ,17 ,18 ,19 ,21 ,22 ,25 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32, 32А , 33, 35 ,37 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51 ,53

ул. „Пирин”№ 2 ,3 ,5 

ул. „Пирогов”№ 2 ,3 ,4 ,5А

ул. „1-ви май”№ 3

ул. „Радецки”№ 2 ,4 ,6

ул. „Рила”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7

ул. „Стара планина”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12 ,13

ул. „Стефан Караджа” № 1 ,2 ,3 ,5 

ул. „Странджа”№ 1 ,1А ,1Б ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,10

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,2 ,3 ,3Б ,4 ,6 ,7 ,8 , 9 , 10 ,12 ,14 ,16 ,18

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,1Б ,1В ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10, 11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,20А ,21 ,21А ,22,25 , 26 ,27 ,28 ,29 ,31 ,31А ,32 ,33 ,34 , 35 ,36 ,36А ,37 ,38 , 40 ,42 ,44 ,46, 48 ,50 ,52 ,54 ,58 ,60 ,60А ,62 ,64

ул. „Борис Шаранков”№ 2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 14 ,15 ,16 ,17 ,18, 19 ,20  ,22 ,23 ,24  ,25 ,26 ,27, 28 ,30 , 32 ,36 ,38 ,40, 42

ул. „Ю.А.Гагарин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9  ,12 ,14 ,16

202

с. Брестовец ул.”Георги Кочев” № 30

НЧ „Наука 1927”,

ул. „Александър Петров”№ 1 ,2 ,2А ,2Б ,3 ,3А ,3Б , 3В, 4 ,6 ,6А ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 , 18 ,19 ,19А, 20 ,22 ,24 , 26, 28

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 

ул. „Васил Априлов”№ 1 ,2 ,3

ул. „Георги Бенковски”№ 1 ,1А ,1Б ,1В ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Бинка Парашкевова” № 1 ,1А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 , 11 ,12 ,12А ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23, 24, 25А , 25Б ,2 ,29 ,31 , 31А ,31Б, 33

ул. „Съединение”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,12

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27 ,28 ,30 , 32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,42А ,42Б ,44

ул. „Витоша”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5

ул. „Генерал Тотлебен”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,25 ,27 ,29 , 31, 33 ,35 ,37 , 39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49

ул. „Освобождение”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12, 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,20А ,21 ,22 ,23 ,24 ,24А, 25 ,25А ,26 ,27 ,28  ,30 ,32 ,32А ,34

ул. „Георги Кочев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 12А ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23, 24 ,25 ,26, 26А ,27 ,28 ,29  ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,40 ,42 ,44 ,46 ,48 , 50,52 ,54

ул. „Елин Пелин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 

ул. „Лазар Генов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,14А ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,26 ,27 ,28, 30 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 , 38 , 40

ул. „Ловешка”№ 4 ,6

ул. „Любен Каравелов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6

ул. „Митко Палаузов”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,7А ,9 ,11 ,13 ,15 , 17 ,19

ул. „Младост”№ 2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12

ул. „Никола Й.Вапцаров”№ 1 ,3 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12

ул. „Петко Р.Славейков”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 

ул.Пейо К.Яворов № 1 ,2 ,4 ,4А ,6

ул. „Пирин”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,8

ул. „Радецки”№ 2 ,4

ул. „Рила”№ 2 ,3 ,4

ул. „Родопи”№ 2 ,4

ул. „Руски паметници”№ 2

ул. „Генерал Скобелев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,17А ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,26 , 28,30, 32

ул. „Стара планина”№ 1 ,2 ,2А ,2Б ,3 

ул. „Странджа”№ 1

ул. „Маршал Толбухин”№ 1 ,2 ,16

ул. „Тодор Първанов”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,11А ,12 ,13 ,14 ,16 ,17  ,18 ,19 ,20 ,22, 23 ,24 , 25, 26 ,27 , 28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 , 40 ,43 ,44 ,45, 46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 , 64 ,66 ,68 ,70 ,72 ,74 ,76 ,78 ,80 ,82

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5Б ,5В ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,16А ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 , 23, 25 ,25А ,25В ,27

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,13 , 15 ,16 ,17 ,19 ,20 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,35

ул. „Христо Смирненски”№ 1 ,2 ,4А ,5 ,6 ,10 ,12 ,14

203

с. Бръшляница пл.”Свобода”№1

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”,

ул. „Акалан”№ 2

ул. „Ал.Стамболийски” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,10 , 10А ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22, 23 ,24 ,25, 25А ,25Б ,26 ,27 ,30 ,31 ,32 ,33 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,41 , 43 ,45 ,47 ,49 , 55 ,55А ,57 ,59 ,61 ,63

ул. „Екзарх Антим І”№ 2А ,4 ,6

ул. „Васил Априлов”№ 2 ,4 ,6 ,8

ул. „Асен Златаров”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6  ,8  ,10 ,11 ,12 ,13

ул. „Асен Халачев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,10

ул. „Батак”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,14

ул. „Бузлуджа”№ 1 ,3

ул. „Витоша”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,2А , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 , 12, 13 ,15 ,16  ,17 ,18  ,20 ,21 ,22 ,23 ,24, 25 ,26 ,27 ,28 , 29 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,37А  ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 , 43, 44 ,45, 46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 , 58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69, 70 ,71 ,72 , 73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86  ,88 , 89 ,90 ,92 ,94 ,100, 102 ,104 ,106 ,108 ,110 ,112 ,114 , 116 ,118 ,122 ,124 ,126 ,128 ,128А ,128Б ,130, 132 ,134, 136 ,138А

ул. „Голо бърдо”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8

пл. „9-ти септември”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 

ул. „Георги С.Раковски”№ 2 ,3 ,3А ,3Б ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10, 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,23 ,25 ,27 , 29, 31 ,33 ,35 ,35А ,37

ул. „Дунав” № 1  ,5 ,7 ,9  ,11 ,13 ,15 ,17 ,19

ул. „Иван Рилски” № 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,13 ,15 ,16 , 18 ,20 ,22 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34А

ул. „Инж.Г.И.Вълков” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 , 14 ,16 ,18 ,18А , 20 ,22 ,26 ,30

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,2 ,2А ,2Б  ,4 ,5 ,11

ул. „Косовски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Крали Марко”№ 1 ,2 ,4

ул. „Любен Каравелов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8  ,9 ,10 ,11

ул. „Патриарх Евтимий”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А , 10 ,11 ,11А ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22,   23 , 24 ,25 ,26 ,27 ,28

ул. „Пирин”№ 1

ул. „Райко Даскалов”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,11 , 14, 16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40

ул. „Райна Княгиня”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 , 20 ,22

ул. „Сан Стефано” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 

пл. „Свобода”№ 2 ,7 ,8

ул. „Генерал Скобелев”№ 1 ,2 ,3 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10  ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33, 35 , 37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,47А ,49 ,51 ,53 ,55

ул. „Стефан Караджа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,14, 16 ,18 ,20 ,22 ,24

местн.”Над Пресяката” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,12, 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23

ул. „Трапезица”№ 2 ,4 ,8 ,10

ул. „Хан Аспарух”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,12 ,18

ул. „Хан Кубрат”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,8

ул. „Христо Ботев” № 2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23,24,25 ,26 ,27, 28 ,30 

ул. „Цар Освободител”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 , 14 ,15 , 16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26  28 ,31 ,32 ,33 , 34 ,35 ,37

мест.Червен фенер№ 1 ,2 ,3  ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

204

с.Буковлък

Пл. „Център” № 7

ОУ „Св.Климент Охридски”

ул. „Беласица”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15

ул. „Белград”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,9А ,10 ,11 ,12 , 13 ,13А ,15 ,18 ,19 ,20, 21, 22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27 ,28 ,29, 30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,36

ул. „Белмекен”№ 1 ,2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15

ул. „Георги Бенковски”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А , 9 ,10 ,11 ,12 ,14 ,14А ,16 ,18

ул. „Вежен”№ 1 ,2 ,3 ,4  ,5  ,6 ,6А ,6Б ,8 ,8А 

ул. „Горталово”№ 1  ,3 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15

ул. „Дряново”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8

ул. „11-ти декември”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,26А ,28, 28А , 30 ,32

ул. „Изток”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6  ,7 ,8 ,9 ,11

ул. „Илинден” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9 ,10 ,11, 12 , 13 ,15

ул. „Крайцер Аврора”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,15

ул. „Люлин”№ 1 ,1А ,2 ,2А ,2Б ,3 ,4 ,5

ул. „Преслав”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,9А ,10 ,11 , 12 ,14

ул. „Прилеп”№ 1 ,2 , 3 ,3А ,4 ,4А

ул. „Родопи”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,4А ,5 ,6 ,7

ул. „Рила”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9 ,10 ,12 , 16 ,18 ,20

ул. „Русе”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,11

ул. „Силистра”№ 2 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15

ул. „Заводска”№ 2 ,4 ,6

ул. „Правда”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,2

„Район АПК„ № 1 ,3 ,6 ,8

ул. „Дедеагач”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,9

ул. „Тодор Каблешков”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12, 14 ,16 ,18

ул. „Тутракан”№ 1 ,2 ,2А ,2Б ,3 ,4 ,5 ,7

ул. „Тимок”№ 2 ,4 ,6 ,8 ,9 ,10

ул. „Цар Иван Шишман”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10

пл. „Център”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 

ул. „Шипка”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,13

205

с.Буковлък

Пл. „Център” № 7

ОУ „Св.Климент Охридски”

ул. „Аврора”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27, 28 ,29 , 30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44

ул. „Богомил” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27, 28 , 29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,35

ул. „Буря” № 1 ,1А ,2 ,2А ,2Б ,2В ,2Г , 2Д ,2Е , 3 ,4 , 4А, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,14А ,14Б, 15,16 ,17 , 18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31,32 , 33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38, 39

ул. „Хаинбоаз” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,26А , 27 , 28, 29 ,30 ,31 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,46 ,48 ,50 ,52, 54 ,56

ул. „Стара планина”№ 2, 4 ,6 ,10 

ул. „Трети март”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13, 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24

206

с.Буковлък

Пл. „Център” № 7

ОУ „Св.Климент Охридски”

ул. „Балкан”№ 1,2 ,3 ,3А ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,9 ,11,13 ,15 ,17

ул. „Димитровград”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,10,12 ,14 ,16

ул. „Дунав”№ 1 ,2 ,3

ул. „Заря”№ 2  ,4 ,6 ,8 ,8А ,10 ,10А

ул. „Иглика”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,5Б ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,15А ,16 ,17

ул. „Латинка”№ 1 ,1А ,1Б ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26

ул. „Никопол”№ 1 ,1А ,2 ,2А,2Б ,2В ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,6А, 6Б ,6В , 6Г ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,10А ,11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 , 23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51 , 53 ,55 ,57 ,59 ,61 ,63 ,65 ,67 ,69 ,71 ,73 ,75 ,77 ,79 ,81 , 83 ,85 ,87

ул. „Орлица”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,4А ,5 ,5А ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 , 9А ,10 ,10А ,11 ,12 ,12А ,13 ,14 ,14А ,15 ,16 ,16А ,17 , 18 ,19 ,20 ,20А

ул. „Патриарх Евтимий”№ 4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11

ул. „Сан Стефано” № 1 ,1А ,1Б ,1В ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10 ,11 ,12 ,12А ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24, 25 ,26 ,27 ,28 ,28А  ,29 ,30 ,30А ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 , 37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 , 52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62

ул. „Страцин” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,16 , 17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28

ул. „Цар Самуил”№ 1 , 3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,10,11, 13 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,26А ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 , 38,40 ,42 ,44

ул. „Плевен”№ 2 ,2А,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22

ул. „Демокрация”  № 4 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13  ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,26

ул. „Оборище”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10

ул. „Пирин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12

207

с.Върбица

ул. „Георги Димитров”№ 4

Клуб в кметството

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 ,2 ,3Б ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

ул. „Арда”№ 2 ,4

ул. „Асен Халачев”№ 1 ,3 ,6 ,7 ,8 ,11 ,12,13 ,14 ,15,16 , 17 ,18

ул. „Адил Дервишев”№ 1 ,2 ,4 

ул. „Бачо Киро”№ 2 ,4 ,4А

ул. „Братя Миладинови”№ 1 ,3 ,5 ,7

ул. „Васил Коларов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,19А

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А ,10 ,11 , 11А ,12 ,13 ,15 ,16 ,18

ул. „Вит”№ 1 ,3 ,5

ул. „Витоша”№ 1 ,2 ,3

ул. „Владимир И.Ленин”№ 1 ,2 ,3 ,4

ул. „Генерал Гурко”№ 5 ,11 ,13

ул. „Гео Милев”№ 1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10

ул. „Георги Бенковски”№ 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12 

ул. „Георги Димитров”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,17 ,17А ,18 ,19 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,30А

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 

ул. „Дунав”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,6А ,8 

ул. „Дамян Груев”№ 1 ,2 ,4

ул. „Димка Пенчева”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6,8 ,10 ,11 ,12 , 14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,26А ,28 

ул. „Ивайло”№ 3 ,5

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 , 9 ,10 ,11 ,13 ,15 , 17 ,19 

ул. „Искър”№ 1 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,12

ул. „Иван Тотев”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,8 , 9 ,10 ,11 ,13А ,14 ,16 ,17 ,17А ,18 ,20 ,22

ул. „Ком”№ 1 ,2 ,3

ул. „Кракра Пернишки”№ 1А ,1Б ,3 ,8 

ул. „Катя Попова”№ 1 

ул. „Коста Златарев”№ 1 ,1А ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,13, 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,23 ,25 ,27

ул. „Любен Каравелов”№ 1 ,6 ,8

ул. „Люлин”№ 1 ,7 ,9

ул. „Лиляна Бърдарова”№ 1,2,3,4,5,6 ,6А,7,8 ,9 , 10, 11

ул. „Марица”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,8

ул. „Неофит Рилски”№ 1 ,3 ,5

ул. „Никола Вапцаров” № 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10, 11 ,12 ,13 

ул. „Оборище”№ 1 ,2 ,5

ул. „Осогово”№ 1 ,1А,2 ,3 ,4

ул. „Освободител”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,10

ул. „П.К.Яворов”№ 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Пирин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 ,9 ,9Б ,11 ,12 ,13 ,14

ул. „Прилеп”№ 1 ,2

ул. „Райко Даскалов”№ 1 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,16 ,18 ,19 ,20 ,21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,26А ,31

ул. „Рила” № 1,3 ,4  ,5 ,7 ,9 ,11 ,11А ,12 ,13 ,15 ,16 ,18 , 19 ,19А ,20 ,22 ,23 ,24

ул. „Родопи”№ 1 ,2

пл. „Свобода”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7

ул. „Софроний Врачански”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,7 

ул. „Средна гора”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7

ул. „Странджа”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,8

ул. „Суворов”№ 2 ,4

ул. „София”№ 1

ул. „Тунджа”№ 1 ,2 ,4 ,6А

ул. „Тодор Луканов”№ 1 ,2 ,5 ,6

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2А ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 13 ,17 ,17А ,19 ,21 ,25 ,27 , 31

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,16 ,18 

ул. „Христо Кърпачев”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19

ул. „Христо Смирненски”№ 1 ,3

ул. „Шипка”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,10А

208

с. Горталово

ул. „Б.Парашкевова”

№2

Клуб на читалището в сградата на кметството

ул. „Ал.Стамболийски”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,7 , 8 ,9 ,11 ,13 ,15 , 15А ,17 ,17А

ул. „Батак”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5

ул. „Бузлуджа”№ 3 ,7 ,9 ,11

ул. „Бинка Парашкевова”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,22А ,24 ,26 , 26А , 27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,37А ,38 ,38А , 39 ,40 ,40А ,41 ,42 ,44 ,44А ,45 ,47 ,47А ,47Б ,47В ,48 , 49 ,50 ,52 ,54 ,56 ,60 ,62

ул. „Витоша”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6  ,7 ,8 ,9 ,10 ,10А ,11 , 13 ,15 ,17 ,19, 47А

ул. „Георги Димитров”№ 2 ,2А , 4 ,4А ,6 ,8 ,10 ,12 ,14, 16 ,18 , 20 ,24 ,26 ,28 ,30 , 32 ,34

ул. „Георги С.Раковски” № 1 ,2 ,3 ,4А ,5

ул. „Майор Горталов”№ 1 ,2 ,3 , 5 , 6 , 9 ,10 , 11 ,12,13, 16 ,17 ,18 , 21 , 21А ,22 ,23 ,23А ,24

ул. „Осогово” № 1 , 2

ул. „Райко Даскалов”№ 1 ,2 , 3 ,5 ,7

ул. „Рила”№ 2 , 4 ,5 ,6 ,8

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 , 7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,12 , 14 ,16 ,18 ,20 ,22

ул. „Шипка”№ 1 ,2 ,4 ,5 , 6Б , 9

ул. „Ю.А.Гагарин”№ 1 ,2 ,3 ,6 ,6А ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 , 20 ,22, 24

ул. „Янко Забунов” № 1 ,2 ,3 ,5

209

с.Гривица

ул. „Букурещ” №2

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

ул. „Буря”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,6

ул. „Капитан Валтер Мъръчиняну” № 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 , 17,19 ,19А ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43 , 45 ,47 ,49 ,51,53,55,57,59,61 ,63 ,65 ,67 ,69 ,69А ,71 ,73

ул. „Никола Вапцаров”№ 1 ,2 ,3

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,2 ,3 ,4 , 5 ,7

ул. „Вит”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5

ул. „Витоша”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 

ул. „Гоце Делчев”№ 1А , 4 ,4А ,6 ,8А

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,10 , 10А ,11 ,12 ,13 ,13А ,14 ,14А ,15А ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 , 21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,27А ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34, 35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,40А ,40Б ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 , 47 ,49 ,50 ,52 ,54 ,55 ,56 ,58 ,60 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 , 68 ,70 ,71 ,72 ,73 ,75 ,76

ул. „Извор”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,13 

ул. „Искър”№ 23А ,25 ,25А , 29 , 31 , 33 ,35 ,37 ,39

ул. „Козлодуй”№ 1 ,2 ,2А , 3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,8 ,10 ,12 ,18 , 20 , 24 ,28 ,30 ,31 ,39 , 50 ,56 ,58 ,60 ,62 ,64

ул. „Кострама” № 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,16 ,18 ,20 ,22 , 28 , 30 ,32 ,34 ,36 ,42 

ул. „Панайот Хитов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7

ул. „Бачо Киро”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,12 ,14

ул. „Майор Горталов”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,10

ул. „Майор Шонцу”№ 21 ,23 ,25 ,27 ,28 ,28А ,29 ,30 , 31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 , 37А , 38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 , 44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,52А ,53 ,54 ,55 ,56 ,57, 58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,67

ул. „Митко Палаузов”№ 2 ,4 , 5 ,8

ул. „Подполк.Николае Нанкович”№ 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,10А, 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,20 ,24 

ул. „Генерал Скобелев”№ 2 ,2А ,4 ,6 ,8 ,10 ,10Б ,12 , 14, 16 ,18 ,20 ,22 ,24

ул. „Любен Каравелов” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 , 25 , 26 , 27

ул. „Георги Бенковски”№ 1 ,2 ,3 ,4,5 ,6А ,7,8,10 ,14,16

ул. „Иван Винаров”№ 1

ул. „Шипка”№ 3

ул. „Отец Паисий”№ 4 ,6 ,8 ,8А ,10 ,12 ,14

ул. „Тулча”№ 1 ,2 , 3 ,4 ,5 ,7 ,7А ,9 ,11 ,11А ,13 ,15 ,16

ул. „Христо Ботев” № 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13, 14 ,15 ,16 ,17 ,18 , 19 , 20 , 21 , 22 ,23 ,25 ,27 ,29

210

с.Гривица

ул. „Букурещ”№2

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

ул. „Асен Халачев”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17

ул. „Букурещ”№ 4 , 5 , 8 

ул. „Валтер Мъръчиняну” № 2 , 4 , 6 , 8 , 10 ,12 ,14 , 16, 18 ,20 ,22 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,46 , 48 ,50, 52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 ,64 ,66 ,68 ,70 ,72 ,74 ,76

ул. „Никола Вапцаров”№ 5 , 6 , 8

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 , 1А , 2 , 3 , 3А , 4 , 4А , 5, 5А ,6 ,6А ,7 ,7А ,7Б ,7В ,7Г , 8 , 9 ,10 ,10А ,12 , 12А , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,23А ,23Б ,24 , 25 , 27 ,27А ,28 ,29 ,30 , 31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,37А , 37Б , 39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,46

ул. „Васил Левски”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6,7,10,11,12 ,13 ,14 ,15

ул. „Вардар”№ 1 ,2А ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 , 8 ,8А ,9 ,10 ,11 , 12, 13 ,14 ,15 ,19 ,23 ,25 ,29 ,31

ул. „Гео Милев”№ 2 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10

ул. „Георги Кочев”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 , 9 ,10 ,11 ,12 , 13, 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21

ул. „Гоце Делчев”№ 1 , 3 ,3А ,5 ,7 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14, 16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 , 34 ,36 ,40 ,42

ул. „Димитър Благоев”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 11А ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25, 26 ,27 ,30 ,32

ул. „Дунавия”№ 1 ,2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,17 ,19 ,21

ул. „Изгрев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,9А ,9Б ,10 ,12

ул. „Искър”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,11А ,13 , 15, 17 ,19 ,23

ул. „Бачо Киро”№ 11 ,13 ,15 ,16 ,17 ,19 ,22 ,23 ,24 ,25 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,42 ,44 ,46 , 48 ,52

ул. „Марица”№ 1 , 2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,12 ,13 , 13А ,13Б ,15 ,15А ,21 , 21Б ,22 ,23 ,24 ,25,29 ,30 ,32 , 34, 38 ,40 ,42

ул. „Майор Шонцу”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 8 ,8А ,9 ,9А , 10 ,11 ,12 ,12А ,13 ,13А ,14 ,15 ,15А ,16 ,16А ,17 ,18 , 19 ,20 ,22 ,24 ,26

ул. „Филип Тотьо”№ 2 , 2А , 2Б , 2В , 4 , 4А , 5 , 6 ,8 

ул. „Москва”№ 1 ,3 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,23А

ул. „Подполк.Николае Нанкович”№ 1 ,5 ,7 ,9 ,17 ,19 , 21 ,23А ,25

ул. „Генерал Скобелев”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,9А ,11 , 13 ,15 , 17 ,19 ,21

ул. „Струма”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 

ул. „Георги Кирков”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,10 , 11 , 12 ,13 ,13А ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,21А ,22 ,23 , 24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,30, 32 ,34 ,36 ,38 ,40

ул. „Прогрес”№ 2 ,4 ,8 

ул. „Асен Златаров”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,10 ,11 ,13 ,15 , 17А

ул. „Отец Паисий”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,16 ,18 ,20 ,21 ,22 ,24

ул. „Редник Грегоре Йон”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,17А ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23, 24, 25 ,26 ,27 ,28 ,30 ,32 ,34

211

с.Коиловци

пл. „Девети септември” № 3

(сграда на ДОСО,

салон на ДОСО)

ул. „Божин Гърков”№ 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,16 ,18

ул. „Борис Бардушев”№ 1 ,1А ,1Б , 2 ,3 ,4 , 5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10 ,11 ,11А ,11Б ,13 ,13А ,15

ул. „Братя Гъркови”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,9А ,10 , 11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,34 , 36 ,38 ,42 ,44 ,46 , 48 ,50 ,52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 ,62А , 68, 70 ,74

ул. „Васил Априлов”№ 1 , 3

ул. „Васил Коларов”№ 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,14 ,16 ,18

ул. „Витоша”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,11

ул. „Владимир Заимов”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,8

ул. „Гео Милев№ 1 , 2

ул.Георги Димитров”№ 2 ,4 ,4А ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 , 18, 20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,34А ,36 ,38 ,40 ,42 ,44, 46 ,48 ,52 ,54

ул. „Дунав”№ 1,2,3,4,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14

пл. „9-ти септември”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9

ул. „Ламби Кръстев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12, 13 ,14 ,16 ,17 ,18 ,29

ул. „Владимир И.Ленин”№ 1 ,3 ,5 ,11 ,13 ,15 ,17 ,21 , 23 ,25 ,27 ,29

ул. „Люлин”№ 1 ,2 ,3

ул. „Мусала” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8

ул. „Неофит Рилски”№ 1 ,2 ,3 ,4

ул. „Опълченска”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,18

ул. „Панайот Волов”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,9 ,13 ,15 ,21 ,23 , 27, 29 ,31 ,35 ,35А ,35Б ,35В ,35Г ,35Д ,37 ,41 ,43 ,45

ул. „Пенчо Славейков”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Петър Берон”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,8

ул. „Пирин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,14

ул. „Родопи”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

ул. „Сергей Румянцев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,14,16 ,18 ,20

ул. „Генерал Скобелев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Слави Алексиев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7

ул. „София”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10

ул. „Средна гора”№ 2 ,6 ,6А ,6Б

ул. „Странджа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12

ул. „Сакар”№ 2 ,4 ,6

ул. „Маршал Толбухин”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 9А ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 , 24 ,25 , 26 ,27 ,28 ,30

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,3 ,14

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,10А , 11 ,12 ,14 ,16 ,17 ,18 ,20 ,22

ул. „Христо Смирненски”№ 1

ул. „Цветан Спасов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25

ул. „Чаталджа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Шипка”№ 1 ,3 ,5 ,7

ул. „Янко Сакъзов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,25

212

с.Коиловци

пл. „Девети септември” № 3

(сграда ДОСО)

Клуб на хората с увреждания и пенсионерите)

 

ул. „Адил Дервишев”№ 1 ,2 ,3

ул. „Акалан”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 , 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21 ,23

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ,12А ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25, 26 ,27 ,28 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47

ул. „Балкан”№ 1 ,2 ,4

ул. „Батак”№ 1

ул. „Георги Бенковски”№ 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,9 ,11

ул. „Борис Бардушев”№ 12 ,14 ,16 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 , 23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,41А ,43, 45 ,45А ,47 ,50 ,51 , 53 ,55 ,57 ,59 ,61

ул. „Боровец”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Братя Миладинови”№ 1 ,3 ,3А ,5 ,7

ул. „Васил Коларов”№ 2 ,4 ,13 ,15

ул. „Васил Топалски”№ 1 ,2 ,3 ,7

ул. „Георги Димитров”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 , 19, 21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 , 9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,20 ,22 ,28 ,30 ,32 ,34

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35, 37 ,39 ,41 ,43 ,47

ул. „Искър”№ 15

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 11 ,13 ,14 ,15

ул. „Владимир И.Ленин”№ 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18

ул. „Ленко Мишев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10

ул. „Любен Каравелов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Марица”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11

ул. „Морава”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,8 ,9 ,11 ,11А ,11Б , 12 ,14 ,15

ул. „Одрин”№ 1 ,3 ,5 ,7

ул. „Плевен”№ 1 ,2 ,4

ул. „Райко Даскалов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7А ,10 ,11 , 12, 13 ,14 ,15

ул. „Ресен”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7А ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 ,15

ул. „Рила”№ 2 ,4

ул. „Средна гора”№ 8 ,10 ,12 ,14 ,14А ,14Б ,16 ,18 ,19 , 20 ,24 ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38

ул. „Стара планина”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12, 13 ,14 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26

ул. „В.Левски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8

ул. „Здравко Бойчинов”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,12 , 14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30

ул. „Тинтява”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9, 11

ул. „Тича”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15

ул. „Цанко Церковски”№ 1 ,3 ,5 ,7

ул. „Черно море”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

ул. „Бръшлянско шосе”№ 1 , 2

213

с.Къртожабене

ул. „Георги Димитров”№29

Кметство

ул. „Аврора”№ 2 ,3 ,4 ,5

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,7 ,11 ,13 ,15 ,17 , 19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 , 49 ,51, 53 ,55 ,57 ,59 ,61 , 63

местн. „Барата”№ 52

ул. „Батак”№ 1 ,3

ул. „Генерал Гурко”№ 1 ,2 ,4 ,6

ул. „Георги  Димитров”№ 1 ,2 ,2А ,2Б ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 , 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,22А , 24 ,25, 26 ,27 ,27А ,28 ,29 ,29А ,29Б ,30 ,31 ,34 ,35 ,36 , 37 ,38 ,39 ,41 ,42 ,43 ,46 ,50, 52 ,54 ,56, 58 ,60

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11, 11А ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,19 ,20 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27, 29, 30 ,32

ул. „Кокиче”№ 1 ,1А ,3

ул. „Огнеборец”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Орлица”№ 1 ,2 ,4

ул. „Генерал Радецки”№ 1 ,2 ,3 ,6

ул. „Ралица”№ 2

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14

ул. „Чернялка”№ 1 , 5

ул. „Цар Калоян”№ 1 ,3

ул. „Цар Симеон”№ 2 ,4 ,6

214

с.Къшин

ул.”Аврора”№7

Кметство

ул. „Аврора”№1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,4А ,5 ,7 ,15

ул. „Васил Друмев” № 1 ,1А ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,5А , 5Б ,6 , 6А ,7 ,7Б , 8 ,8А ,10 ,12 ,14 , 14А , 16 ,17 ,18 ,20 ,22 , 24, 26 ,26А

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9 , 10 ,10А ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,15А ,16 ,18 ,20 ,22 ,24

ул. „Етрополе”№ 1 ,2 ,4 ,4А ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,8А ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,15А ,16 ,16А ,17 ,17А ,18 ,19 ,19А , 20 ,20А ,22 ,22А , 33

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14, 14А ,16

ул. „Майор Горталов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12

ул. „Преслав”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,11А , 12 ,13 ,14 ,14А ,14Б ,15 ,16 ,17 ,18 ,18В ,19 ,20 ,21 , 21А ,23 ,24 ,25 , 27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43 ,45

ул. „Рудозем”№ 1 ,1В ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9 ,10 , 14 , 28 , 30

ул. „Ю.А.Гагарин”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,6А ,6Б ,7 ,8 ,9, 10 ,12 ,14 ,15 ,16 ,16А ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25, 27 ,29 ,31 ,33 , 35 ,37 ,37А ,37Б ,37В ,39 ,41 ,41А ,41Б , 43 ,45 ,45А

215

с. Ласкар

ул.”Хр.Ботев”№18б

Клуб на пенсионера в сградата на Кметството

ул. „Алеко Константинов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

ул. „Ангел Кънчев”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,9

ул. „Васил Коларов”№ 1 ,3 , 5 ,7 ,8 ,9 ,11

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13 ,15

ул. „Георги Бенковски”№ 1 ,2 ,2Б , 3 ,4 ,5 ,5А , 6 ,7 ,8 , 9 ,10 ,11 ,12 ,13

ул. „Гоце Делчев” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12

ул. „Кратово”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7

ул. „Никола Вапцаров”№ 2 ,4 ,6 ,8

ул. „Рила”№ 1 ,3 ,5

ул. „Стоян Едрев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 , 27 ,28 ,29 ,31 ,33 ,35

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,18А ,18Б ,18В ,19 ,20 ,21 ,22,  23 ,24 ,25 ,26 , 27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 , 38 ,39 ,40 ,41 ,43 ,45 , 47 ,49 ,51,  ,53 ,55 ,57 ,59 ,61 ,63, 65 ,67 , 69

ул. „Христо Смирненски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12

ул. „Чернялка”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 , 25 ,27 ,31 , 33

ул. „Шипка”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12

216

с. Мечка

ул.”Васил Левски”№56

НЧ „Пробуда-1927”

ул. „Екзарх Антим І”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Гоце Делчев”№ 1 ,2

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11 ,13 , 17 ,19 , 23 ,25 ,31

ул. „Асен Златаров”№ 1 ,2 ,3 ,4

ул. „Любен Каравелов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,10

ул.Балкан№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,15 , 17, 19 ,21 ,25 ,29 ,31 ,33

ул. „Батак”№ 1 ,3 ,5 ,7

ул. „Бузлуджа”№ 1 ,2 ,4 ,6

ул. „Васил Априлов”№ 1 ,2 ,2А ,4 ,5 ,7 ,8  ,12 ,13 ,14 , 16 ,18 ,20 ,27 ,33 ,45 ,47

ул. „Данаил Попов” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12, 13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27

ул. „Генерал Скобелев”№ 1

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,11 ,12 ,13 ,14 , 16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 , 34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,46 ,48 , 52 ,54 ,56 ,58 ,60 , 62 ,66 ,68 ,70 ,72 ,74 ,76 ,78 ,80 ,82 , 84 ,86 ,88 ,88А ,90 ,92 ,94 ,96 ,98 , 100 , 102 , 104 , 106, 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118

ул. „Рила”№ 1 ,2 ,4 ,4А ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,13 ,14 , 15, 17 , 100

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,1А ,2 ,2А ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 , 8А ,10

ул. „Охрид”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,5 ,7 ,8 ,9 , 13 ,14 ,17 ,19

ул. „Възраждане”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 , 13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 , 25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,45 ,47 ,49 ,51 ,53 ,55 , 57 ,59 ,61 ,63

ул. „Дунав”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12 ,14

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,2 ,3 ,4 , 5 , 6 ,7 ,9 ,10 ,12 ,15

ул. „Игнат Пантелеев”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 , 28 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 , 44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 , 66 ,68 ,70 ,72 ,74 ,76 , 78 ,80 ,82 ,84 ,88 ,90 ,92 ,94 ,96 , 98 , 100 , 102 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 

ул. „Стефан Стамболов”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11

ул. „Кирил Петков”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13, 14 ,15 ,16 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,25 ,26

ул. „Стоян Заимов”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12

ул. „Максим Горки”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 11А ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30

ул. „Тодор Александров”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11

ул. „Милин камък”№ 1 ,2 ,3 ,4

ул. „Мусала”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,10 ,11

ул. „Никола Вапцаров”№ 2 , 3 ,4 , 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11

ул. „Никола Д.Петков”№ 3

ул. „Панайот Волов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6

ул. „Първи май”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12

ул. „Пещера”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

ул. „Стефан Караджа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12 ,14

ул. „Бачо Киро”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 15 ,17

ул. „Захари Стоянов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,25 ,27 ,30 ,32 ,34

ул. „Татар махала”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,32 ,34 , 36 ,38 ,40 ,42

ул. „Хан Кубрат”№ 1 ,3 ,5

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,24

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18

ул. „Христо Смирненски”№ 1 ,2 ,3

ул. „Цар Симеон”№ 1 ,2

ул. „Цар Самуил”№ 1

ул. „Ю.А.Гагарин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11 ,13

217

с. Николаево

ул. „Васил Левски” № 11

Клуб на пенсионера и хора с увреждания

ул. „Алабин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 , 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31

ул. „Варна”№ 1 ,2 ,3 ,4,6 ,7 ,10 

ул. „Хан Аспарух”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13, 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 , 30 ,32 ,34 ,36 ,38 , 40 ,42 ,44

ул. „Вит” № 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 

ул. „Волга”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,10 ,12 ,14

ул. „Гео Милев”№ 2

ул. „Васил Левски”№ 2 ,3 ,4,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,14 ,15 , 16 ,17 ,18 ,19 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 , 32 , 33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 , 47 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 , 62 , 63 ,64 ,66 ,68 ,74 , 78

ул. „Гоце Делчев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10

ул. „Дон”№ 1 ,2 ,3 ,4 

ул. „Дунав”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Елин Пелин”№ 2 ,4 ,6 ,8 ,10 

ул. „Иван Вазов”№ 2  ,5 ,7 ,9 ,10 ,12 ,13 ,14 ,15 ,17 ,19, 21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,26 ,28 , 30 ,32

ул. „Латинка”№ 2 

ул. „Любен Каравелов”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7

ул. „Марица”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,8

ул. „Места”№ 2 ,4

ул. „Никола Вапцаров”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,8

ул. „Огоста”№ 1 ,3

ул. „Одеса”№ 2 ,3

ул. „Отец Паисий”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,13 ,14 ,18

ул. „Панайот Волов”№ 1 ,2 ,4

ул. „Пирин”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19

ул. „Полтава”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,3

ул. „Рила”№ 13 

ул. „Родопи”№ 2 ,4 ,6

ул. „Росица”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 , 15, 16 ,17,18,19,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,30 ,32 , 34

ул. „Сливница”№ 1 ,3 ,5 ,7

ул. „Сопот”№ 5

ул. „София”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 , 16 ,17 ,18 ,19 ,22 ,24

ул. „Сергей Румянцев”№ 1 ,3 ,4 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14, 15 ,20 ,21 ,23

ул. „Странджа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,16 ,18

ул. „Струма”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 10, 12 ,14 ,15 ,16

ул. „Панайот Хитов”  № 2 , 4

ул. „Осъм”№ 1 ,3

ул. „Тунджа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8

ул. „Тимок”№ 1 

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,25 ,26 ,27 , 28 , 29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,43 , 44 ,45 ,46 ,47 ,53 ,55 ,57

ул. „Исперих”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 ,16

ул. „Хан Омуртаг”№ 1 ,2 ,4 ,8

ул. „Христо Ботев”№ 2 ,3 ,4 ,6 ,9 ,11 ,12 ,13 ,15,16 ,17 , 19 ,20 ,22 ,23 ,24 ,26 ,29 ,32 ,34 ,37

ул. „Христо Смирненски”№ 1 ,2 ,3 ,4

ул. „Чернялка”№ 7 ,9 ,11 ,14 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,40

ул. „Шипка”№ 2 ,3 ,5 ,6 ,8 , 9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16, 17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,31 ,33

ул. „Ю.А.Гагарин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,14 , 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 , 30 ,31 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 , 48 ,50

ул. „Янтра”№ 2 ,4 ,6

218

с. Опанец

ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№25

ОУ”Отец Паисий”

ул. „Ал.Стамболийски” № 1 ,2 ,3 ,3А ,3Б ,4 ,5 ,5А ,5Б , 6 ,7 ,8 ,9 ,9А ,10 ,11 ,11А ,12 ,12А ,12Б ,13 ,14 ,14А , 14Б ,15 ,16 ,17 ,18 ,18А ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 , 27 ,28 ,29 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,39 ,39А ,40 ,41 ,41А ,42 , 44 ,46 ,47 ,48 ,50 ,52 ,52А , 56 ,58

ул. „Асен Халачев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ,13 ,13А ,14 ,15 ,15А

ул. „Васил Левски”№ 2 ,2А ,3 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,12А ,14 , 14А ,14Б ,14В ,16 , 18 ,18А ,20 ,22 ,22А ,24 ,24А ,26 , 26А ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44

ул. „Трети март”№ 9 ,11 ,12 ,13 ,13А ,14 ,15 ,16 ,17 , 17А ,18 ,19 ,19А ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,27А ,28 , 29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,33А ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 , 38А ,39 ,40 , 41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,50А ,51 ,52 ,53 ,54, 55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,59А ,60 ,61 ,62 ,63 ,63А ,64 ,65 ,66 , 67 ,68 ,69 ,69А ,70 ,71 ,72 ,73 ,73А ,74 , 75 ,76 ,77 ,78 , 79 ,80 ,82 ,84

пл. „Дружба”№ 2 ,3 ,4 ,6 ,8

ул. „Лозенка”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,18А ,18Б ,19 ,20 ,21 , 22 ,23 ,24 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 , 38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,54 , 56 ,58 ,58А ,60

ул. „Петър Габровски”№ 1А ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,18

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11  , 12 , 13 ,14 ,15 ,17

ул. „Христо Сръбски”№ 40 ,42 ,44 ,46 ,48 ,50 ,54 ,56 , 58 ,60 ,62 ,63

219

с. Опанец

ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№25

ОУ”Отец Паисий”

ул. „Ал.Стамболийски”№ 31 ,33 ,35 ,37 ,43 ,43А ,45 , 49 ,49А ,51 ,53 ,55 ,57 ,59 ,60 ,61 ,62 ,62А ,63 ,64 ,65 , 66 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 , 82 ,84 ,84А ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,96 ,98, 100 ,102 ,102А ,104 ,106 ,108 ,110 ,112 ,114 ,116 ,118 , 120 ,122 ,124 ,126 ,128 ,130 ,132 ,134 ,136 ,140 ,142 , 144

ул. „Бузлуджа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10 

ул. „Вит”№ 1 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,11А ,13 ,15 ,17 ,19

ул.Георги Бенковски№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,14 ,15 , 17

ул. „Трети март”№ 1 ,1А ,1Б ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10

ул. „Георги Кирков”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13

ул. „Иван Нанов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,21 ,23

ул. „Панайот Волов”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7

ул. „Петър Габровски”№ 3 ,3А ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,15А, 17 ,17А ,19 ,21

ул. „Рила”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,10А ,12 ,14 ,16 ,18, 19 ,20

ул. „Съгласие”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,5А ,5Б ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,15А ,17 ,19

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,12А ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,25

ул. „Христо Сръбски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,10А, 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,20А ,21 ,22 ,23 ,24, 25 ,26 ,26А ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,31А ,32 ,33 ,34 ,35 , 36,37 ,38 ,39 ,41 ,43 ,43А ,45 ,47 ,49 ,51 ,52 ,53 ,55 ,57 , 59 ,61 ,65

ул. „Цветан Спасов” № 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 , 10А, 12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,29 ,30 ,32

ул. „Янко Забунов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,9 ,10 

220

с. Пелишат

ул.”Любен Вешков” № 3

Клуб на читалището

ул. „Арда”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19

ул. „Бузлуджа”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14, 16 ,17 ,18 ,18А ,19 ,21 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 , 34 ,36 , 38, 40 ,42 ,44

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,12

ул. „Вит” № 1 ,2 ,3 ,5

ул. „Въча” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5

ул. „Георги Бенковски”№ 2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,24 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 , 31 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,45А, 46 ,47 ,47А ,49 ,51А , 53 ,55 ,57 ,59 ,59А ,61 ,63

ул. „Гередава”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8

ул. „Гудима” № 1 ,3 ,5 ,6 ,9 ,11 ,13 ,15

ул. „Генерал Гурко”№ 2 ,4 ,6

ул. „Димитър Благоев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 , 14, 15 ,18 , 20 , 22А

ул. „Дунав”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7

ул. „Коста Златарев”№ 1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,14 ,16 ,18 ,20

ул. „Кръстю Конов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12  13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,18А ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,24А , 25 ,25А ,26 ,27 ,28 ,29 ,31 ,33А ,35 ,37

ул. „Лом”№ 1 , 2 , 4

ул. „Любен Вешков” № 2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9 ,10 ,11 , 12, 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 , 27 , 28 ,29 ,30 ,30А ,31 ,32 ,33 ,34 ,34А ,35 ,36 ,37 ,39 , 41

ул. „Люлин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10

ул. „Малчика”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16

ул. „Москва”№ 1 , 2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,10 ,12 ,14

ул. „Мусала” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 15, 17 ,19

ул. „Одеса”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,17, 19 ,19А ,19Б

ул. „Осъм”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,12 ,14 ,15 ,17 ,19 ,21 ,27

ул. „Охрид”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,15 ,17

ул. „Панайот Волов”№ 1 ,2 , 3 ,5

ул. „Пелезо”№ 1 ,2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11 ,15

ул. „Пирин”№ 1 ,2 ,5

ул. „Победа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,11А,13 ,15,17

ул. „Пробуда”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18

ул. „Ресен”№ 1 ,3 ,5

ул. „Рила”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „17 партизани” № 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 14, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25А ,26 ,27 ,28, 29 ,30 ,31 ,32 , 33 , 34 ,35 ,36 ,38 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 , 46 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 , 57 ,58 ,59 ,60 , 62 ,64 , 66 , 68 ,70

ул. „Сингур”№ 3 , 5

ул. „Тича”№ 1 ,3 , 7

ул. „Трети март”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13

ул. „Трифон Гърчев” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18А ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28,  29 ,30 ,31 ,32 , 33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 , 44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,53 ,54 ,57 ,59 ,61

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,11 ,13

ул. „Христо Кънчев”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 , 18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 , 34, 36 ,38

ул. „Цветан Спасов”№ 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,17 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32

ул. „Черешин камък”№ 1 ,2 ,3 ,7 ,13 ,15 ,21 ,23 ,25

ул. „Шейново”№ 1А ,3 ,4 

ул. „Шипка”№ 1 ,2А ,3 ,5 ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 

ул. „Ю.А.Гагарин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12 ,14

ул. „Отец Паисий”№ 1 ,3

221

с. Радишево ул. „Родопи”№ 4

НЧ”Просвета-97”,

ул. „Аврора”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 

ул. „Атон”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,10 ,12 ,14 ,16, 18 ,20 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 

ул. „Стопански двор”№ 1

ул. „Васил Априлов”№ 1 ,2 ,4 ,4А

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,2 ,3

ул. „Григор Пърличев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 13 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21 ,22 ,23 ,25 ,27 ,29

ул. „Драва”№ 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 , 17, 18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,26А ,28, 30 ,30А , 32 ,34 ,36

ул. „Емине”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,12

ул. „Знеполска”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,12

ул. „Ивайло”№ 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 , 15А ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,24А, 25 ,26 ,27 , 28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40

ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37

ул. „Климент Охридски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 , 26 ,27, 28 ,30 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44

местн. „Крайще”№ 1 ,2

ул. „Китка”№ 1,2,3,4,5,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,14А

ул. „Милин камък”№ 1 ,3

ул. „Мир”№ 1 ,2 ,3 ,5

ул. „Митко Палаузов”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13

ул. „Мадан„№ 2 ,4 ,6 

ул. „Марибор”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,17 ,17А ,18 ,19А ,20 ,21 ,22 ,23 ,24, 25 ,26 ,28

ул. „Николай Ракитин”№ 1 ,2 ,4

ул. „Нестор Марков”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6

ул. „Орлица”№ 2 ,4 

ул. „Перуника”№ 1 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,14А ,14Б ,15 ,16 ,17

ул. „Прилеп”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,13А , 13Б ,15 ,17 ,19 ,19А ,21 ,23 ,27 ,29

ул. „Ралица”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 , 15 ,16

ул. „Рила”№ 1 ,2 ,4

ул. „Родопи”№ 3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16, 17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,22А ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,34 ,35

ул. „Република”№ 1 ,2 ,3 ,5

222

с. Ралево ул.”Хр.Ботев”№ 4

Клуб на хора с увреждания и пенсионера в сградата на кметството

ул. „Бачо Киро”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,5

ул. „Бинка Парашкевова”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,26 ,28 , 30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,44А ,46 ,48 ,50 ,52 ,54 ,56, 58 ,60 ,62 ,64 ,66 ,68 ,70

ул. „Браила”№ 2 ,4

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 14 ,15 ,22 ,24 ,26 ,32 ,34 ,38 ,42 ,44 ,46 ,50 ,52 ,56 ,58 , 60 ,66 ,68

ул. „Витоша”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10

ул. „Георги Бенковски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,6Б ,7 ,9 , 11 ,13 ,15 ,17 ,19

ул. „Георги Димитров”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9

ул. „Драва”№ 1 ,2 ,4

ул. „Дунав”№ 2 ,4 ,6 ,8 ,10

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 , 8

ул. „Клисура”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 , 29, 30 ,32 ,34

ул. „Мадан”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,11

ул. „Одрин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10

ул. ”Партизанска” № 1 ,2 ,3 , 4 , 5 ,6 ,7 , 8 ,9 , 9А ,10 , 11 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26

ул. „Пирин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8

ул. „Плевен”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 , 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 , 16, 18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42

ул. „Преслав”№ 1 ,2 ,4

ул. „Рила”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,9 10 ,12

ул. „Родопи”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5

ул. „Стара планина”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

ул. „София”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 , 15 ,16 ,17 ,18,19,20,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 , 31

ул. „Тутракан”№ 1 ,2 ,3

ул. „Тумба”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,25А ,26, 27 ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44

223

гр. Славяново ул. „Д.Благоев”№ 22

НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

ул. „Белмекен”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,3А ,5 ,8

ул. „Генерал Гурко”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14

ул. „Димитър Благоев ” № 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 , 17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,23 ,23А ,24 , 25 , 26 ,27 ,28 ,28А ,29  ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,34А ,35 ,36 ,37 , 38 ,40 ,41 ,42 ,42А ,43 ,43А ,44 ,45 ,46 , 47 ,47А ,47Б , 48 ,49 ,49А ,49Б  ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,57А ,58, 58А ,58Б ,58В ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,65А ,66 ,67 , 68 ,69 ,70 ,71 ,71А ,71Б ,72 ,73 ,75 ,77 ,79 ,81

ул. „Лиляна Димитрова”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 , 16А ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,23 ,24 , 25, 26 ,27 ,28 ,29 ,31 ,33

ул. „Оборище”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,8А ,9 ,10 ,11 , 12, 13 ,14 ,16 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40

ул. „Пенчо Славейков” № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ,13 ,13А ,14 ,14А ,15 ,15А ,16 ,17 ,17А ,18 ,19 ,20 , 21 ,22,23 ,24 ,25 , 26 ,27 ,27А ,28 ,29 ,30 ,32 ,34 , 41 ,54

ул. „Д.Д.Баучър”№ 1,2,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,12 ,14

ул. „Черни връх”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

224

гр. Славяново ул. „Д.Благоев”№22

НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

ул. „Адил Дервишев”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 , 9А ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 , 24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,32 ,34 ,36 ,36А ,38

ул. „Генерал Бирюзов”№ 1 ,1А ,1Б , 5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,10А, 11 ,12 ,13 ,14 ,14А ,15 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,30 ,32

ул. „Георги Кирков”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11,12, 13,14,15,16,17,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,22А ,23 ,24 ,25 ,26 ,27

ул. „Девети септември”№ 44 ,44А ,46 ,48 ,48А ,50 ,52, 54 ,56 ,58 ,60 ,62 ,91 ,93 ,95 ,97 ,99 ,101 ,103 ,105 ,107 , 109 ,111 ,113 , 115 ,117 ,119 ,121 ,123 ,125 ,127 ,129 , 131 ,133 ,135 ,137 ,139 ,141 ,143 ,145 ,147 ,149 ,151 , 153 ,155 ,157 ,159

ул. „Изгрев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8

ул. „Кокиче”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14

ул. „Станке Димитров-Марек”№ 1 ,1А ,2 ,2А ,3 ,3А ,4, 4А ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,12А ,12Б ,13 ,14 ,15 ,16, 17 ,17А ,18 ,19 ,20 ,20А ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28, 29 ,30 ,32

ул. „Назъм Хикмет”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11

ул. „Хималаи”№ 1 ,1А ,1Б ,2 ,3 ,4 ,5 , 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,12А ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,19А,20 ,21 ,22 ,23 , 24 ,26 ,28

ул. „Яворец”№ 1 ,2 ,3 , 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12

225

гр. Славяново

ул.”Маршал Толбухин”№ 8

СУ”Христо Ботев”

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 , 14 ,15 , 16 ,17 ,18 ,20 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,30 ,31 , 33 ,35 ,36 ,37 ,38 ,40 ,41 ,43 ,44 ,45 ,47 ,48 ,49 ,50 ,52 , 54 ,56 ,57 , 58 ,60 ,62 ,64 ,66 ,68 ,78

ул. „Бяло море”№ 1 , 5 ,7 ,9 ,14 , 22 

ул. „Варна”№ 3 ,4

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

ул. „Васил Петлешков”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 , 6 ,7 , 8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,16

ул. „Генерал Скобелев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 9 ,11

ул. „Лом”№ 2 ,4 ,6 ,8 ,10

ул. „Марица”№ 1 ,2 ,3 ,4

ул. „Милин камък”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 , 17 ,18

ул. „Мусала”№ 1 ,2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9,10,11,12,14,16,18

ул. „Нова Загора”№ 1,1А,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13 ,15

ул. „Осъм”№ 13 ,15 

ул. „Отец Паисий”№ 2 ,4 ,6

ул. „Петко Петков”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12

ул. „Петър Берон”№ 1 ,2 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10

ул. „Радецки”№ 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,8А ,9 ,9А ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23

ул. „Сергей Румянцев”№ 1 ,2 ,3 , 4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 , 10, 11 ,12 ,13 ,14 ,16

ул. „Тополница”№ 1 ,1А ,2 ,3 , 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15

ул. „Троян”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14

ул. „Хемус”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8

ул. „Чепеларе”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,9 ,11

ул. „Чепино”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11

ул. „Янко Сакъзов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 15 ,17

ул. „Ямбол”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А ,9Б ,10 ,11, 11А ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17

226

гр. Славяново

ул.”Маршал Толбухин”№8

СУ”Христо Ботев”

ул. „Анастас Тодоров”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,6А ,7 ,8 ,9, 10 ,11 ,12 ,13 ,13А ,13Б ,14 ,14А ,15 ,16 ,18 ,20 ,20А, 22 ,22А ,22Б ,22В ,24 ,26

ул. „Божин Гърков”№ 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9

ул. „Вежен”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,11А , 12 ,13 ,13А ,13Б ,13В ,13Д,  13Е,14 ,15 ,16 ,17 ,18 , 18А, 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32, 33 ,34 ,35,36,37,38 ,39,40,41,45

ул. „Витоша”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Гео Милев”№ 1 ,1А ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9

ул. „Георги Хаджиев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22,24,26,28 ,30

ул. „Димитър Грънчаров”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9 , 10, 11 ,12 ,13 ,14 ,16 ,18 ,19 ,20 ,21 ,23 ,26

ул. „Девети септември”№ 16 ,18 ,20 , 26 , 29 ,31 ,32 , 33 , 34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,43 ,45 ,47 ,49 , 57 , 59 , 83 ,87 ,89

ул. „Добри Войников”№ 2 ,2А ,3 ,4 ,5

ул. „Елин Пелин”№ 1 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,10А , 11 ,12 ,13 ,13А, 14 ,15 ,17, 19 , 21

ул. „Козлодуй”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6

ул. „Лазар Станев”№ 1 ,2

ул. „Люлин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12,14,16,18,20

ул. „Осогово”№ 1 ,3 ,3А ,4 ,4А ,5 ,5Б ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 

ул. „П.К.Яворов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 , 15, 17 ,19

ул. „Петрини”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,12А ,14

ул. „Раковски”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,5Б ,6 ,7 ,8 ,10

ул. „Рила”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5

ул. „Стара планина”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,5 ,7 ,9

ул. „Димитър Данчев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,15А ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25, 26 ,27 ,28 ,29 ,29А , 29Б ,29В ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36, 38 ,38А ,40 ,40А ,42 ,44 ,46 ,48 ,50

ул. „Алексей Сегренски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А , 10 ,11 ,11А ,12 ,13 ,15 ,17

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,18А ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,26 ,28, 30 ,32 ,34 ,36

ул. „Христо Ясенов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12

ул. „Шар планина”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 , 10,11 ,13 ,15 ,17

227

гр. Славяново

ул.”Маршал Толбухин”№8

СУ”Христо Ботев”

ул. „Ал.Димитров”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,12 ,16, 18 , 18А ,20

ул. „Батак”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,9

ул. „Бузлуджа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10, 11 ,12 ,13 ,14, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22

ул. „Васил Коларов”№ 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12 ,14

ул. „Вола”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9 ,10 ,10А ,11 ,12 , 13, 14 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,25А, 29,31,33

ул. „Георги Димитров”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 11А ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,19А ,20 ,21 ,22 ,23 , 24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,39 , 41 , 45 ,47 ,47А ,49 ,49А ,51 

ул. „Девети септември”№ 3 ,25

ул. „Добри Войников”№ 6А

ул. „Дунав”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 

ул. „Захари Стоянов”№ 1 ,2 ,4 ,6 , 10 ,12 ,14 ,16 

ул. „Искър”№ 3 ,9

ул. „Кракра”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7

ул. „Одерец№ 1 ,3 ,4 ,5 , 9 ,9А ,11 

ул.Панагюрище”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Палаза”№ 2 ,2А ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 , 8 ,9 ,10

ул. „Петко Р.Славейков”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11,11А,12,13,13А ,14 ,15 ,16 , 18 , 20 ,21, 22 ,23 24 , 26

ул. „Пещера”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,6

ул. „Патриарх Евтимий”№ 1 , 3 ,5 ,7 ,9 ,9А ,10 ,11 ,13 , 14 ,15 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,36

ул. „Плевен”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,14 , 15, 17 ,19 ,21 

ул. „Петрини”№ 1А

ул. „Райко Даскалов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,10А , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,23А ,24, 25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 , 40 ,41 ,41А ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,48 ,50 ,52 ,54 ,57

ул. „Росица”№ 1 ,2 ,3 , 4 ,5

ул. „Спас Дупаринов”№ 1 ,2

ул. „Струма”№ 1,2,3,4,5,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19

ул. „Стефан Караджа”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 8 ,26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,46 ,48 ,50 ,52

ул. „Суворов”№ 1 ,1А ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9

ул. „Стоил Енчев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11

ул. „Асен Златаров”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,13А ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,19А ,19Б ,20 ,21 , 21А ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 ,38А ,40 ,42

ул. „Маршал Толбухин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 , 15А ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 , 23, 24 ,25 ,26 ,26А ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,31А ,32 ,33 ,34 , 35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 , 50 ,51 ,51А ,52 ,52А ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,60А , 61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,66А ,67 ,68 ,69 ,71 ,73 ,75 ,77 ,79, 81 ,83 ,85

ул. „Христо Смирненски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 , 26 ,27 ,27А ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43, 45 ,47 ,49 ,51 ,53 ,55 ,57 ,59

ул. „Цоню Матев”№ 1 ,3 ,5

ул. „Цанко Бакалов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11,12, 13 ,14 ,14А, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,33А ,34 ,34А ,35 ,36 ,37 , 38,39 ,40 ,41 ,43 ,45 ,47 ,48 ,49 ,51 ,51А ,51Б, 53 ,55 , 57, 59 ,61 ,63 ,65

ул. „Шейново”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,12А, 12Б ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,17А ,18 ,19 ,20 ,21 ,23 ,25

ул. „Юмрукчал”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,10 , 11, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21 ,23

ул. „Янтра”№ 1 ,1А ,1Б ,2 ,3 ,4 ,4А ,5 ,6

228

с.Тодорово ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №1

сграда на бившето училище

ул. „Марица”№ 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,9

ул. „Юнско въстание”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13 , 15 ,17

ул. „Батак”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11

ул. „Беласица„№ 1 ,2 ,4

ул. „Шейново”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10, 11 ,12

ул. „Сторгозия”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 13А ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,30

ул. „Вит”№ 1 ,2 ,3

ул. „Витоша”№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9

ул. „Георги Бенковски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 , 27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,36 ,37 ,38 ,40 ,41 ,42 ,44 , 45 ,46 ,47 ,49

ул. „Георги Бешков”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12, 13 ,15 ,17 ,19 ,19А ,21 ,23 ,25 ,27 ,27А ,29 ,31 ,33 , 35 ,37 ,39

ул. „Дунав”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,19

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13, 14 ,16 ,19

ул. „Камен  Христов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5

ул. „Любен Каравелов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11

ул. „Шар планина”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8

ул. „Панайот Волов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,17 ,19

ул. „Отец Паисий”№ 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11

ул. „Пирин”№ 1 ,2 ,4 ,6

ул. „Петко Костов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9,10,12,14,16

ул. „Рила”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14

ул. „Стара планина”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12, 13 ,13А ,14 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29

ул. „Стефан Караджа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

ул. „Баба Тонка”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,13А ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 , 22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,34А ,36

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,3 ,4

ул. „Христо Ботев№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10

ул. „Крали Марко”№ 1 ,2 ,4 ,6 ,8

ул. „Генерал Скобелев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 11А ,13 ,15

ул. „Цоню Матев”№ 1 ,2 ,4 ,6

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 , 27,29

ул. „Шипка”№ 1 ,3 ,5

229

с.Тученица

ул. „Г.Бенковски” №14

салон на кметството

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,8

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9 ,10 ,11, 11А ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18

ул. „Ген.Владимир Заимов”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,3Б ,4 ,5 ,5А , 6 ,7 ,8 ,8А ,9А ,10 ,11

ул. „Генерал Гурко”№ 1 ,1А ,1Б ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А , 7, 8 ,9 ,9А ,9Б ,9В ,9Г ,10 ,10А ,11 ,12 ,13 ,14 ,14А ,15 , 15А ,16 ,17 ,17Б ,18 ,19 ,20 ,20А ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 , 26А ,27 ,28 ,29А ,30 ,30А ,31 ,31А ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 , 36А ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,42А ,43 ,44 ,45 ,46 ,46А ,47 , 48 ,49 ,50 ,50А ,51 ,51А ,52 ,53 ,54 ,55 ,57 ,59 ,59А ,61 , 63 ,67 ,69

ул. „Георги Бенковски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 9А , 10 ,10А ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,22 ,22А , 23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,29А ,30 ,31 ,31А ,32 ,33 ,34 , 35 ,36 ,36Б ,37 ,38 ,39 ,40 ,42 ,44

ул. „Генерал Колев”№ 1 ,1А ,2 ,2А ,2Б ,2В ,3 ,4 ,4А , 4Б ,4В ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,10

ул. „Георги Кочев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Дамян Пешев”№ 1 ,1А ,1Б ,1В ,2 ,2А ,3 ,3А ,4 , 4А, 5 ,5А ,5Б ,6 ,6А ,7 ,7А ,8 ,8А ,9 ,9А ,9Б ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,20А , 21 ,22 ,22А ,23 ,24 , 24А ,25 ,25А ,26 ,26А ,26Б ,27 ,28 ,29 ,30 ,30А ,30Б , 31,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,37А ,38 ,39 ,39А ,40 ,41 ,42,48

ул. „Кайлъка”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6

ул. „Любен Вешков”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 , 9А,10,10А,11,12,12А, 14,16,16А,18,18А,20,22,24 , 24А

ул. „Панайот Волов”№ 1 ,1А ,3 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 , 15А ,17 ,19 ,19А ,21 ,21А ,23 ,23А ,25 ,27 ,29 ,31 ,33

ул. „Пирин”№ 1А ,3 , 4 ,4А

ул. „Радецки”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,6

ул. „Рила”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8

ул. „Стефан Караджа”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6

ул. „Страцин”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,10А, 10Б ,10В

ул. „Среброструй”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,3А ,4 ,5 ,5А ,5Б ,6, 7 ,7А ,8 ,9 ,10 ,11 ,11А ,12 ,13 ,14 ,14А ,14Б ,15 ,16 ,17, 17А ,17Б ,18 ,19 , 19А, 20 ,21 ,22 ,24

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,8

ул. „Христо Смирненски”№ 1,2 ,2Б ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,14А ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20,20А , 20Б,21,23 ,25

ул. „Ю.А.Гагарин”№ 1 ,2А ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А , 10 ,10А ,11 ,11А ,12 ,12А ,13 ,13А ,14 ,14А ,16 ,16А , 17 ,18 ,18А ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,25А ,26 ,27 ,28 , 28А ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34

ул. „Стара планина”№ 1 ,1А ,1Б ,2 ,2А ,3 ,4 ,4А ,4Б ,5 , 5А ,5В ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,13А ,13Б,13В ,14 ,15 , 16 ,17 ,17А ,19 ,21 , 23 ,25 ,25А ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 , 39 ,41 ,43 ,43А ,45 ,47 ,49 ,51

230

с.Търнене

ул. „Ив.Митов” № 1

клуб на инвалида и пенсионера

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ,13 ,14 ,14А ,14Б ,15 ,17 ,19 ,21 ,23

ул. „Бачо Киро”№ 1 ,2

ул. „Васил Априлов”№ 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12

ул. „Вит”№ 1 ,1А ,1Б ,2 ,3 ,4 ,5

ул. „Върбишка”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,4Б ,4В ,5 ,6 ,7 ,7А ,8 , 9 ,9А ,9Б ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,22А ,22Б ,24 ,26

ул. „Генерал Скобелев”№ 1 ,3 ,5 ,7

ул. „Георги Бенковски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10,11 , 12 ,13 ,14 ,15

ул. „Георги Кирков”№ 1 ,3

ул. „11-ти конгрес”№ 1 ,1А ,1Б ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А , 9, 10 ,11 ,11А ,12 ,12А ,14 ,14А

ул. „Ивайло”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Ив.Митов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,16 ,17 ,17А ,18 ,19 ,20 ,21 ,21А ,22 ,23 ,24 ,25 , 26 ,27 ,28 ,29 , 30 ,30А ,31 ,32 ,33 ,34 ,36 ,38 ,38А

ул. „Кюнка”№ 1 ,2 ,4 ,6, 8 ,10 ,12

ул. „Лато Лачев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13, 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,18А ,20 ,20А ,22

ул. „Любен Каравелов”№ 1 ,1А ,2 ,2А ,3 ,3А ,3Б ,3В , 4, 6 ,6А

ул. „Люлин”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23

ул. „Найден Рачев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 11А, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32, 34 ,36 ,38 ,40

ул. „Опълченска”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,16 ,16А

ул. „Освобождение”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11, 12 ,12А ,12Б ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,25А

ул. „Петко Р.Славейков”№ 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Страцин”№ 1 ,3 ,5

ул. „Филип Тотю”№ 1 ,3 ,5

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12,13,14 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,1А ,1Б ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 , 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,14А ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 , 22 ,23 ,24 ,25 ,26 , 27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 , 37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,46А ,47 ,48 ,49 , 49А ,51 ,53 ,55 , 105

ул. „Христо Смирненски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,4Б ,4В ,5 ,6, 7 ,8 ,9 ,9А ,9Б ,9В ,10 ,11 ,11А ,12 ,14

ул. „Цанко Церковски”№ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,17

ул. „Чернялка”№ 2 ,4 ,6 ,8

ул. „Ю.А.Гагарин”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11

231

с. Ясен

ул.”Г.Димитров”

№37

Ритуална зала, сграда на Културния дом

ул. „Ал.Стамболийски”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,3А ,3Б ,4 ,5 ,6 ,7, 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 ,16 ,16А ,18

ул. „Братя Миладинови”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7

ул. „Васил Левски”№ 1 ,2 ,2А ,2Б ,3 ,3А ,3Б ,4 ,4А ,5 , 5А ,6 ,7 ,8 ,8А ,8Б ,9 ,10 ,11 ,11А ,12 ,14 ,15 ,15А ,16 , 17 ,18 ,19 ,19А ,20 , 21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,30

ул. „Вит”№ 1 ,2А ,3 ,5 ,7 ,7А ,9 ,11

ул. „Дамян Пачев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5А ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 11А ,12 ,13 ,14 ,14А ,14Б ,15 ,15А ,16 ,17 ,18 ,18А ,19 , 20 ,21 ,22 ,23 ,24 , 25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,31А ,32 , 33, 34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 , 40А, 41 ,42 ,43 ,43А ,45 , 47 ,49 ,51 ,53 ,55 ,57 , 59

ул. „Железничар„№ 1 ,3

ул. „Илия Бешков”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,13А ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,19А ,20 ,20А ,21 ,22 , 23 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34

ул. „Катя Попова”№ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23

ул. „Коста Златарев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,4А ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9 , 10 ,11 ,11А ,12 ,13 ,13А ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 , 22 , 24 ,26

ул. „Радецки”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11

ул. „Ген.Иван Винаров”  № 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,13А ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 , 22А ,23 , 24 ,24А ,24Б ,25 , 26 ,26А ,27 ,28 ,28А ,29 , 30, 31 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,39А ,40 ,42 , 44 ,46 , 48, 50 ,52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 ,64 ,66 ,68 ,70 ,72

местност „Лъката”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8

ул. „Асен Халачев”№ 2 ,2А ,4 ,6 ,8 ,10

ул. „Ген. Владимир Заимов”№ 1 ,2 ,4 ,6

ул. „Софроний Врачански”№ 1,2,3,4,5,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13

ул. „Сопот”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8

ул. „Тимок”№ 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 , 26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38

ул. „Тодор Пенчев”№ 1 ,1А ,2 ,2А ,2Б ,2В ,3 ,4 ,5 ,6 , 6А ,6Б ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 , 21 ,21А, 21Б ,23 ,23А ,25 , 27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 , 41

ул. „Тодор Митранов”№ 1,1А ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11

ул. „Христо Ботев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12

ул. „Цветан Спасов”№ 2 ,4 ,6 ,6А ,8,10 ,12 ,14 ,16 ,18 , 20 ,22 ,24 ,26 ,26А ,28 ,30

ул. „Ю.А.Гагарин”№ 1,2 ,2А ,3 ,4 ,4Б ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10,11 ,13

ул. „Янко Сакъзов”№ 12 ,14 ,16 ,18 ,18Б ,20

232

с. Ясен

ул.”Г.Димитров”

№37

киносалон в сградата на Културния дом

ул. „Адил Дервишев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 , 7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17, 18 ,20 ,20А ,22 ,24

ул. „Витоша”№ 1,1А,2,3,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10,11,12,13

ул. „Панайот Волов”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13

ул. „Георги Маринов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,14А ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25, 26 27 ,28 ,30 ,30А , 32 ,34 ,36

ул. „Генерал Колев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12, 14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24

ул. „Генерал Скобелев”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,3А ,4 ,4А ,5 ,6 , 7, 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 ,16

ул. „Иван Стойчев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5Б ,6 ,7 ,7А ,8 ,9 ,10, 10А ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,20 ,22

ул. „Иван Тод.Христов”№ 1 ,2 ,3 ,3А ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,15А ,16 ,17 ,18 ,20 ,22 ,24

ул. „Локомотив”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7А

ул. „Любен Каравелов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7А ,7Б ,8 , 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,24 ,26

ул. „Митко Палаузов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12

ул. „Недю Личев”№ 1 ,3

ул. „Никола Тинков”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 , 12, 13 ,14

ул. „Петко Р.Славейков”№ 1 ,2 ,2А ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,16А ,17 ,17А ,18 ,19 ,20 ,21А , 22 ,23, 24 ,25 ,26

ул. „Ген. Иван Винаров”№ 41 ,43 ,43А ,43Б ,45 ,45А , 47 ,49 ,51 ,53 ,55 ,57 ,59 ,61 ,63

район ЖП гара№ 6 ,8 ,8А ,9 А ,Б ,В

ул. „Перущица”№ 1 ,2 ,2А ,3

ул. „Асен Златаров”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,15А ,16 ,17 ,17А ,17Б ,17В, 17Г, 18 ,19 ,20 ,21, 22 , 024 , 026 , 028 , 030

ул. „Слави Алексиев”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11

ул. „Трети март”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10

ул. „Хаджи Димитър”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8А ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,15А ,16 ,17 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30

ул. „Ю.А.Гагарин”№ 10А ,12 ,14 ,15 ,15А ,16 ,17 ,18 , 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,26 ,26А ,27 ,28 ,28А ,29 ,31 ,33 , 35 ,37 ,39

ул. „Янко Сакъзов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,10 , 10А ,11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21

233

с. Ясен

ул.”Г.Димитров”

№37

малък салон в сградата на Културния дом

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,1 А , Б ,1Б ,2 ,2 А ,Б ,2Б ,3 ,3 А , 3А ,3Б ,4 ,4 А ,Б ,4Б ,5 ,5 А , Б ,5А ,5Б ,6 ,7 ,8 , 9 ,10 , 11 ,12 ,13 , 13А ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,22А , 23 ,24 ,24А ,24Б ,25 ,25А , 26 ,26А ,27 ,28 ,28А ,29 ,30, 31 ,32 , 33 ,34 ,35 ,35 А , Б ,36 ,37 ,38 ,38А ,39 ,39А , 40, 42 ,44 ,46 ,48 ,48 А ,Б ,50 ,50 А ,Б ,52 ,52 А ,Б ,54 , 54 А , Б ,56 ,58 ,60 ,62,64, 66 ,68 ,70

ул. „Георги Димитров”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 ,11, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,23А ,24 ,25, 26, 27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,34А ,35 ,36 ,37 ,38 ,39, 40 ,41 ,42 ,43 ,43А ,44 ,45 ,46 ,47 , 48 ,49 ,50 ,51 ,52 , 53, 54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 , 68 ,68А ,70 ,72, 76 ,78 ,80 ,80А ,82 ,84 ,86 ,88 ,90 ,92 , 94 ,96 ,98 ,100 ,102 ,104 ,106

234

с. Дисевица

ул. „Георги Томов” №10

ДГ”Вит”,

ул. „Ангел Кънчев” № 1, 2,  3, 5

ул. „Асен Халачев” № 2

ул. „Васил Костов”№ 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9А ,10

ул. „Волинска”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5

ул. „Генерал Радецки”№ 1 ,2 , 3

ул. „Георги Петров”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 , 6 ,7

ул. „Георги С.Раковски”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,6

ул. „Г.Томов”№ 1 ,1А ,2 ,3 ,4 ,5 , 6 ,6А ,7 ,8 ,9 ,11 ,12, 13,14,15,16,17,17А ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,26 ,28 ,30

ул. „Девети септември”№ 1 ,2 , 3 ,4 , 5 , 7 , 8 ,9А , 10 , 11 , 13 , 14 ,15,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 , 24А ,25 , 26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,30А ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40, 41 , 42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 , 51 ,52 ,53 ,54 ,55 , 56 ,57 ,58 ,59 ,60 , 61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,67 ,69 ,71 ,73 ,75  , 77 ,79 ,81 ,83 ,85

ул. „10-ти конгрес”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

ул. „Иван Вазов”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9  ,11 ,12 ,13 ,14 , 15 , 16 ,17 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28

ул. „Изгрев”№ 1 , 2 , 3 , 4 ,6 

ул. „К.Христов” № 1,2,3,4,5,5А,6,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 14

ул. „Коста Златарев”№ 2 ,4 , 6 ,8 ,9 ,9А ,10 ,11 , 12 ,13, 14 ,16 ,18 ,18А

ул. „Никола Вапцаров”№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ,10 ,12 , 12А

ул. „Панайот Волов”№ 1, 2, 3, 5

ул. „Слави Алексиев”№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

ул. „Стефан Караджа”№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8  ,9 ,10 ,11 , 12, 13, 15

ул. „Московска”№ 1, 3, 5

местн. „Булин дол” № 299, 329

ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№ 1,2А,3,4, 5, 6, 7, 9, 11

ул. „Цветан Спасов”№ 2, 4

ул. „Юнско въстание”№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 

235

с. Бохот

ул. „Пирогов” № 6

дом за стари хора

ул.Пирогов № 6

 

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Областен управител – Плевен, ТЗ на ГД “ГРАО” – Плевен и РИК - Плевен, както и да се публикува на интернет-страницата на Община Плевен.

Заповедта  може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител.

 

                                                                       ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН: /п/

                                                                                                                   арх. Н.Иванчева

                                                               съгл. Заповед № РД-10-1157/07.09.2016 г.на Кмета на Община Плевен