Консултации за определяне състав на СИК

395

    Кметът на Община Плевен Георг Спартански отправя покана до политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне съставите на Секционните избирателни комисии на територията на Община Плевен, на основание Указ №163 на Президента на Република България, за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (обн. В ДВ бр.56 от 16.07.2019 г.),  чл.91, ал.1, изр. 2 и ал.3 от Изборния кодекс, Решение № 654-МИ от 22 август 2019 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите.

     Консултациите ще започнат в 10.00 часа на 10 септември 2019 г. в Заседателната зала на Община Плевен на III етаж в административната сграда на пл. „Възраждане” 2.