Покана за провеждане на консултации за съставите на ПСИК на територията на Община Плевен

378