Покана за провеждане на консултации за съставите на СИК на територията на Община Плевен

441