Съобщение до гражданите във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г

2211