Удостоверение за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40, ал. 2 от ИК)

2419