Анкетна карта

Използване на услугата

Налага ли се често да използвате услугите на общинска администрация?


Предоставена информация

Достатъчна ли е публичната информация за предоставяните от нас услуги?


Разбираема ли е за Вас съществуващата писмена информация?


Получавате ли на място точна и ясна информация от служителите?


Канали за достъп до информация


Отношение на служителите

Получихте ли нужното внимание и уважение от служителите?


Помагат ли Ви служителите при заявяването на услуга?


Получихте ли компетентно обслужване от служителите?


Достъпност до заявяване и получаване на услуги

Удовлетворява ли Ви архитектурният достъп до обслужване?


Удобно ли е за Вас работното време?


Предразполага ли обстановката свободен разговор със служителите?


Време за предоставяне на услугата

Наложи ли се да чакате повече от 5 минути, преди да бъдете обслужен?


Сравнително бързо ли бяхте обслужени от служител?


Предоставяне на услуги

Удовлетворяват ли Ви сроковете за извършване на услуги?


Одобрявате ли предоставянето на административни услуги по електронен път?


Били ли сте свидетел на корупционна проява от страна на наш служител?