Архитектура, градоустройство и градски дизайн

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване Виж заявление образец   Заявление в свободен текст   …

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени      1 месец              

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Издаване скица-виза за проучване и проектиране   Заявление образец   14 дни   До 1 кв.дцм. – 15 лв. До 3 кв.дцм. – 25 лв До 5 кв.дцм. – 40 лв Над 5 кв.дцм. – 40 лв. + 5 лв. за всеки дцм. над 5

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Заявление образец 14 дни           Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план       до 3 поземлени имота   …

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

  Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба   Заявление в свободен текст 20 дни        

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство   Заявление в свободен текст 20 дни               за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното…

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж Заявление в свободен текст   20 дни               за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство   …

Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на лятна градина, включително маси за консумация и подвижни чадъри пред обект за хранене и развлечение на територията на община Плевен

Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на лятна градина, включително маси за консумация и подвижни чадъри (сгъваеми сенници след одобрен проект) пред обект за хранене и развлечение на територията…