Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

547

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Заявление в свободен текст

 

20 дни
 
 

 

 

 

 
 
за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 
 
10.00 лв.