Справка за разпределението на средства по дейности и компоненти на формулите за детски градини, училища и общежития при Община Плевен за 2012 година и самостоятелните заведени

2105

СПРАВКА

за разпределението на средства по дейности и компоненти на формулите за детски градини, училища и общежития при Община Плевен за 2012 година и самостоятелните заведения

Д-ст

Заведение

Стипен­дии /в пв./

Сума -осн. компоненти /в лв./

Сума по

ДОП. комп. /в лв./

Добавка рее. подпом.;хра на

кл.;целодн. обуч.Iи II кл.

Общо /в лв./

 

 

 

 

 

 

 

311

ЦДГ 1 "Щастливо детство"

 

208 602

 

1 755

210 357

 

ЦДГ 2 "Юнско въстание"

 

284 210

 

2 015

286 225

 

ЦДГ 3 "Кокиче"

 

169 594

 

2 080

171 674

 

ЦДГ 4 "Пролет"

 

175 013

 

1 690

176 703

 

ЦДГ 5 "Слънце"

 

279 288

 

2 145

281 433

 

ЦДГ 6 "Чучулига"

 

210 068

 

2 796

212 864

 

ЦДГ 7 "Синчец"

 

161 164

 

1 950

163 114

 

ЦДГ 8 "Щурче"

 

220 750

 

2 503

223 253

 

ЦДГ 10 "Надежда"

 

200 591

 

1 755

202 346

 

ЦДГ 11 "Теменуга"

 

214 152

 

4 750

218 902

 

ЦДГ 12 "Ралица"

 

169 594

 

2 080

171 674

 

ЦДГ 13 "Иглика"

 

214 990

 

2 080

217 070

 

ОДЗ 15 "Звънче"

 

220 678

 

3 673

224 351

 

ОДЗ 18 "Дружба"

 

205 866

 

1 853

207 719

 

ОДЗ 19 "Яница"

 

223 073

 

2 471

225 544

 

ЦДГ 20 "Калина"

 

226 431

 

2 730

229 161

 

ОДЗ 1 "Славейче"

 

218 721

 

1 820

220 541

 

ОДЗ 2 "Зорница"

 

197 175

 

2 048

199 223

 

ОДЗ 3 "Еделвайс"

 

216 162

 

3 641

219 803

 

ОДЗ 4 "Първи юни"

 

203 235

 

2 113

205 348

 

ОДЗ 5 "Гергана"

 

210 153

 

3 187

213 340

 

ОДЗ 6 "Незабравка"

 

226 640

 

2 535

229 175

 

ОДЗ 7 "Снежанка"

 

256 158

 

5 010

261 168

 

ОДЗ 9 "Трети март"

 

263 436

 

1 755

265 191

 

ЦДГ "Иглика" - Беглеж

 

17 822

4 282

325

22 429

 

ЦДГ "Лилия" - Брестовец

 

41 007

9 991

390

51 388

 

ОДЗ "Мир" - Коиловци

 

24 934

6 066

260

31 260

 

ОДЗ "Девети май" - Славяново

 

127 270

33 899

1 495

162 664

 

ЦДГ "Щастливо детство" - Мечка

 

27 615

6 780

130

34 525

 

ЦДГ "Незабравка" - Бръшляница

 

23 593

5 709

325

29 627

 

ЦДГ "Пчелица" - Върбица

 

20 402

4 996

130

25 528

 

ОДЗ "Биляна" - Буковлък

 

120 664

33 542

975

155 181

 

ЦДГ "Здравец" - Опанец

 

59 219

16 770

390

76 379

 

ЦДГ "Малина" - Ясен

 

72 650

18 912

585

92 147

 

ЦДГ "Вит" - Дисевица

 

54 297

13 203

585

68 085

 

Общо

 

5 765 217

154 150

66 025

5 985 392

 

Резерв за непредвидени р-ди

 

 

246 640

 

246 640

 

 

 

 

 

 

 

!18

ЦДГ "Вит" - Дисевица

 

5 783

0

455

6 238

 

НУ "Хр. Ботев"

 

22 315

0

 

22 315

 

НУ Славяново

 

17 356

0

 

17 356

 

ОУ "Н.Вапцаров"

 

11 571

0

 

11 571

 

ОУ "Д-р П.Берон"

 

13 224

0

 

13 224

 

ОУ "Л.Станев"

 

8 265

0

 

8 265

 

ОУ "И. Йовков"

 

18 183

0

 

18 183

 

СОУ "П.К.Яворов"

 

9 918

0

 

9 918

 

СОУ "Ив.Вазов"

 

22 315

0

 

22 315

 

СОУ "Хр.Смирненски

 

12 397

0

 

12 397

 

ОУ Буковлък

 

29 754

0

 

29 754

 

ОУ Мечка

 

15 703

0

 

15 703

 

ОУ Търнене

 

12 397

0

 

12 397

 

ОУ Пелишат

 

1 653

0

 

1 653

 

Общо

 

200 834

0

455

201 289

 

 

 

 

 

 

 

322

НУ "Единство"

 

101 825

2 548

27 256

131 629

 

НУ "П.Евтимий""

 

231 420

10 007

53 291

294 718

 

НУ "Хр.Ботев"

 

462 841

14 909

89 268

567 018

 

НУ "Отец Паисий"

 

354 073

11 158

70 997

436 228

 

НУ Славяново

 

93 726

15 268

21 300

130 294

 

НУ Върбица

 

70 583

6 654

5 429

82 666

 

НУ Дисевица

 

83 311

10 848

21 780

115 939

 

ОУ "Н.Вапцаров"

 

135 381

1 593

24 774

161 748

 

ОУ "Д-р П.Берон"

 

406 125

12 643

49 346

468 114

 

ОУ "Л.Станев"

 

298 532

10 157

39 812

348 501

 

ОУ "И Йовков"

 

534 865

15 392

69 491

619 748

 

ОУ "В.Левски"

 

171 251

2 357

24 064

197 672

 

ОУ "Кл. Охридски"

 

691 946

10 830

114 768

817 544

 

Прог. "Цв.Спасов"

 

491 768

6 914

10 493

509 175

 

ОУ Мечка

 

132 195

18 714

22 869

173 778

 

ОУ Буковлък

 

496 362

55 222

49 863

601 447

 

ОУ Опанец

 

119 181

12 829

11 932

143 942

 

ОУ Търнене

 

178 462

21 576

18 999

219 037

 

ОУ Николаево

 

111 082

10 473

6 139

127 694

 

ОУ Пелишат

 

62 768

6 109

3 246

72 123

 

ОУ Ясен

 

119 130

12 374

15 700

147 204

 

ОУ Бохот

 

116 799

11 984

11 240

140 023

 

ОУ Бръшляница

 

92 568

8 727

4 455

105 750

 

ОУ Беглеж

 

63 338

5 890

2 921

72 149

 

СОУ "Ст.Заимов"

14 145

1 087 657

33 092

120 780

1 255 674

 

СОУ "П.Яворов"

9 430

549 908

21 210

60 693

641 241

 

СОУ "Хр.Смирненски"

9 430

321 959

12 389

29 799

373 577

 

СОУ "Ив.Вазов"

16 220

1 749 536

43 776

118 765

1 928 297

 

СОУ "Ан.Димитрова"

5 660

399 240

8 533

8 887

422 320

 

ГПЧЕ

46 585

1 553 985

55 698

111 266

1 767 534

 

МГ "Гео Милев"

62 616

994 023

33 019

20 520

1 110178

 

СОУ Славяново

1 320

311 779

35 568

31 191

379 858

 

Собствен б-т

 

0

0 37 946 37 946

 

Общо

165 406

12 587 619

538 461

1 309 280

14 600 766

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв за непредвидени р-ди

 

 

134 615

 

134 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Общежитие ОУ с. Мечка

 

29 880

0

 

29 880

 

Общежитие НУ с.Върбица

 

53 535

0

 

53 535

 

Общинско средношколско обеж

 

266 430

0

 

266 430

 

Собствен б-т

 

52 290

 

 

52 290

 

Общо

 

402 135

0

 

402 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326

ДФСГ "Интелект" Плевен

34 514

797 164

 

 

831 678

 

Добавка МТБ

 

14 544

 

 

14 544

 

 

 

811 708

 

 

846 222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

Начално болнично у-ще

 

31 856

 

 

31 856

 

Добавка МТБ

 

528

 

 

528

 

 

 

32 384

 

 

32 384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312

Специална детска градина

 

67 744

 

 

67 744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337

Център за работа с деца

 

25 040

 

 

25 040

 

ЦУНТ

 

22 494

 

 

22 494

 

МУЦТПО

 

90 980

 

 

90 980

 

УСШ

 

20 750

 

 

20 750

 

Общо

 

159 264

 

 

159 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разпределени ср-ва по стандарт

199 920

20 026 905

1 073 866

1 375 760

22 676 451